Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|11 apr, 2019|Pressmaterial

Miljöorganisationer lämnade över 45000 namn för Vår Skog till näringsministern

I dag träffade representanter för de 23 organisationerna bakom uppropet Vår skog näringsminister Ibrahim Baylan. De lämnade över drygt 45 000 namnunderskrifter till stöd för uppropet. Organisationerna vill att regeringen ändrar ägardirektivet för statliga Sveaskog och ökar miljökraven på bolaget så att viktiga naturvärden kan skyddas.

Från vänster Dennis Kraft BirdLife Sverige, Louise Karlberg Naturskyddsföreningen, Linda Berglund WWF, Ibrahim Baylan näringsminister och ansvarig för Sveaskogs direktiv, Viktor Säfve Skydda skogen och Lina Burnelius Greenpeace.

–  Statliga Sveaskog är allas vår skog och bör därför vara en föregångare för hållbart skogsbruk, men då måste bolaget få rätt förutsättningar, säger Linda Berglund, skogsexpert Världsnaturfonden WWF och en av dom som lämnade över namnunderskrifterna till näringsministern i dag.

WWF har tillsammans med de andra organisationerna i uppropet Vår skog uppmanat staten att se över Sveaskogs förutsättningar för att kunna bli ett verkligt föredöme för hållbart skogsbruk. I uppropet föreslås bland annat att statliga Sveaskog ska höja sina naturvårdsambitioner från 12 % till 20 % avsatta skogar per skogsregion nedanför fjällnära gränsen. Sveaskogs nuvarande ägardirektiv räcker inte för att säkerställa att statens egna skyddsvärda skogar inte avverkas.

–Med uppropet och alla namnunderskrifter till stöd, uppmanar vi regeringen och näringsminister Ibrahim Baylan att gå från ord till handling. Konkreta åtgärder måste till för att öka miljökraven hos Sveaskog så att de kan bli ett sant föredöme, fortsätter Linda Berglund.

Fakta: Krav i uppropet Vår skog

1. Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden, som Sveaskog förvaltar. 

Ge alla statliga produktiva skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd. Minst 20 procent produktiv skog i varje skogsregion nedanför den fjällnära gränsen ska bevaras långsiktigt som naturreservat och likvärdiga naturvårdsområden. Urvalet av skogar ska styras av naturvärden. I regioner där höga naturvärden saknas bör områden med goda förutsättningar att återskapa naturvärden prioriteras. Staten ska inte behöva betala ersättning till statligt ägda Sveaskog för detta. Länsstyrelserna bör ges i uppdrag att peka ut områden som är lämpliga att skydda.

2. Använd statliga skogar med låga naturvärden för att byta in privatägd skog med höga naturvärden, för att ge dessa skogar ett skydd.

Besluta om ett nytt omfattande ersättningsmarkspaket där statlig skog med låga naturvärden kan användas för att bytas mot privat skog med höga värden. Dagens anslag till skydd av värdefull skogsmark är långt ifrån tillräckliga för att nå riksdagens miljömål och ersättningsmarker är ett kostnadseffektivt verktyg för att uppfylla målen.

3. Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.

Sveaskog ska vara ett föredöme med ett hållbart och ekosystembaserat naturnära skogsbruk i skogar utan höga naturvärden. Det statliga skogsbruket måste också ligga i framkant för att öka användandet av hyggesfria metoder och vara en förebild för andra skogsbrukare i landet.

4. Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras. De statliga ägardirektiven ska användas för att styra mot en mer hållbar utveckling och hållbart brukande av skogen. Via ägardirektiven måste avkastningskravet på Sveaskog sänkas så att punkterna ovan kan realiseras.

Fakta: Sveaskog
Sveaskog förvaltar 14 procent av skogarna i Sverige. Flera av dem har höga naturvärden som är avgörande för den biologiska mångfalden och viktiga för att kunna tackla klimatförändringarna.

För bilder och mer info: ww.wwf.se/pressrum
För frågor, kontakta:
Linda Berglund, expert svensk skog WWF, tel: 073-274 42 88, linda.berglund@wwf.se
Nina Schmieder, pressekreterare WWF, tel: 073 -5862622 nina.schmieder@wwf.se

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se