Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|30 mar, 2022|Pressmaterial

Minimala framsteg i FN:s förhandlingar om biologisk mångfald

Världens regeringar hävdar att de prioriterar naturen. Men trots två och en halv veckas förhandlingar om biologisk mångfald i Genève är framstegen små, menar WWF. Det behövs ledarskap och starkt politiskt stöd från högsta politiska nivå, annars kan Kunmingmötet i höst misslyckas.  

ngstapetserarbi p rdklint Foto Ola Jennersten

Den biologiska mångfalden spelar en viktig roll för nödvändiga funktioner i naturen, som pollinering. Här arbetar ett  ängstapetserarbi. Foto: Ola Jennersten

– Trots att läget för naturen, djuren och människorna är akut och världens ledare gång på gång signalerat att de ska skydda naturen, så såg vi minimala framsteg i Genève. Vi måste få se ett starkare ledarskap i nästa förhandlingsrunda. Det krävs om vi ska få till ett ambitiöst globalt ramverk för biologisk mångfald som kan tackla de utmaningar vi står inför, säger Lovisa Hagberg, policychef Världsnaturfonden WWF. 

Mötet i Genéve, som avslutades i tisdags, var en del av FN:s förhandlingar om ett nytt ramverk för biologisk mångfald. Det var första gången som regeringarnas förhandlare samlades fysiskt sedan februari 2020 då pandemin började. Syftet var att debattera utkastet till det ramverk man ska enas om under slutförhandlingarna i Kunming i Kina i höst. I veckan beslutades om ytterligare en förhandlingsrunda innan mötet i Kunming. Extramötet ska ske i Nairobi i Kenya i slutet av juni, eftersom man misslyckades att nå fram i Genève.  

WWF menar att det extra mötet i juni kommer vara avgörande om vi ska säkra ett heltäckande avtal. Förhandlingarna i Genève misslyckades med att göra framsteg på flera nyckelområden, såsom finansieringen och ett tillräckligt starkt mål för att stoppa utrotningen av arter.  

– Däremot är det positivt att det finns en växande konsensus om att det övergripande målet måste vara att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald så att naturen är på väg till återhämtning 2030. Det ser vi som en viktig seger, fortsätter Lovisa Hagberg. 

 Målen i utkastet till det nya ramverket fokuserar på att skydda livsmiljöer, stoppa förlusten av arter och bevara genetisk mångfald. Ett globalt mål att skydda och återställa 30 procent av land och vatten fick brett stöd i Genèvesamtalen, med erkännande av urfolkens och lokalsamhällenas rättigheter.  

–Vi är mycket positiva till detta, men vi framhåller också att en naturpositiv värld inte är möjlig utan att åtgärda drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald. Det gäller exempelvis vår ohållbara produktion och konsumtion och att ställa om nyckelsektorer som jordbruk, fiske, skogsbruk och infrastruktur, säger Lovisa Hagberg. 

Hittills har länderna inte lyckats med att hitta en gemensam grund om hur den slutliga planen ska finansieras. En ambitiös plan är inte möjlig utan tillräcklig finansiering och i nästa förhandlingsrunda måste man enas om detta. Det är viktigt att alla delar av ekonomin ingår i den slutliga planen. Det handlar inte bara om att tillföra mer pengar; finansiella system måste ställas om så att de arbetar för naturen, inte mot den. 

Har du frågor, kontakta: 
Lovisa Hagberg, policychef WWF, lovisa.hagberg@wwf.se tel 070-584 15 81
Nina Schmieder, pressekreterare WWF, nina.schmieder@wwf.se, tel 073-586 26 22 

Dela gärna:

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se