Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|03 okt, 2013|Pressmaterial

Ministrar utan makt misslyckas att rädda Östersjön

Resultatet efter dagens miljöministermöte i Köpenhamn blev många tomma ord och fortsatt avsaknad av konkreta åtaganden eller bindande mål för hur handlingsplanen för Östersjön, den så kallade Baltic Sea Action Plan, ska genomföras.

Östersjöns miljöministrar hade en historisk möjlighet att sätta nya bindande mål för att nå ett hav i god ekologisk status och få bukt med de stora miljöproblemen. Detta misslyckades man med. Det blir därmed mycket tydligt att frågan om Östersjöns återställande inte kommer att kunna lösas endast av Östersjöländernas miljöministrar.

– Om regeringen inte ändrar sin syn på hur Östersjön ska räddas blir handlingsplanen inte annat än fina ord – vilket i slutänden äventyrar hela Östersjösamarbetet. Sverige måste våga sätta bindande mål om man verkligen menar allvar med att återställa Östersjön. Dessutom måste frågan breddas från att bara handla om miljö till att också inkludera sociala och ekonomiska konsekvenser av ett förorenat hav, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

En nyligen publicerad rapport för WWF av Boston Consulting Group – Turning Adversity into Opportunity – visar att det finns mycket att vinna. Ett friskare Östersjön skulle till år 2030 kunna ge 550 000 jobb och 32 miljarder Euro i årligt mervärde till regionen. Östersjöns återställande är därmed en fråga som berör hela samhället och sträcker sig över flera sektorer.

– För att lyckas krävs ett samlat agerande från alla berörda ministrar och departement. Före miljöministermötet skickade WWF därför ut en förfrågan till elva ministrar om hur de, inom sitt område, tänker agera för Östersjöns framtid. Få departement har svarat, till exempel finansdepartementet som meddelade att den här frågan behandlas av miljödepartementet – vilket visar på problematiken, säger Jan Wärnbäck, Östersjöansvarig på WWF och på plats i Köpenhamn.

WWF är allvarligt oroade över hur hela processen ska fortsätta. Sverige har varit ledande i arbetet med Östersjön, men resultatet av dagens ministermöte kan inte tolkas på annat sätt än att den svenska regeringen har prioriterat ned frågan om återställandet av Östersjön.

Den svenska handläggningen inför miljöministermötet har inte heller gjorts enligt normalt förfarande med diskussion och förankring i riksdagen.

Ladda ned rapporten Baltic Sea Action Plan – is it on track?
http://www.wwf.se/balticseaactionplan

Ladda ned Boston Consulting Groups rapport:

Turning Adversity into Opportunity – a Business Plan for the Baltic Sea:
http://www.wwf.se/ostersjorapporten2013

Länk till HELCOM ministermötets hemsida:
http://www.regeringen.se/sb/d/10846/a/213966


För frågor:
Jan Wärnbäck, Östersjöansvarig WWF, 073-654 88 76
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 0706 - 29 10 77

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 08/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se