Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|15 aug, 2019|Pressmaterial

Nu ska Vindelälven invigas – till biosfärsområde

Unesco har nyligen utsett Vindelälven-Juhtatdahka i Västerbotten till ett biosfärområde. Detta firas på lördag den 17 augusti i Vindeln. –Detta är en viktig utnämning, som alla i älvdalen ska vara stolta över, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF, som stöttat detta arbete.

Vindelälvens avrinningsområde blev utnämnt till biosfärområde i juni. Invigningen sker på lördag den 17 augusti och WWF är med. Foto: Ola Jennersten

Redan 2013 inledde WWF, Länsstyrelsen och de sex kommunerna kring Vindelälven ett samarbete. Syftet var att skydda naturen och på samma gång utveckla älvdalens företag i en hållbar riktning, så att både människor och natur blir vinnare.

–Genom allt det arbete som de som bor i området och andra engagerade lägger ner på detta har vi nu säkrat att Vindelälven-Juhtatdahka kommer vara ett landskap för hållbar utveckling även framöver, fortsätter Håkan Wirtén.

Målet för samarbetet var att skapa ett nordligt biosfärsområde med en fritt strömmande älv och både svensk och samisk kultur under namnet Vindelälven-Juhtatdahka. Juhtatdahka är samiska och betyder ”flyttled”. Beslutet att utnämna området till ett så kallat biosfärområde fattades vid Unescos sammanträde i Paris redan i juni.

Ett biosfärområde har tre huvudsyften:

  1. att utveckla samhället på ett långt och hållbart sätt.
  2. att bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap.
  3. att stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning.

I Sverige, som nu har totalt sju biosfärsområden, är biosfärsområdena ett komplement till kultur- och naturreservat, nationalparker och andra utpekanden av områden med höga natur- och kulturvärden.

WWF har finansierat och genomfört många naturvårdsprojekt kring Vindelälven tidigare, allt ifrån artprojekt för att rädda fjällräv och berglärka till samarbetsprojekt med samebyar och deras hästar och renar. Det stora landsbygdsprojektet ”Vindelälvens naturbetesmarker” är andra exempel på storskaliga insatser, vars resultat även i dag syns längs älven.

–För oss som jobbat med detta är det extra roligt i dag. Jag är så imponerad av allt det arbete som lagts ned och för att fokus hela tiden varit en hållbar framtid för området, säger Ola Jennersten, expert biologisk mångfald WWF och organisationens kontaktperson i Vindelälvsprojektet.

Program invigning i Vindeln 17 augusti
Konferencierer: Magdalena Andersson, landshövding i Västerbottens län, och Anders Esselin, koordinator Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka
10.00 Kvarnområdet öppnar med utställningar, aktiviteter och matgata

11.00 Officiell invigning med musik och tal från utomhusscen

Cykelbudkavlen anländer till Kvarnområdet, med bland annat WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén

Jojk av Sara Helen Persson, Rans sameby

Högtidstal av Lena Sommestad, ordförande Svenska Unesco-rådet

Fiskepoesi av Sorsele poesisällskap

Högläsning Evert Taubes telegram till statsministern, av Carl-Axel Gyllenram, Vindelns hembygdsförening

Körsång/allsång, av St Mikaels kör

12.30 Utställningar, aktiviteter, föreläsningar och matgata

15.30 Slut för dagen

Bland andra deltar följande personer i invigningen:
Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, Ola Jennersten, expert biologisk mångfald WWF, Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten, Jakob Granit, generaldirektör Havs- och Vattenmyndigheten, Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket, Lena Sommestad, ordförande Svenska Unescorådet, Johanna MacTaggart, koordinator biosfärprogrammet i Sverige, Marcus Carlsson Reich, ordförande programkommittén svenska biosfärprogrammet, Per-Olof Nutti, styrelseordförande Sametinget

För frågor kontakta:
Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, 0705-654 515
Ola Jennersten, expert biologisk mångfald WWF, 070-555 14 02, ola.jennersten@wwf.se
Anders Esselin, koordinator Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka, 070-273 09 45, biosfar@vindelalven.se
Nina Schmieder, pressekreterare WWF, 073-862622, nina.schmieder@wwf.se

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se