Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|21 maj, 2024|Pressmaterial

Ny rapport: Sötvattenfiskarna i världen fortsätter att minska

Bestånden av vandrande fiskarter i sötvatten fortsätter att minska globalt – i snitt med 81 procent sedan 1970. En tredjedel av arterna klassas som hotade på den globala rödlistan (Internationella naturvårdsunionen, IUCN). Värst är läget i Latinamerika, Karibien och Europa, enligt en ny rapport från bland annat World Fish Migration Foundation och WWF. I Sverige är läget akut för den europeiska ålen och vilda Östersjölaxen.

Ål (Anguilla Anguilla) Foto Erling Svensen-WWF-Canon
Ålen är en vandrande sötvattenfisk som minskat drastiskt de senaste decennierna.

Den biologiska mångfalden i sötvatten minskar mycket snabbare än i våra hav eller skogar. Världens sötvattensfiskar utgör hälften av världens fiskarter och spelar en stor roll för hundratals miljoner människor, andra arter och sötvattenekosystem – inte minst i sårbara områden i Asien, Afrika och Latinamerika.

De undersökta bestånden av sötvattensfiskar har i genomsnitt minskat globalt med 81 procent på 50 år (jämfört med 76 procent i snitt 2021) – och med 91 procent i Latinamerika och Karibien. I Europa är nedgången 75 procent, i Nordamerika 34 procent och Asien och Oceanien 28 procent, enligt rapporten ”Migratory fish species 2024” som granskat 1864 bestånd av 284 arter av sötvattenfisk mellan 1970-2020. Minskningen är orsakad av mänskliga förändringar i ekosystemen och av överfiske. 

– Sötvattenfiskarna har stor betydelse både för matförsörjningen och ekosystemen, men det glöms ofta bort när vattenkraftdammar ska byggas eller vid annan exploatering. Därför måste världen ta varningarna på allvar. De goda nyheterna är att vi kan vända utvecklingen. Det handlar om att restaurera fiskbestånd, lekområden och sötvattenmiljöer, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF Sverige.

Förlust av livsmiljöer, dammbyggen och omvandling av våtmarker för jordbruk är några orsaker. Föroreningar och klimatförändringar bidrar också till minskningen av invandrande fiskarter i sötvatten. 

Fiskarter som den europeiska ålen och vildlaxen i Östersjön är exempel på två sötvattenarter, där bestånden gått ned drastiskt de senaste decennierna. Den europeiska ålen sprider sig över Europa och Nordafrika som små glasålar när de kommer med strömmarna från Sargassohavet utanför USA. Sedan växer den upp i floder och vattendrag, bland annat i Sverige. När den är vuxen simmar den tillbaka till Sargasso där den para sig i djupet och till slut dör.

Ålen är akut hotad och de senaste årens råd från forskare är att den inte ska fiskas överhuvudtaget, men EU och Sverige tillåter fortsatt fiske.

– Forskare på ICES (Internationella Havsforskningsrådet) förordar noll fångst för ål i samtliga dess livsmiljöer, och noll fångst av lax i Östersjön samt för laxar i älvar med svaga bestånd, säger Inger Melander, fiskeexpert på WWF.

– Trots alarmklockan finns det hopp. Många arter har en god chans att återhämta sig och samma sak gäller för ålen och laxen. Man behöver få stopp på fisket, restaurera och skydda livsmiljöerna. Det kräver tid och tålamod, avslutar Inger Melander.

Till exempel i Europa och USA har tusentals dammar, vallar, dammar och andra flodbarriärer tagits bort under de senaste decennierna. År 2023 tog Europa bort 487 vandringshinder – en ökning av med 50 procent jämfört med 2022. 

Sammanfattning av rapporten här: https://worldfishmigrationfoundation.com/wp-content/uploads/2024/05/LPI_Executive-Summary_2024.pdf

Hela rapporten här: https://worldfishmigrationfoundation.com/wp-content/uploads/2024/05/LPI_migratory-freshwater-fishes-2024_Technical-report.pdf 

Kontaktpersoner

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 21/05/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se