Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|16 sep, 2021|Pressmaterial

Ny rapport: Stor potential för lantbruk och livsmedelskedja att minska övergödningen i Östersjön

Det finns en stor möjlighet att förbättra Östersjöns hälsa genom ett mer cirkulärt svenskt jordbruk och livsmedelskedja. Det visar en ny rapport från Baltic Stewardship Initiative, som drivs av WWF i samarbete med LRF och Lantmännen. 


Övergödningen i Östersjön kan till stor del kopplas till vår produktion och konsumtion av mat. Foto Ola Jennersten

Övergödningen är ett av de största problemen i Östersjön. Den kan till stor del kopplas till vår produktion och konsumtion av mat, eftersom jordbruket tillsammans med avlopp och reningsverk, står för de största utsläppen. För att minska övergödningsproblematiken på lång sikt och samtidigt säkerställa ett hållbart nyttjande av naturresurser behöver användningen av jungfrulig fosfor och nyproducerat kväve minska. Det  innebär att en större andel återvunnen fosfor och kväve måste återföras till jordbrukets livsmedelsproduktion.

— Det finns flera tecken på förbättringar i Östersjön, men det är fortfarande är ett av världens mest övergödda hav. Så mycket återstår att göra! Vi måste omgående minska läckaget av fosfor och kväve från jordbruket, bli mer cirkulära och ställa om till en hållbar svensk matproduktion, säger Gustaf Lind, generalsekreterare, WWF.

Rapporten ”Ökad cirkularitet och minskad övergödning – potentialen i svenskt lantbruk och livsmedelskedja”, pekar på vikten av åtgärder som optimerar lantbrukets tillförsel av växtnäring i form av mineral- och stallgödsel till åkermarken, som till exempel precisionsodling, växtnäringsbalanser och gödselplaner. Detta som viktiga komplement till åtgärder som fångar upp den växtnäring som läcker från jordbruksmarken, som att anlägga fler våtmarker och skyddszoner samt att odla fång- och mellangrödor på en större andel av åkermarken.

Det finns en enorm potential inom ramen för dagens avloppsystem att öka återföringen av kväve och fosfor från våra reningsverk tillbaka till jordbruket. Från dagens endast cirka 9 procent av kvävet och 40 procent av fosforn - till cirka 20 procent av kvävet och ca 90 procent av fosforn, visar rapporten. Om hela Sveriges avloppssystem successivt skulle byggas om skulle en närmare hundraprocentig återföring av kväve och fosfor, samt även andra växtnäringsämnen från toalettavfallet, vara möjlig. 

— Företag i hela livsmedelkedjan behöver göra växtnäring till en prioriterad fråga där best practice ska vara en konkurrensfördel och även koppla till våra ambitioner rörande till exempel klimatpåverkan och biologisk mångfald. Drivkrafterna och lösningar på målkonflikter hittar vi i samarbete, det är först då blir vi en verklig kraft i utvecklingen av ett mer Östersjövänligt och cirkulärt lantbruk, säger Mattis Bergquist, Hållbarhetschef, Coop som deltar i Baltic Stewardship Initiative.

WWF anser att regeringen kraftfullt måste styra mot en hållbar återföring av växtnäring tillbaka till livsmedelsproduktionen och fatta beslut om ett långsiktigt mål om nära hundraprocentig återföring av fosfor och kväve från avlopp till livsmedelsproduktion, med etappmål som stegvis tar oss dit. Återföringen måste ske på ett sätt som inte äventyrar Sveriges miljömål för en giftfri miljö. Regeringen måste utreda hur en successiv övergång till ett kretsloppsbaserat avloppssystem kan gå till.

Om BSI
Hösten 2020 startade WWF i samarbete med LRF och Lantmännen ett nytt initiativ - Baltic Stewardship Initiative (BSI). Där samlas aktörer från den svenska livsmedelskedjan för att med gemensamma krafter minska näringsläckaget till våra vattendrag, sjöar och hav. Syftet är också att öka återföringen av växtnäring i cirkulära flöden inom lantbruket samt mellan stad och land. Initiativets fokus ligger på det östersjövänliga och cirkulära lantbrukets konkurrenskraft för att få fler lantbrukare att vidta nödvändiga åtgärder. 

Om rapporten 
För att ge initiativet och livsmedelskedjans olika aktörer en kunskapsbaserad grund och vägledning för gemensamt och individuellt agerande har en rapport tagits fram - Ökad cirkularitet och minskad övergödning – potentialen i svenskt lantbruk och livsmedelskedja.
Läs rapporten här.

Välkommen till lansering av rapporten 
Rapporten lanseras den 16 september vid ett frukostwebbinarium.
För att anmäla dig till webinariet, klicka här.

För mer information, kontakta:
WWF pressteam, press@wwf.se, 08-546 575 00
Anna Almberg 070-9816782

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se