Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|27 sep, 2023|Pressmaterial

Ny rapport: Strömmande vatten är mer än kilowattimmar

Idag släpper Naturskyddsföreningen och WWF en rapport som sätter ljuset på de värden och nyttor i strömmande vatten som är viktiga för naturen och oss människor, och som bör vägas in vid omprövningen av vattenkraften. När regeringen pausade omprövningen i vintras var enbart konsekvenserna för elförsörjningen i fokus och i uppdraget till myndigheterna ingick enbart de värden som är kopplade till elproduktionen.

Juktån
Fritt strömmande vatten, Juktån. Fotograf: Jill Staveley Öhlund, WWF

– Det blir missvisande av regeringen att enbart fokusera på vilka konsekvenser omprövningen av vattenkraften får för elproduktionen. Det finns en rad andra nyttor och värden i strömmande vatten som också bör vara med i vågskålen vid beslut om hur vatten ska utnyttjas, säger Karin Lexén.

När regeringen pausade miljöprövningen av vattenkraften i vintras gav de samtidigt i uppdrag till Svenska Kraftnät att undersöka vilka konsekvenser en omprövning av vattenkraften får för elförsörjningen i Sverige. Regeringen valde dock att inte utreda konsekvenserna för miljön och andra nyttor av att vattnet inte får strömma fritt. Naturskyddsföreningen och WWF belyser därför dessa ofta bortglömda värden i en ny rapport. 

Ekosystemtjänster i strömmande vatten handlar både om värden som att utvinna energi och få livsmedel till de mer subtila värden som bidrar till vår hälsa och livskvalitet. Men fritt strömmande vatten är framförallt en central naturtillgång för många arter, ekosystem och den biologiska mångfalden i älvar, åar och bäckar. 

–  Strömmande vatten är mer än kilowattimmar. De ekosystemtjänster som fritt strömmande vatten erbjuder är livsavgörande för arter och ekosystem, men även för oss människor för att upprätthålla vårt samhälles välfärd, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

Enligt EU:s vattendirektiv ska alla sjöar och vattendrag uppnå god ekologisk status. Majoriteten av de svenska vattenkraftverken har tillstånd som är över 100 år gamla, och för att leva upp till EU:s krav ska vattenkraften i Sverige förses med moderna miljövillkor som tar hänsyn både till samhällets behov av el och till miljön. Det finns redan en nationell överenskommelse mellan staten och näringslivet för hur omprövningen ska gå till, och även finansieringen av nödvändiga miljöanpassningar är på plats.

– För att uppfylla EU:s vattendirektiv måste Sverige få till stånd miljöprövning och miljöanpassning av vattenkraften nu. Det finns egentligen inget alternativ. Nuvarande situation innebär att Sverige bryter mot EU:s lagar och regler, och bidrar till att Sverige riskerar EU-böter på grund av regeringens agerande. När omprövningen sker måste alla ekosystemtjänster och andra värden i fritt strömmande vatten vägas in, säger Karin Lexén.

I rapporten Porlande bäckar och brusande älvar - värden och nyttor i fritt strömmande vatten, finns fakta och konkreta rekommendationer till regeringen om hur man ska ta hänsyn till olika värden i fritt strömmande vatten. Det handlar om såväl biologiska värden i form av ekosystem och biologisk mångfald, ekonomiska värden i form av fiskemöjligheter och turism som mer svårfångade värden som skönhetsupplevelser och naturens egenvärde.

För intervjuer eller frågor, kontakta: 

Anna Almberg, pressekreterare WWF, anna.almberg@wwf.se, tel. 0709816782

Petra Holgersson, pressekreterare Naturskyddsföreningen, petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se

Gustaf Lind, generalsekreterare, WWF, press@wwf.se, tel  08-546 57 500 

Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 26/10/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se