Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|01 okt, 2021|Pressmaterial

Ny WWF-rapport: Få företag håller löften om palmolja

Majoriteten företag gör fortfarande för lite och lever inte upp till sina åtaganden för hållbar palmolja. Men ett fåtal har utmärkt sig och gått framåt i sitt palmoljearbete på bara ett år. De visar därmed att en snabb omställning är möjlig. Det visar en ny rapport från WWF – en undersökning som är genomförd bland 227 ledande bolag på fem kontinenter.

 WWFs nya globala palmoljeranking visar att endast hälften av företagen använder certifierad palmolja. Foto: Aaron Gekoski WWF USA

— I en tid som präglas av klimatkris och förlust av biologisk mångfald är det oacceptabelt att näringslivet inte gör mer för att ställa om till mer hållbar palmolja. Nu får det vara slut på ursäkter. Det finns positiva exempel som leder vägen framåt, men nu måste de bli fler, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

I rapporten rankas 227 bolag, däribland svenska AAK och IKEA och varumärken som L’Oreal, ArlaFoods, Carrefour och McDonald’s, utifrån sitt arbete med palmolja inom områden som mål och inköp, policy, spårbarhet och investeringar för att förändra marknaden. Rapporten behandlar företag som använder palmolja i livsmedel, hygienartiklar och andra konsumentprodukter. De företag som framför allt använder palmoljeprodukter för biodiesel och andra bränslen ingår inte i granskningen.

I genomsnitt får bolagen inte mer än 13,2 av 24 poäng. Högst poäng får den schweiziska återförsäljaren Coop Switzerland (22,4 av 24 poäng), italienska Ferrero (21,7) och IKEA (21,6). AAK AB, det andra svenska företaget i rankingen, får 14,3 poäng och hamnar i grupperingen ”på väg men med en bit kvar” tillsammans med varumärken som McDonald’s (13,4) och The Body Shop (13,8). Bland företagen i botten återfinns sydkoreanska Samyang Corporation (1,8), nederländska Aviko BV (4,3) och Wendy’s International från USA (4,4).

— Hundratals storbolag har lovat att stoppa avskogningen i sina värdekedjor, många fram till 2020. Ändå fortsätter värdefulla ekosystem att förstöras i en alarmerande takt. Här har framför allt bolagen, men även konsumenter både i Sverige och internationellt, en viktig roll i att driva på marknaden, säger Olle Forshed, expert på regnskog och tropiskt skogsbruk för WWF.

På bara ett år har bolag som Arla Foods, Estée Lauder Companies Inc. och Beiersdorf gjort stora framsteg i sitt palmoljearbete och klättrat från mittenplaceringar till att bli topprankade. Det visar på att en snabb och hållbar omställning är möjlig, inte minst för den stora andel bolag som idag får mittenplaceringar i rankingen (66 procent).

En tredjedel av de tillfrågade bolagen har inte inkommit med någon data.

Under det senaste decenniet har användningen av palmoljeprodukter för produktion av biodiesel och andra bränslen ökat kraftigt, i synnerhet i Sverige och EU. Detta driver på efterfrågan och ökar risken för avskogning ytterligare. I EU har större delen av den totala importen av palmolja gått till biodieselproduktion under senare år.

För att dämpa efterfrågan på palmolja och få till en hållbar produktion vill WWF att all användning av palmoljeprodukter för drivmedel och annan energiproduktion stoppas. Detta gäller både palmolja och PFAD, en biprodukt i palmoljetillverkningen. Av den anledningen har företag inom dessa sektorer inte inkluderats i rankingen. Syftet med den här rapporten är att få de branscher där vi ser att palmoljan har en roll att förbättra sitt arbete, inte att sluta använda den helt.

Resultat ur rapporten:

 • Endast hälften av företagen uppger att all deras palmolja är certifierad.
 • Av respondenternas totala inköp av palmolja är 67 procent certifierad. Sett till region står nordamerikanska och australiensiska bolag för den högsta andelen certifierad palmolja (83 och 84 procent) medan europeiska bolag ligger på 65 procent. Lägst andel har asiatiska och afrikanska bolag på 22 respektive 47 procent.
 • En majoritet av respondenterna har åtagit sig att köpa palmolja fri från avskogning och kränkningar av mänskliga rättigheter. Men bara ett fåtal bolag har tillräckligt skarpa policyer för att infria detta.
 • En stor andel palmoljeköpare har inte heller tillräckliga policyer och mekanismer på plats för att följa upp leverantörer. De kan därmed inte försäkra sig om att den inköpta palmoljan inte har bidragit till avskogning, markomvandling eller kränkning av mänskliga rättigheter.

Läs rapporten, inklusive data för specifika bolag här eller ladda hem pdf  här.
En sammanfattning av rapporten finns att ladda ner i pressmaterialet ovan.

FAKTA Palmolja:

 • Palmolja finns i konsumtionsvaror som margarin, matolja, glass, godis och choklad men även i kosmetika, tvättmedel och hudkräm. Det är den mest konsumerade vegetabiliska oljan med cirka 40 procent av marknaden globalt.
 • Palmolja utgör en betydande inkomstkälla i tropiska länder och för lokalbefolkningar runt om i världen, särskilt i Indonesien och Malaysia där 85 procent av världens palmoljeproduktion sker. Idag uppskattas världens oljepalmsplantager uppta runt 20-30 miljoner hektar, vilket motsvarar drygt halva Sveriges landareal.
 • Artrika skogar huggs ner och marker med höga naturvärden omvandlas för att ge plats åt konventionella palmoljeplantager. Förutom att plantagerna bidrar till stora mängder växthusgaser, får även människor, djur och växtarter ofta försämrade eller förstörda livsmiljöer.
 • Oljepalmen är en snabbväxande och kostnadseffektiv gröda och det är svårt att hitta bra alternativ som på sikt inte kommer att leda till att ännu större arealer tas i anspråk.
 • Certifierad segregerad palmolja (RSPO) som är spårbar och ansvarsfullt producerad är enligt WWF den bästa lösningen som finns idag. Det är därför av yttersta vikt att företag, konsumenter och beslutsfattare i länder som Sverige fortsätter att, både på hemmaplan och internationellt, driva på marknaden mot en mer hållbar produktion av palmolja.

Så kan företag bidra till en mer hållbar palmoljeindustri:

 • Gå med i RSPO och bidra aktivt till att göra hållbar palmolja till standard.
 • Sätt ett tidsbundet publikt mål för 100 procent inköp av certifierad och fullt spårbar palmolja (RSPO).
 • Ta fram policyer för att produkter ska vara avskogningsfria och inte bidra till  kränkningar av mänskliga rättigheter.
 • Tillämpa de rekommenderade åtgärder för livsmedelsindustrin som tagits fram inom initiativet Hållbar Livsmedelskedja.

Detta kan du som konsument göra

 • Ställ krav på ansvarsfullt producerad palmolja – fråga i butiken och köp endast produkter från företag som använder RSPO-certifierad palmolja.
 • Om produktinnehåll inte tydligt uppges, ställ krav på att företaget tydligt uppger innehållet och att certifierad palmolja (RSPO) används.

Mer tips och fakta om palmolja går att hitta här.

Om rankingen:

WWFs Palm Oil Buyer Score Card utvärderar aktörer inom tillverkning, återförsäljning och besöksnäring utifrån hur de arbetar med palmolja. Rankingen bygger på underlag som företagen själva delar med WWF, där data som inköpsvolymer har verifierats av tredje part (RSPO). Syftet med rankingen är att öka transparensen kring användningen av palmolja. Läs mer här.

För mer information, kontakta:

Olle Forshed, expert på regnskog och tropiskt skogsbruk WWF, tel 070-2153643  olle.forshed@wwf.se
Nina Schmieder, pressekreterare WWF, tel 0735-862622 nina.schmieder@wwf.se

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se