Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|17 feb, 2022|Pressmaterial

Ny WWF-rapport: Valarnas blå korridorer kräver skydd

Med hjälp av 845 satellitspår och data från 30 års forskning, har den hittills största rapporten om de stora valarnas rörelsemönster kunnat sammanställas av WWF i samarbete med ledande forskare. Rapporten ”Protecting Blue Corridors” visar valarnas migration över världshaven samt hoten de möter längs vägen. Inte minst visar den på behovet av gränsöverskridande samarbeten för att skydda valarna och deras levnadsmiljöer.

De stora valarna, till exempel knölval och gråval, rör sig tusentals mil varje år. Längs dessa så kallade blå korridorer hittar de mat, parar sig och föder upp sina ungar. Men växande hot har gjort dessa vandringar alltmer riskfyllda – och ibland dödliga.

– Valar utsätts för flera stora hot från oss människor - industriellt fiske, sjöfart och föroreningar är bara några av dem. Detta har lett till att sex av de tretton stora valarterna är listade som antingen hotade eller sårbara på den internationella rödlistan, trots decennier av skydd mot den kommersiella valfångsten. Nu krävs kraftiga åtgärder för att skydda valarna, säger Gustaf Lind, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF.

Nordkaparen som är en av de mest hotade arterna, med endast 336 individer kvar, hotas bland annat av bifångst i fiskeredskap och sjöfart. 86 procent av alla nordkapare uppskattas att någon gång under sin livstid trassla in sig i fiskeredskap - och för varje nordkapare som dör riskeras artens överlevnad.

­– Varje år drunknar omkring 300 000 valar, delfiner och tumlare efter att de fastnat i fiskeredskap. Och det händer i alla världens hav, från Arktis till Antarktis och även i Östersjön där det drabbar vår egen akut hotade östersjötumlare, säger Stina Nyström, WWFs expert på valar.

Valarnas betydelse för ett hållbart ekosystem, både över och under vattenytan, är flera. Bland annat göder deras avföring växtplankton som står för mer än hälften av jordens syreproduktion. Och under sin livstid binder en val lika mycket kol som tusentals träd.

”Protecting Blue Corridors” har tagits fram av WWF i samarbete med fler än 50 forskningsgrupper och med grund i 30 års vetenskapliga data kring valarnas vandringar över världens hav. Rapporten uppmanar till ett helhetsgrepp för att adressera hoten och skydda valarna – genom allt från lokala till regionala och globala samarbeten. Särskilt viktigt för de migrerande valarnas framtid är FN förhandlingarna i New York nu i mars, kring skydd av biologisk mångfald i områden bortom nationell jurisdiktion.

– Rapporten visar tydligt att det krävs snabba åtgärder och investeringar från såväl lokalsamhällen, länder, internationella organ som industrin, för att skydda havens blå korridorer, säger Stina Nyström. De är livsnödvändiga inte bara för världens valar utan även för oss människor.

Fakta:

Valar (Cetacea) är en grupp däggdjur med ett 90-tal arter (bardvalar och tandvalar) som alla är anpassade till ett liv i vatten. Många av de stora valarna rör sig långa sträckor mellan varmare vatten där de förökar sig, och kallare vatten där de söker föda. De får normalt en ensam kalv mellan vartannat och vart fjärde år och de blir könsmogna först runt tio års ålder.

Valarna påverkas av människorna på flera sätt. Uppskattningsvis dödas 300 000 valar varje år på grund av att de trasslar in sig i fiskeredskap. Den internationella sjöfarten, kemikalie- och bullerföroreningar, förlust av livsmiljöer och klimatförändringar är andra hot som påverkar valarna och deras livsmiljöer.

Mer info här: https://wwfwhales.org/

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se