Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|03 mar, 2020|Pressmaterial

Ny WWF-rapport: Världens länder misslyckas att nå FNs havsmål

Tre av FNs fyra hållbarhetsmål för att rädda havet som löper ut 2020 kommer inte att uppnås. Det menar WWF i en ny rapport som slår larm till europeiska beslutsfattare och de globala undertecknarna av FNs mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Det  handlar om allt från överfiske till brist på skyddade områden.        

Havet under ytan rymmer ofta stor biologisk mångfald. Foto: Jurgen Freund, WWF

–EUs medlemsstater har haft svårt att klara sina åtaganden för biologisk mångfald, friska havsekosystem och hållbart fiske. Därför hoppas vi nu att EU under supermiljöåret 2020 verkligen är beredda att lyfta åtgärder för haven som en del av kommissionens nya gröna giv, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Bristande politisk vilja och finansiering är några orsaker till att länderna haft svårt att genomföra havsmålet, SDG 14. Tre av fyra delmål till 2020 kommer inte att ha uppfyllts och det fjärde endast delvis. Effektivt skydd av marina ekosystem med förvaltningsplaner saknas och EUs fiskeflotta har fortfarande för stor kapacitet. Skadliga fiskesubventioner har återinförts och överfisket är ett problem.

Havens ekosystem förser oss med syre att andas, fisk att äta, skydd av kuster, klimatstabiliserande regleringar och mycket mer. Havsmiljön är också viktig för rekreation och turism.

– Alla dessa värden hotas om vi inte lyckas stoppa förlusten av havens biologiska mångfald, säger Inger Näslund, senior havsexpert på WWF.

Rapporten visar att havsmålet, SDG14 spelar stor roll för övriga hållbarhetsmål. Cirka 38 procent av alla 169 delmål kan bara nås om havsmålet genomförs framgångsrikt. Det gäller bland annat att bekämpa fattigdom (SDG1) och hunger (SDG2) liksom klimatförändringar (SDG13).

Under 2020 ska världens ledare fatta en rad viktiga beslut för planetens framtid. Det handlar  om en ny plan för natur och biologisk mångfald inom ramen för FN, viktiga steg för att genomföra Parisavtalet för klimatet, ett nytt bindande avtal för haven och förnyat åtagande för de globala hållbarhetsmålen.

EUs fisk- och skaldjursmarknad är världens största. WWF uppmanar EU till handlingskraft och att stå fast vid sina åtaganden för ett hållbart liv över och under ytan. Det behövs en sammanhängande och övergripande EU-strategi för att se till att alla mål för hållbar utveckling uppnås senast 2030, anser WWF.

– WWF ser postitivt på att Sverige anslutit sig till initativet ”30 by 30” som innebär att minst 30 procent av världens hav ska skyddas till 2030. Vi ser fram emot att detta också genomförs på hemmaplan, säger Inger Näslund, senior havsexpert på WWF.

Läs rapporten på:

http://www.wwf.eu/?uNewsID=360550

Fakta FNs globala hållbarhetsmål, SDGs (Sustainable development goals)

De 17 globala målen antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder. Sverige och Fiji tog gemensamt initiativet till en FN-konferens 2017 i New York- "The Ocean Conference" - för att stödja arbetet med att rädda världshaven. Ett av målen för konferensen var att länder och andra aktörer gör frivilliga åtaganden som bidrar till att mål 14 om hållbara hav i FN:s Agenda 2030 och dess delmål uppnås.

Följande delmål under SDG14 kommer inte att nås under 2020:

SDG 14,2, "för att förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt... och vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav."

SDG 14.4, "för att införa en effektiv fångstreglering och stoppa överfiske, olagligt, orapporterat och oreglerat fiske liksom destruktiva fiskemetoder samt genomföra vetenskapligt baserade förvaltningsplaner i syfte att återställa fiskbestånden så snabbt som möjligt".

SDG 14.6, "att förbjuda vissa former av fiskesubventioner som bidrar till överkapacitet och överfiske, avskaffa subventioner som bidrar till olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och avstå från att införa nya sådana subventioner"

Bara delvis uppnåtts:

SDG 14.5, "för att skydda minst 10 procent av kust- och havsområdena, i överensstämmelse med nationell och internationell rätt och på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön."

För frågor, kontakta:

Inger Näslund, senior havsexpert WWF, 070-105 30 57

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se