Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|13 maj, 2014|Pressmaterial

Nyskapande projekt kan sätta fart på naturvården

Nu finns chansen för lovande projekt och idéer att testas och vidareutvecklas med hjälp av medel från Världsnaturfonden WWF – bidrag som förhoppningsvis ska sätta extra fart på naturvården. 

För att hejda förlusten av biologisk mångfald och minska de ekologiska fotavtrycken krävs mer insatser och kanske även nya angreppssätt. Hur ska Sverige nå sina miljömål, hur får vi en hållbar förvaltning av naturresurser och ekosystem, hur bevarar vi våra kulturlandskap och biologisk mångfald? – Syftet är att stödja innovativa projekt och idéer som ligger i naturvårdens frontlinje och som kan bidra till värdefullt nytänkande inom svensk naturvård. Projekten ska ha en potential att främja biologisk mångfald och eller minska de ekologiska fotavtrycken i Sverige, säger Peter Westman, naturvårdschef på WWF. Genom WWF:s stöd ska lovande projekt och idéer få möjlighet att testas och vidareutvecklas för att sedan kunna spridas i större skala. Det kan handla om utveckling av tekniska lösningar, förvaltningsformer, forskning och kunskapsuppbyggnad, fältprojekt, etcetera. WWF:s satsning på innovativ naturvård startade 2010. Medlen delas ut en gång per år till ett antal projekt i form av projektbidrag. Stödet kan sökas av privatpersoner, grupper, organisationer, myndigheter eller företag. Exempel på projekt som hittills tilldelats projektstöd: Studie för att kartlägga AP-fondernas investeringar i bolag som verkar i områden med hög biodiversitet. Samarbetsprojekt mellan myndigheter och exploatörer för att uppmuntra till att planera naturvård och markanvändning utifrån ett landskapsperspektiv. Projekt som ska undersöka hur naturens rättigheter konkret kan appliceras i samhälleliga och juridiska processer. Forskningsstudie som tittar på ett nytt sätt att via insekters lockdofter kartlägga skogsbrukets effekter på naturvårdsintressanta arter. Under Världsnaturfonden WWFs tak för innovativ naturvård finns även stiftelserna Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne, Florafonden, Skogsfonden STORA-WWF. Ansökan om medel från dessa görs på samma blanketter och behandlas och delas ut samtidigt som medlen för innovativ naturvård. Ansökan ska vara inskickad till WWF senast den 16 september 2014 Ansökningshandlingar, kriterier samt information om innovativ naturvård samt de tre stiftelserna Stiftelsen Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne, Stiftelsen Florafonden och Stiftelsen Skogsfonden STORA-WWF finns på: http://www.wwf.se/innovativnaturvard För frågor och mer information, kontakta: Sofi Alexanderson, naturvårdshandläggare WWF, 0736-52 97 09 Katarina Herou, presskontakt, WWF, 0702-82 51 25

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 19/03/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se