Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|16 jun, 2014|Pressmaterial

Ökad kontroll på båtarna och selektiva redskap kan förbättra räkfisket

Läget är fortfarande allvarligt för nordhavsräkan. Det står klart idag när den för första gången tas med på Artdatabankens preliminära rödlista inför 2015.  Ökad kontroll ombord på båtarna och mer selektiva redskap är några åtgärder som kan hjälpa till att få räkfisket MSC-certifierat och på rätt köl igen, menar WWF.

WWF gav nordhavsräkan rött ljus i WWFs fiskguide 2014. Beståndet har halverats de senaste 5 åren, kontrollen är undermålig och för mycket småräkor slängs överbord. – Det är tråkigt för oss alla och en allvarlig varningssignal att räkan inte mår bra. Men när den nu sätts på Artdatabankens preliminära rödlista krävs starkare insatser från myndigheter och fisket. Min absoluta förhoppning är att läget ska förbättras och räkfisket certifieras, så att framtida generationer också kan njuta av havets delikatesser, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF, i en kommentar. Den 20 februari gav fiskeminister Eskil Erlandsson Havs- och vattenmyndigheten, HaV och Kustbevakningen, i uppdrag att ta fram en strategi för att minska problemen i räkfisket. I myndigheternas rapport som kom 30 maj sägs bland annat att observatörer och kameraövervakning bör finnas ombord på fiskebåtarna. – Om MSC -certifieringen av räkfisket ska lyckas måste myndigheterna skärpa kontrollen ombord. Det är tråkigt att rött ljus och rödlistning måste till för att åtgärder ska sättas in. Positivt är dock att flera aktörer inom fisket nu vill hitta en lösning tillsammans med Norge och Danmark, säger Inger Näslund, expert på havs-och fiskefrågor på WWF. WWF stöttar ett projekt på Västkusten där båtarna använder större maskstorlek i trålarna och en rist som sorterar bort småräkorna. –       Om tekniken fungerar kan det bli en del av lösningen för att få räkfisket på rätt köl, så att västkusträkorna på sikt kan MSC-certifieras, avslutar Inger Näslund. Fakta: ArtDatabanken gör på Naturvårdsverkets uppdrag en rödlista över Sveriges hotade arter, baserad på kriterier från Internationella naturvårdsunionen. Den är en redovisning av hotbilden för våra djur, växter och svampar. Rödlistan tar upp arter som riskerar att försvinna från Sverige och varför de är hotade. Rödlistan revideras vart femte år – den som gäller idag kom 2010 och den nya börjar gälla 2015. Pressfoto nordhavsräka, foto: Germund Sellgren/WWF, kan laddas ned här: http://www.wwf.se/source.php?id=1550875 För frågor, kontakta: Inger Näslund, expert havs- och fiskefrågor, WWF Tel: 070-105 30 57 inger.naslund@wwf.se Marie von Zeipel, pressansvarig, WWF Tel: 08-624 74 03, 070-629 10 77 marie.vonzeipel@wwf.se

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 19/03/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se