Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|18 mar, 2021|Pressmaterial

Ökad oro för klimatet och naturen under pandemin

Sex av tio personer i Sverige oroar sig över klimatkrisen, jämfört med fyra av tio för ett år sedan. Nästan en av tre är oroade över förlusten av biologisk mångfald, vilket är en fördubbling jämfört med förra året. WWFs Klimatbarometer visar att covid-19 påverkar oss på flera sätt. Hälften har dragit ner på sin nykonsumtion av varor för att minska klimatpåverkan och hälften uppger att de ska flyga mindre efter pandemin.

Svenskarna tillbringar tillbringar mycket tid i naturen under pandemin. Klimatbarometern 2021 visar att rekordmånga oroas över klimatet och mångfalden i naturen. Foto: Ella Kiviniemi / WWF

WWFs årliga Kantar Sifo-undersökning om klimat och biologisk mångfald, som presenteras inför klimatmanifestationen Earth Hour, är en viktig temperaturmätare på hur svenskarna tänker i dessa frågor.

– I år det tydligt att covid-19 satt sina spår och fler ser samband mellan klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och pandemier. Allt fler är också villiga att ändra sina vanor, till exempel att äta mindre kött, flyga och shoppa mindre nytt för att minska sin klimatpåverkan, säger Peter Westman, tillförordnad generalsekreterare på WWF.

Sex av tio svenskar oroar sig för klimatförändringar och den globala uppvärmningen minst en gång i veckan. Fler kvinnor än män oroar sig över detta (64 procent jämfört med 52 procent). De klimatförändringar som oroar svenskar allra mest är fler stormar och annat extremväder, ökad mänsklig ohälsa och smältande glaciärer och havsisar. Över hälften av de intervjuade oroar sig för att dessa förändringar ska inträffa. De som oroar sig för ökad mänsklig ohälsa (som svält, vattenbrist, infektionssjukdomar) har ökat från 35 procent förra året till 52 procent i år, vilket kan vara en följd av coronapandemin.

Samtliga tabeller i Excel-format
Samtliga tabeller i PDF-format

– Nu, under Supermiljöåret, ska många viktiga politiska beslut tas. Vår undersökning visar att svenskarna vill att våra politiker ska agera kraftfullt mot klimat- och artkrisen. De kan påverka besluten både på global och EU-nivå. I Sverige har mycket bra miljö- och klimatpolitik genomförts. Men mycket återstår, exempelvis när det gäller transporter, säger Ola Hansén, senior klimatexpert WWF.

Ungefär hälften har gjort förändringar i hur de reser för att minska klimatpåverkan det senaste året. En av tre har ersatt bilåkande med att gå eller cykla. Av de som tror att de kommer att flyga mindre säger tre av tio att de ska hitta andra sätt att resa på och lika många säger att de ska semestra i Sverige.

Billigare tågbiljetter (53 procent), bättre bokningsmöjligheter för internationella förbindelser (46 procent), nattåg till Europa (36 procent) är de alternativ som skulle få fler svenskar att välja tåg i stället för flyg inom Europa. Det är särskilt unga människor 18-29 år, som vill att våra beslutsfattare förbättrar tågresandet i Europa.

Trenden att äta mindre kött fortsätter. Andelen personer som begränsar sitt köttätande eller inte äter kött alls har nästan dubblerats sedan förra året, från 11 till 21 procent. Tretton procent uppger att de äter mest vego, men kött och/eller fisk någon gång i veckan. Bland de unga (18-29 år) är det nästan hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen som helt eller delvis begränsat sin konsumtion av kött.

Hälften av svenskarna har dragit ner på nykonsumtion av varor det senaste året för att minska sin klimatpåverkan. Nära 6 av 10 kvinnor har minskat på nykonsumtionen jämfört med knappt 4 av 10 män. En av tre har handlat begagnade varor och hälften har lämnat kläder eller varor vidare. Fyra av tio slänger mindre mat och dryck än tidigare.

FAKTA: Klimatbarometern 2021:

KLIMATET/BIOLOGISK MÅNGFALD

Svenskarna är oroade över att klimatförändringarna kommer att leda till att djur utrotas. Var tredje instämmer helt och hållet i detta påstående, sex av tio instämmer i någon grad och bara en mindre andel instämmer inte alls. Kvinnor är något oftare oroliga än män över detta.

De klimatförändringar som oroar svenskar allra mest är fler stormar och annat extremväder, ökad mänsklig ohälsa och smältande glaciärer och havsisar. Hälften av de intervjuade oroar sig för dessa förändringar. De som oroar sig för ökad mänsklig ohälsa (som svält, vattenbrist, infektionssjukdomar) har ökat från 35 procent förra året till 52 procent i år.

Svenskarna tycker att politikerna bör stärka insatser för naturen och den biologiska mångfalden genom att fokusera på hav, skog och sötvatten. Runt hälften av alla intervjuade anger dessa tre av en lista på sex alternativ plus ett valfritt alternativ. Var tredje tycker att politiker ska prioritera jordbruksmark och våtmark och två av tio prioriterar tätortsnära natur.

RESANDE

• Hälften av svenskarna tror att de kommer flyga något eller mycket mindre när samhällsspridningen av Corona lagt sig. Ungefär hälften av svenskarna har gjort förändringar i hur de transporterar sig, för att minska klimatpåverkan det senaste året. En av tre har ersatt bilåkande med att gå eller cykla. En av tio har ersatt bilåkande med kommunala färdmedel.

KONSUMTION

• Hälften av svenskarna har dragit ner på nykonsumtion av varor för att minska klimatpåverkan det senaste året. Det är en viss ökning sedan förra året då det var drygt fyra av tio svenskar. En av tre har handlat begagnade varor och över hälften har lämnat kläder eller varor vidare. Närmare fyra av tio slänger mindre mat och dryck än tidigare.

MAT

• En av tre säger att de kanske eller absolut ska äta mindre kött, för att minska klimatpåverkan. Nästan en tredjedel av de unga männen begränsar sin köttkonsumtion helt eller delvis. Hälften av de unga kvinnorna har begränsat sin köttkonsumtion i någon form.

• Andelen personer som begränsar sitt köttätande eller inte äter kött alls har dubblerat sedan förra året, från 11 till 23 procent.

FAKTA: Metod och urval

WWF har via Kantar Sifo mätt svenskarnas syn på klimat och biologisk mångfald, regelbundet sedan 2012 i samband med Earth Hour. I årets undersökning genomfördes intervjuer med 2003 personer av Kantar Sifo i februari 2021. Respondenterna motsvarar ett riksrepresentativt urval från Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel.

FAKTA: Är du med?
Läs mer om vad du kan göra för klimatet o naturen. Anta någon eller flera av förändringarna i WWFs kampanj  Är du med? Läs mer här.

För mer information, kontakta:
Peter Westman, tillförordnad generalsekreterare WWF, tel 076-837 80 59
Ola Hansén, senior klimatexpert WWF, tel 070-280 80 33, ola.hansen@wwf.se
Nina Schmieder, pressekreterare WWF, tel 073-586 26 22,  nina.schmieder@wwf.se

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se