Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|29 jul, 2019|Pressmaterial

Overshoot Day 29 juli: Jordens förnybara resurser slut för i år

Redan i dag, måndagen den 29 juli, har mänskligheten gjort av med naturens årsbudget av förnybara resurser. Det innebär att ”Overshoot Day” för hela vår planet infaller rekordtidigt i år. Nya siffror visar att vi lever globalt som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande och i Sverige som om vi hade cirka 4 planeter.

– Sommarens värme i Europa och förra årets extremväder i Sverige är oroande förebud om klimatkrisen. Politiker och näringsliv måste agera starkare för att halvera koldioxidutsläppen inom ett decennium. Att Overshoot Day inträffar redan 29 juli innebär att vi redan gjort slut på planetens förnybara resurser för året. Det visar att vi måste agera nu! säger Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF.

Overshoot Day inträffar tre dagar tidigare än 2018. Under resten av årets fem månader lever vi över våra tillgångar. Så många som 86 procent av världens invånare bor idag i länder med ett för högt ekologiskt fotavtryck, enligt nätverket Global Footprint Network som samarbetar med WWF.

Överkonsumtionen leder till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. Eftersom vår resursanvändning ökat har Overshoot Day gradvis flyttats från december till juli sedan 1970-talets början.

Overshoot Day för EUs alla 28 medlemsländer inträffade i år redan 10 maj – och i Sverige den 3 april.

– I Sverige har vi minskat våra inhemska utsläpp. Men vår konsumtion av exempelvis kött och flygresor i proportion till vår storlek ger ett stort fotavtryck. För att minska de konsumtionsbaserade utsläppen krävs livsstilsförändringar. För att få till stora förändringar måste strukturerna som styr våra beslut i vardagen förändras. Exempelvis är minskat flygande på individnivå ett viktigt steg för att få ned utsläppen, men dessa ansträngningar får ingen effekt om vi samtidigt satsar på utbyggnad av flygplatser istället för järnvägen, säger Lovisa Hagberg, senior policyrådgivare på WWF.

Åtgärder som kan minska fotavtrycket och flytta Overshoot Day i rätt riktning är att ställa om till mer kompakta och integrerade städer med hållbara, effektiva och förnybara energi-, transport- och resurssystem. Det är också viktigt att kraftigt minska matsvinnet och köttkonsumtionen. Enligt Global Footprint Networks beräkningar står livsmedelsförsörjningen för cirka 25 procent av vårt globala fotavtryck och koldioxidutsläppen för cirka 60 procent. 

– För att på global nivå hålla klimatförändringarna väl under 2 grader och med sikte på 1,5 grader och nå nettonollutsläpp 2050 måste vi halvera koldioxidutsläppen vart tionde år. Det gör att vi måste ställa om våra energisystem och transporter. Vi måste också kraftigt minska matens klimatpåverkan och satsa på en mer hållbar konsumtion, fortsätter Lovisa Hagberg.

DETTA KAN DU GÖRA:
Åk mer kollektivt, dra ner på resor med flyg och bil, ät mindre men bättre kött, handla mer hållbart, se över hemmets elkonsumtion samt spara och investera klimatsmart. Gör din röst hörd, t.ex. via en miljöorganisation och tryck på politikerna.

FAKTA:
Organisationen Global Footprint Network, med kontor i USA, Belgien och Schweiz, har myntat begreppet ”Overshoot Day” för att visa hur människan överkonsumerar planetens resurser. På bankspråk innebär det att vi börjar leva på kapitalet och inte på räntan.

Overshoot Day beräknar vårt ekologiska fotavtryck, d.v.s. den yta, eller ekosystem, som behövs för att producera naturresurserna och ta hand om avfallet som vår konsumtion ger upphov till. Fram till 1970-talet levde jordens befolkning globalt sett inom ramarna för vår planets resurser, men efter det bröts kurvan.

Overshoot Day – historik:
(datum från tidigare år justeras i efterskott när beräkningsmetoderna uppdateras):

1 augusti 2018

3 augusti 2017

5 augusti 2016

6 augusti 2015

8 augusti 2010

23 september 2000

11 oktober 1990

3 november 1980

29 december 1970

Läs mer på:

https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/

Infografik finns här:

https://www.overshootday.org/newsroom/infographics/

För frågor, kontakta:

Lovisa Hagberg, senior policyrådgivare WWF, 070-584 15 81

Anna Almberg, kommunikatör WWF, 070-981 67 82

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se