Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|29 aug, 2013|Pressmaterial

Rätt satsningar för Östersjöregionen kan ge friskt hav, jobb och ekonomisk tillväxt

Att återställa havsmiljön i Östersjön kan till år 2030 skapa 550 000 jobb och ge cirka 280 miljarder kronor i årligt mervärde till regionen. Det visar en ny rapport gjord av Boston Consulting Group på uppdrag av WWF.

Att strategiskt utveckla Östersjöregionen till ett nav för så kallade blå och gröna teknologier – hållbara lösningar för vatten och hav – är en viktig faktor för att återställa havsmiljön och skapa affärsmöjligheter i regionen, enligt rapporten “Turning adversity into opportunity: A business plan for the Baltic Sea”. Blå och gröna teknologier är lösningar, produkter eller tjänster som direkt eller indirekt har en koppling till förbättrad miljö både till land och till havs.

Östersjöns hälsa har länge enbart setts som en miljöfråga, men rapporten visar att den också måste ses som en ekonomisk och social angelägenhet. Misslyckas insatserna att återskapa en frisk Östersjö påverkas inte bara havsmiljön, utan också den ekonomiska tillväxten och möjligheterna att skapa arbetstillfällen i regionen.

– Alla vi som lever runt Östersjön är delaktiga i dess framtid. Den här rapporten visar att de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med ett friskare hav är stora och konsekvenserna av att inte agera för ödesdigra för att ignoreras, säger Marcus Wallenberg, styrelseordförande i SEB och talare vid WWFs seminarium under Östersjöfestivalen.

Även om miljön i Östersjön är hårt pressad av övergödning, farliga ämnen och överfiskning är förutsättningarna att tackla utmaningarna bättre här än på många andra håll. Det finns också en global marknad för innovationer och lösningar inom miljöområdet. En förebild är Singapore. Genom ett holistiskt angreppssätt och investeringar i vattenförvaltning har landet blivit Asiens nav för blå teknologier.

– För de flesta aktörer i den privata sektorn förknippas miljöinsatser i Östersjöregionen ofta med förbud och extra kostnader. Men rapporten pekar tydligt på affärsmöjligheter. Vi hoppas att rapporten kommer att förändra hur entreprenörer och företagsledare ser på Östersjön, säger Fredrik Lind, partner på Boston Consulting Group i Stockholm och medförfattare till rapporten.

Rapporten visar att kostnaderna och fördelarna för olika industrier runt Östersjön inte kan analyseras var för sig, eftersom de påverkar varandra. Istället krävs en integrerad ansats. En sektors miljöpåverkan kan ha stora konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen inom ett annat område och därför också för samhället i stort.

En gemensam vision är därför av stor vikt för en positiv utveckling i regionen. Diskussionen måste breddas till att inte bara inkludera miljöministrar, utan även involvera såväl offentlig som privat sektor, stats-, finans, jordbruks- och arbetsmarknadsministrar för att skapa en ljusare framtid för Östersjöregionen.

– Beslut som rör Östersjöns framtid måste fattas utifrån en bedömning av vad som är mest lönsamt som helhet, både ur ett socioekonomiskt och ett ekologiskt perspektiv. Vi uppmanar därför till ett gemensamt engagemang och åtagande från alla berörda ministrar och deras departement inför Helcoms nästa ministermöte i Köpenhamn 3 oktober, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF.

Rapportens 5 viktiga rekommendationer för att förbättra miljötillståndet i Östersjön och skapa affärsmöjligheter:

1. Fokusera på nyckelprioriteringar och initiativ inom de viktigaste problemområdena – övergödning, farliga ämnen och överfiske

2. Öka ansvaret att implementera överenskommelser

3. Tillämpa en integrerad ansats mellan länder, sektorer och departement – som även omfattar sociala och ekonomiska aspekter

4. Skapa kommersiella incitament genom att länka miljökostnader till respektive källor

5. Investera i att utveckla regionen till ett 'blått och grönt' teknologinav...

Rapporten, “Turning adversity into opportunity: A business plan for the Baltic Sea” presenterades den 29 augusti vid WWFs internationella Östersjöseminarium på Finlands ambassad i Stockholm. Rapporten finns på www.bcg.se och www.wwf.se

För frågor, kontakta:
Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, +46 0705 65 45 15
Åsa Andersson, chef vattenmiljöenheten WWF, +46 70 66 99 290
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, +46 70 629 10 77
Liselott Florén, presskontakt BCG, +46 8 402 89 27, mobil, +46 708 93 50 27

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 08/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se