Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|20 sep, 2017|Pressmaterial

Regeringen tar stort kliv mot hållbarhet i budgeten

Minskade utsläpp från transporter, renare hav och mer bistånd till att bekämpa klimatförändringarna sätts i fokus när regeringen i dag presenterar budgeten för 2018. WWF ser positivt på att regeringen tar ett brett ansvar för miljöfrågorna som genomsyrar stora delar av budgeten.

- Årets budget genomsyras av satsningar på miljö och klimat och det märks att regeringen trappat upp arbetet för att nå våra miljömål. Att bygga det hållbara samhället kommer att innebära fortsatt stora insatser, men budgeten ger en bra grund att bygga vidare på, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

I statsbudgeten för 2018 föreslår regeringen ett stort antal satsningar på miljö- och klimat. Fokus ligger bland annat på att sänka transporternas utsläpp. Det görs genom att exempelvis göra det dyrare att äga en utsläppstörstig bil och likaledes billigare att äga en mer miljösmart bil. Regeringen går också vidare med en reduktionsplikt som ska leda till att mer biodrivmedel blandas in i bensin och diesel. Dessutom ges det från och med nästa år högre bonus till nya miljöbilsköp.

- Vi ser nu ett skifte i hur bilen behandlas i svensk politik och det är regeringens budget ett bevis på. Nu är det inte längre tal om vi ska fokusera på bilen för att sänka Sveriges utsläpp, utan snarare hur, och här ser vi att fler partier också profilerar sig vilket är otroligt glädjande, säger Håkan Wirtén.

För att skynda på elektrifieringen av fordonsflottan har WWF tidigare efterfrågat ett särskilt riktat stöd till laddstolpar vilket nu presenteras av regeringen som fördelar 150 miljoner kronor årligen till det särskilda laddstödet.

- Vi vill att det ska ges möjlighet att äga en elbil i hela landet och inte enbart i de större städerna och därför behövs mer laddstolpar i hela Sverige, säger Håkan Wirtén.

Enligt den parlamentariska miljömålsberedningen som presenterades i förra året ska klimatutsläppen från transporterna, undantaget inrikesflyget, minska med 70 procent från 2010 års nivå senast år 2030. Det är oklart hur stora utsläppsminskningar som regeringens förslag på fordonssidan väntas ge. Transporterna står i dag för ungefär en tredjedel av de svenska utsläppen och det kommer att krävas ytterligare stora satsningar för att nå målet till 2030.

- Regeringens förslag för att minska transporternas utsläpp är bra, men om vi ska klara av att nå våra klimatmål så behövs tuffare politik, särskilt när det gäller effektiviseringen av hela transportsektorn, säger Håkan Wirtén.

Utsläppen från den tunga industrin och flyget är viktiga att ta sig an för att minska vår klimatpåverkan. De medel som nu läggs på innovation som ska leda till mindre utsläpp inom den tunga industrin är därför en sedan lång tid efterfrågad satsning. Den aviserade flygskatten är ett annat exempel på en sådan fråga.

- Det är viktigt att man tar steg för att minska svenskarnas flygande, men vi hade gärna sett en kraftigare skatt och tydligare satsningar för en övergång till tågtrafik, säger Håkan Wirtén.

Skogsfrågorna som de senaste månaderna varit under stor debatt sedan Skogsstyrelsens avbrott i inventeringen av särskilt skyddsvärda skogsområden, så kallade nyckelbiotoper, får en särskild satsning från regeringen. Med 20 miljoner kronor om året fram till 2027 får Skogsstyrelsen ett uppdrag om att återuppta inventeringen. Som ett led i detta skjuter man till 250 miljoner kronor om året fram till 2020, som riktas till att kunna erbjuda skogsägare med nyckelbiotopsrika fastigheter ersättning genom områdesskydd.

En av regeringens profilfrågor har det senaste året varit hur haven ska räddas. I budgeten för nästa år sätts 600 miljoner kronor av till åtgärder som ska rena och skydda Östersjön.

- Att regeringen har valt att lägga så stort fokus på havsfrågorna uppskattas från oss i miljörörelsen men vi kommer inte kunna rädda haven om vi inte tar tag i källorna till problemen. Det handlar bland annat om att strypa övergödning av vårt gemensamma hav som nu har döda bottnar nästan lika stora som 1,5 gånger Danmark i yta, säger Håkan Wirtén.

Inom biståndsramen väljer man nu att lägga mer än 700 miljoner kronor till klimat och havsrelaterade insatser. Pengarna ska framförallt gå till internationella organisationers arbete för att genomföra Parisavtalet och till klimatanpassning för utvecklingsländer. Därutöver presenterar regeringen satsningar på gröna städer, solceller och på hållbar konsumtion.

Kontaktinformation:

Madeleine van der Veer, Ansvarig samhällspolitik på Världsnaturfonden WWF

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se