Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|20 dec, 2023|Pressmaterial

Sänk inte skyddet för vargen, EU

Idag föreslår EU-kommissionen att nedklassa vargens status från ”strikt skyddad” till ”skyddad” i Bernkonventionen. Målet är att förenkla beslut om jakt. WWF är starkt kritisk till förslaget och uppmanar EU-länderna att säga nej.

Varg Foto WWF Ola Jennersten

– Förslaget saknar tydlig vetenskaplig grund och saboterar EUs roll att uppnå globala mål för biologisk mångfald, säger WWF.

Hundratals miljö-och bevarandeorganisationer och forskare över hela Europa befarar nu att förändringar av vargens status genomförs utan en öppen process och vetenskaplig förankring.

– Det är oacceptabelt. Vargen används som symbol för att uppnå politiska mål där stad och landsbygd utpekas som motpoler. Vi accepterar inte beslut som saknar grund i forskning och vetenskap, säger WWFs generalsekreterare Gustaf Lind.

Det är första gången på 45 år en kommissionsordförande föreslår ett sänkt skydd för en hotad art, vilket kan skapa ett farligt prejudikat för alla arter och livsmiljöer inom och utanför EU, menar WWF.

Över 300 organisationer skrev i veckan på ett öppet brev från WWF till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen där de kritiserar förslaget att nedklassa vargens skyddsstatus utan vetenskapligt stöd.

– Självklart behövs ett omfattande stöd för lantbrukare som behöver skydda sina djur och de ska få full ersättning för skador som orsakas av arter som skyddas genom Bernkonventionen och Art- och habitatdirektivet, säger WWFs rovdjursexpert Benny Gäfvert

I flera av EUs medlemsstater bedöms vargen nationellt inte uppnått gynnsam bevarandestatus och inga större förändringar har skett senaste året. Däremot är EU-lagstiftningen i dagsläget tillräckligt flexibel för att göra undantag för till exempel skyddsjakt, enligt WWF.

– Vargen är en viktig del av vårt naturarv. Den är en symbol för vårt åtagande att bevara en balans och mångfald i ekosystemet, liksom för vår förmåga till samexistens och tolerans, säger Benny Gäfvert.

Den 22 september i år efterlyste kommissionen uppdaterad information från lokalsamhällen, forskare och ”alla intresserade parter”. Dagens förslag är en uppföljning av den debatten.

Fakta: Vargar och andra stora rovdjur är idag strikt skyddade enligt Bernkonventionen samt EUs art- och habitatdirektiv, hörnstenen i EUs bevarandearbete. Bernkonvention kom till 1979 och är världens äldsta inom naturvårdsområdet. Den omfattar Europa och delar av Afrika för att skydda vilda djur och växter och deras naturliga miljöer. 2022 försvarade EU-kommissionen vargens skyddsstatus genom att tillbakavisa ett krav om att se över lagstiftningen från sju medlemsländer.

I Sverige beräknas det finnas runt 450 vargar. 2023 beviljades en licensjakt på 75 vargar, grundat på en beräkning av ca 460 individer. Av dessa fälldes 57. Kvoten för 2024 års jakt är 36 individer.

Fakta: WWF arbetar med att utveckla effektiva och innovativa lösningar i större skala, så att människor och rovdjur kan samexistera, med minskade konflikter som följd. Ett av de svenska projekt som får stöd 2023–2025 är Lokala forum för rovdjursdialog. Projektet drivs av konfliktexperten Bernard le Roux från Dialogues, i samverkan med bland annat Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

WWFs öppna brev till Ursula van der Leyen 18 decemberhttps://www.wwf.eu/?12540466/Nearly-300-NGOs-support-wolf-protection-in-open-letter-to-President-von-der-Leyen

Läs mer om WWFs arbete med varg och de andra stora svenska rovdjuren här: www.wwf.se/djur/svenska-stora-rovdjur

EU-kommissionens pressmeddelande 20 december https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6752

EU-kommissionens pressmeddelande 4 sep 2023: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4330

För frågor, kontakta:

Benny Gäfvert, rovdjursexpert WWF, 070-518 11 71

Marie von Zeipel, senior pressekreterare, 070 629 1077

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 20/12/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se