Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|24 jan, 2022|Pressmaterial

Satellitsändare ger hopp om att rädda floddelfiner i Asien

För första gången har tre Indusdelfiner som strandat utrustats med satellitsändare i Pakistan. Bakom projektet står WWF i samarbete med myndigheterna och man hoppas att sändarna ska ge viktig information om dessa ikoniska djur och deras beteenden. Tekniken har med framgång använts i Sydamerika, men prövas nu för första gången i Asien.

Satellitsändare kan hjälpa till i arbetet med att bevara floddelfinerna i Pakistan. Sändarna sätts på av WWFs expert Uzma Khan (översta bilden) och när det är klart bärs delfinen tillbaka till floden. Foto: Janan Sindh.

De tre delfinerna – två vuxna honor och en ung hane – märktes efter att ha räddats från bevattningskanaler i Sukkur i Sindhprovinsen, innan de släpptes tillbaka i Indusfloden. Märkningen gjordes med stor försiktighet och med veterinär på plats. Preliminära satellitdata visar att tekniken fungerar väl.

–Det här är en viktig milstolpe för det långsiktiga bevarandet av Indusdelfinen. Vi förväntar oss att det kommer att ge en mängd information om artens rörelsemönster, beteenden och livsmiljöer, säger Uzma Khan, som leder WWFs floddelfinarbete i Asien. 

Illegalt fiske, förorenat vatten, utbyggnad av dammar och bevattningssystem är några allvarliga hot mot världens få kvarvarande floddelfiner. Indusdelfinen i Pakistan är klassad som hotad på Internationella naturvårdsunionens rödlista, men tack vare en rad insatser har antalet djur ökat de senaste 20 åren, från cirka 1 200 till 2 000 idag. Sedan 1992 har 200 delfiner räddats från bevattningskanaler, där de simmat in av misstag och strandat.

Delfinerna är svåra att studera eftersom de lever i mörka, grumliga vatten och bara kommer upp till ytan korta stunder för att andas.

 –Satellitmärkningen är hoppingivande. Den kan ge en djupare förståelse för hur djuren beter sig och rör sig, vilket gör det lättare att utveckla och anpassa åtgärder för att bevara dem, säger Stina Nyström, expert på valar och delfiner vid WWF Sverige.

Att märka delfiner är nytt för Pakistan och om projektet är framgångsrikt kommer insatserna att skalas upp.

Fakta floddelfiner: Idag finns sex arter av delfiner och tumlare som lever helt eller delvis i sötvatten. I Sydamerika lever Amazondelfinen (hotad) och Tucuxi (hotad), och i Asien Gangesdelfinen (hotad), Indusdelfinen (hotad), Irrawaddydelfinen (akut hotad) samt Yangtzetumlaren (akut hotad). Den asiatiska floddelfinen, kallad baiji, anses vara utrotad. Indusdelfinen och Gangesdelfinen blev 2021 erkända som egna arter.

Fakta Indusfloden: Indusfloden är 320 mil lång och en stor del av dess vatten används till konstbevattning. Förutom vattenbrist är jordbrukskemikalier som rinner ut i floden ett stort problem.

För frågor, kontakta:

Stina Nyström, WWF-expert på valar och delfiner, 0707-682 155

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se