Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|19 aug, 2022|Pressmaterial

Stor risk att Sverige blir bromskloss för EU-lag om att restaurera natur

WWF beklagar att riksdagen igår med stöd av S, M, SD, C och KD har röstat nej till att EU ska ha befogenhet att lagstifta om restaurering av natur. Detta trots att återskapande av natur är helt avgörande för att vända den negativa trenden för biologisk mångfald i EU och Sverige.

Våtmark Foto WWF.PNG

– Det är sorgligt att 5 av 8 riksdagspartier vill försöka stoppa den första nya breda naturlagstiftningen sedan 1992. Fastlåsningen kring den förda linjen i skogspolitiken riskerar nu än en gång att påverka bevarandet av all typ av natur i hela unionen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för WWF.

En restaureringslag på EU-nivå behövs för att bekämpa gränsöverskridande hot mot miljön och naturen. I likhet med kommissionen anser WWF att det är nödvändigt att agera på EU-nivå för att tackla förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringar. Den nya lagen kompletterar nuvarande lagstiftning och underlättar genomförandet.

I veckan presenterade också den socialdemokratiska regeringen sin syn på EUs förslag till restaureringsförordning. Sveriges inställning i EUs ministerråd kommer dock att avgöras av den regering och riksdag som kommer efter valet. I förslaget finns enstaka skrivningar där regeringen erkänner vikten av restaurering för biologisk mångfald, klimatanpassning, ekosystemtjänster, samhällsekonomin och för att uppnå miljö- och globala hållbarhetsmål. Men i faktapromemorian förs en rad invändningar fram mot förslaget i sin nuvarande utformning. Hinder för ökad produktion inom jord- och skogsbruk och ökade kostnader för de areella näringarna är de konsekvenser som framhävs mest.

– Förutom att beslutet är mycket negativt för naturen så befäster det bilden av att Sverige är ett kompromisslöst nejsägarland i EU. Det är en mycket riskabel politik när Sverige i vår ska vara ordförande i EU, då uppgiften är att få medlemsstaterna att finna kompromisser i för dem känsliga frågor, säger Gustaf Lind

Det är allvarligt att regeringen ifrågasätter själva grunden med lagstiftningen, det vill säga att legalt bindande mål verkligen är rätt verktyg, menar WWF. Detta trots att de frivilliga mål som funnits i den tidigare strategin för biologisk mångfald inte har haft effekt. Det framgår också att regeringen vill verka för försvagningar av flera mål och indikatorer.  

– Regeringen visar alltmer hur den nedprioriterar miljöfrågorna. Den här lagstiftningen har stora möjligheter att bidra till att lösa vår tids två största utmaningar som klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Vi vädjar till regeringen att agera ansvarsfullt och stödja förslaget till restaureringslag, säger Emelie Nilsson sakkunnig naturvårdspolicy WWF.

Faktaruta

Förslag från EU där EU delar befogenhet med medlemsländerna kan prövas enligt subsidiaritetsprincipen. Om medlemsländernas parlament anser att ett lagförslag inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen kan de lämna ett motiverat yttrande till kommissionen inom åtta veckor

Om tillräckligt många medlemsländer röstar nej måste EU-kommissionen ompröva, ändra eller dra tillbaka sitt förslag.

 Länkar:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/utlatande/subsidiaritetsprovning-av-kommissionens-forslag_H901MJU32

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-om-restaurering-av-natur_H906FPM114#:~:text=Kommissionen%20presenterade%20den%2022%20juni,f%C3%B6r%20biologisk%20m%C3%A5ngfald%20och%20klimatanpassning

För frågor, ring: Gustaf Lind, generalsekreterare WWF, 073-525 35 71

Emelie Nilsson, sakkunnig naturvårdspolicy, 076-314 79 58

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

 

 

 

 

 

 

 

Georgia 12

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 19/03/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se