Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|18 okt, 2017|Pressmaterial

Succé för tonfiskmärkningsprojekt: 14 blåfenade tonfiskar märkta i Sverige

Det första tonfiskmärkningsprojektet i svenska och danska vatten är nu avslutat. Totalt har 18 blåfenade tonfiskar märkts i Kattegatt och Skagerrak - 14 av dem i Sverige. Tonfiskarna, som vägde mellan 130-250 kilo, bär nu på satellitsändare som under 12 månader kommer att samla in unik information om fiskarnas vandringar i Atlanten.

Foto: Mikael Ovegård, SLU

– Projektet är oerhört lyckat. De märkta fiskarna kommer att bidra med information om vandringsmönster och genetik som är fundamental för den framtida förvaltningen av blåfenad tonfisk. Bestånden har växt till sig de senaste åren och chanserna att vi ska kunna se tonfisk i skandinaviska vatten framöver är goda, säger Andreas Sundelöf, forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Om ett år kommer de avancerade sändarna att släppa från fiskarna och ge information om på vilken plats och vilket djup de märkta fiskarna har varit.

DNA-prover har också samlats in som kommer att visa om tonfiskarna kommer från Medelhavet eller från det bestånd som leker i Mexikanska golfen. Hur fiskarna blandar sig här i Skandinavien på utbredningens gräns vet ingen ännu.

Bakom projektet står SLU Aqua, Sportfiskarna och WWF, med stöd av ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas). I Danmark har det skötts av DTU Aqua, sportfiskare och WWF.

– Märkningen av blåfenad tonfisk i Västerhavet ger oss mer kunskap om dessa havens giganter som kan bidra till en långsiktigt hållbar förvaltning framöver. Mer information om vad som sker i våra hav är nödvändigt för att behålla den biologiska mångfalden och nyttjandet av havets resurser, säger Inger Näslund, havsexpert på Världsnaturfonden WWF.

Märkningsprojektet skedde i huvudsak utanför Måseskär på västkusten från specialutrustade sportfiskebåtar med erfarna sportfiskare. De 14 lyckade märkningarna är ett resultat av nio fiskedagar, 113 båtdagar, 476 persondagar och över 3000 kroktimmar.

Projektet har fått dispens för ett skonsamt fiske med sportfiskeutrustning för den annars fredade blåfenade tonfisken. I Sverige har samarbete skett med Sportfiskarna som bistått med projektkoordinering samt organisering av frivilliga sportfiskebåtar.

– Det har krävt mycket arbete med att koordinera våra sportfiskebåtar under de nio fiskedagarna, men resultatet är fantastiskt. En kombination av kompetenta sportfiskare och ovanligt fint septemberväder har gjort att vi har kunnat hantera och märka tonfiskarna under bästa möjliga förhållanden för både fisk och märkningspersonal, säger Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren.

Bilder och videofilm här: http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1212204-pressmeddelanden

För frågor, kontakta:

Andreas Sundelöf, forskare, Havsfiskelaboratoriet, SLU Aqua, 010-478 40 69, andreas.sundelof@slu.se

Michele Casini, professor, Havsfiskelaboratoriet, SLU Aqua, 010-478 40 16,michele.casini@slu.se 

Massimiliano Cardinale, Havsfiskelaboratoriet, SLU Aqua, 010-478 40 14, massmiliano.cardinale@slu.se

Sofia Bureborn, kommunikatör SLU Aqua, 010-478 42 15

Markus Lundgren, fiskevårdschef på Sportfiskarna, 08-410 80 627, markus.lundgren@sportfiskarna.se 

Andreas Ollinen, kommunikationschef Sportfiskarna, 070-999 41 19

Inger Näslund, havsexpert Världsnaturfonden WWF, 070-105 30 57, inger.naslund@wwf.se

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77,

Fakta

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) är den största arten i släktet tonfiskar som lever i norra Atlanten. Beroende på var tonfisken leker delas bestånden i en ostlig del (Medelhavet och Östra Atlanten) och en västlig del (Mexikanska golfen och Västra Atlanten).

Tonfisken är på ständig vandring. Under sensommartid är den en sällsynt gäst vid svenska västkusten för att följa sill och makrill i jakt på föda. Efter 50 år av fråvaro syns den nu återigen i svenska vatten, troligen på grund av en skärpt förvaltning med minskat fisketryck i Medelhavet i kombination med bytesfiskens vandringar.  

Tonfisken var vanlig längs svenska västkusten under tidig höst på 1930 - 50-talet, och då bedrevs också ett kommersiellt fiske efter arten. Sportfiske förekom fram till 1964, då den sista blåfenade tonfisken spöfångades i Öresund.

Tonfisken är enligt Internationella naturvårdsunionen IUCN 2010 starkt hotad och helt fredad i svenska vatten. Sedan 2007 har en återhämtningsplan inrättats med ett hårt styrt fiske och kontrollåtgärder. Beståndet av blåfenad tonfisk har utvecklats starkt de senaste åren och enligt den senaste beståndsuppskattningen bedrivs idag ett uthålligt fiske.

Det fiske som bedrivits inom märkningsprojektet är ett begränsat fiske i forskningssyfte som skett på dispens. Allt annat fiske efter arten i svenskt vatten är förbjudet (oavsett om tonfisken tas ombord eller sätts tillbaka).

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se