Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|04 jul, 2017|Pressmaterial

Svenska kapitalägare i linje med klimatscenario 2020 – men långsiktig styrning mot tvågradersmålet saknas

En ny WWF- rapport kartlägger hur väl åttio europeiska kapitalägares aktieinnehav bidrar till de klimatmål som 195 länder antog i Paris. Rapporten analyserar innehavens framtida koldioxidutsläpp och visar att många kapitalägare presterar dåligt mot IEAs tvågradersscenario 2020 - om de ens redovisar innehav och risker. Svenska kapitalägare är mer transparenta och i linje med scenariot, men saknar en styrmodell som säkrar att kapitalet bidrar till att hålla den globala uppvärmningen under två grader.

- Kapitalägare behöver stöttas men också utmanas i att investera hållbart. Med dagens finansiella regler riskeras koldioxidutsläpp som kan leda till 4,9 graders global uppvärmning - med katastrofala följder för ekosystem, samhällen och ekonomi. Rapporten visar på ett helt nytt sätt att bedöma kapitalägares klimatstrategier genom att jämföra en aktieportföljs framtida utsläpp med vad som krävs för att klara klimatmålen, säger Magnus Emfel, senior rådgivare finans på Världsnaturfonden WWF.

Rapporten, som kartlägger förväntade klimatutsläpp i åttio europeiska kapitalägares aktieportföljer år 2020, visar att stora delar av finansmarknadens aktieinnehav strider mot IEAs tvågradersscenario för 2020 - och att omedelbara åtgärder krävs för att få investeringarna på rätt spår.  Kartläggningen visar att de flesta kapitalägare som delgett data har minskat sina innehav i kolutvinning. Men för kolbaserad elproduktion ser det sämre ut – hälften kommer inte ner i den nivå som krävs. För förnybar elproduktion ligger mer än hälften av kapitalägarna väl till– vissa med god marginal, medan resten ligger under vad som krävs.

Överlag är svenska och nordiska kapitalägare transparenta med sina innehav; endast 23 av 80 har innehav publikt på sina hemsidor, varav sex svenska. Svenska kapitalägare har börjat fasa ut klimatskadliga innehav, men viktigt arbete återstår.

- Det är bra att investerare börjar agera. Men för att styra mot tvågradersmålet bortom 2020 krävs mätbara mål där investerarna informerar sina kunder hur väl innehaven faktiskt levererar på det klimatforskningen kräver– inte de historiska tillbakablickar vi ser idag som jämförs med finansmarknadens genomsnittliga klimatpåverkan. Den här typen av analys kan hjälpa kapitalägare att redovisa information som både sparare och lagstiftare behöver för att fatta välgrundade beslut om placeringar, säger Magnus Emfel. 

Ladda ner bilder och rapporten med svensk sammanfattning: http://www.wwf.se/show.php?id=1711584

Resultat per kapitalägare, ur rapporten:

Kapitalägare vars aktieportföljer inte klarar nivån för IEAs tvågradersscenario har ett negativt värde (rött), medan de som klarar nivån får ett positivt värde (grönt).

Kolutvinning:

Kolbaserad elproduktion:

Förnybar elproduktion:

Om rapporten “The largest European asset owners: an assessment of the 2°C alignment of equity portfolios”:

Med rapporten vill WWF bidra med underlag kapitalägarna har trettio delgett sin data för analysen. 10 av kapitalägarna i rapporten är svenska. Kartläggningen baseras på den modell för tvågradersanalys som utvecklats inom ramen för det EU-finansierade projektet Sustainable Energy Investment Metrics (SEIM), och har genomförts i samarbete med 2° Investing Initiative. Analysen bygger på data om fysiska tillgångar: faktisk kapacitet och planerad produktion de kommande fem åren för varje företag (t ex kolutvinning i ton/år eller kolbaserad respektive förnybar elproduktion). www.wwf.se/hallbarekonomi.

För mer information, kontakta:

Magnus Emfel, senior rådgivare finans på Världsnaturfonden WWF, 070-541 98 02, magnus.emfel@wwf.se.

Erika Reje, pressansvarig, Världsnaturfonden WWF, 0765454000, erika.reje@wwf.se

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se