Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|09 feb, 2023|Pressmaterial

Svenska storbolag inser vikten av biologisk mångfald – men saknar helhetsgrepp

Drygt fyrtio av Sveriges största bolag uppger att förlusten av biologisk mångfald i någon grad hotar deras verksamhet. Ändå saknar nära hälften (45 procent) initiativ för att minska sin påverkan på naturen, och knappt var tredje bolag har satt konkreta mål för biologisk mångfald. Bolagen skattar även sin påverkan på naturen som mindre än vad den egentligen är. Det visar en ny rapport från WWF och Bain & Company som undersökt hur svenska bolag arbetar, och bör arbeta, med biologisk mångfald.

Bergs naturskog.
Bergs naturskog.

– Det är bra att företag har frågan om biologisk mångfald på radarn, men rapporten visar tydligt att det arbete som görs är långt ifrån tillräckligt. Det är nu vi har chansen att vända den negativa trenden för naturen. Näringslivet borde jobba mer intensivt för att bidra till det, både för sina verksamheters skull såväl som för samhällets, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för  WWF.

Rapporten ”Swedish Businesses and the Biodiversity Crisis” belyser hur svenska bolag på olika sätt påverkar den biologiska mångfalden i och utanför Sverige. Medan exempelvis svenskt skogsbruk har direkt påverkan på naturen, kan bolag som importerar produkter ha indirekt påverkan på naturen i olika delar av världen.

Av de 43 bolag som deltog i studien uppger 60 procent att de har låg eller ingen påverkan på den biologiska mångfalden i Sverige och 40 procent att de har låg eller ingen påverkan globalt. Endast var femte bolag bedömer sin påverkan på biologisk mångfald som stor. Genomgående är att företag i sektorer med direkt koppling till naturen, som skog, jordbruk och energi, i större utsträckning har insikt om sin påverkan på den biologiska mångfalden än vad företag i andra sektorer har, som industri och läkemedel.

– Våra studier visar att företag fortfarande är i ett tidigt skede med arbetet för biologisk mångfald, och att Sverige ligger efter våra nordiska grannar. Därför är den historiska överenskommelsen om ett globalt avtal för naturen under FN-toppmötet förra året så avgörande. Med ett sådant avtal på plats, kommer företagen att behöva agera, säger Johan Lundgren, Advisory Partner på Bain & Company i Sverige.

Företag som satsar på att främja den biologiska mångfalden kan även få fördelar som nya affärsmöjligheter, kostnadsbesparingar, innovationer och möjligheter att attrahera kapital. Men enligt rapporten reflekterar få svenska bolag över hur de kan dra nytta av sitt arbete.

– Företags arbete med biologisk mångfald handlar inte bara om risker utan också om möjligheter, men man behöver ta ett helhetsgrepp. Utöver att minska negativa påverkan behövs insatser som främjar naturen. För dem som gör det kan arbetet också bli en affärsmöjlighet, säger Margareta Renström-Lindhe, sakkunnig biologisk mångfald och företag på WWF.

Läs rapporten ”Swedish Businessess & the Biodiversity Crisis”.

Några resultat ur rapporten

  • 40 procent av de tillfrågade bolagen har satt någon form av mål för biologisk mångfald. Knappt var tredje uppger att deras mål är konkreta.
  • Jämfört med Finland och Danmark, där WWF och Bain & Company nyligen har genomfört liknande studier, ligger svenska bolag något efter med att agera på sin påverkan på biologisk mångfald; hela 45 procent av svenska bolag saknar initiativ medan motsvarande siffror för danska och finska bolag är 40 respektive 30 procent.
  • Endast var femte bolag uppger att de vet hur de kan dra nytta av arbetet med att minska sin påverkan på naturen.

Om undersökningen & rapporten

Undersökningen gjordes via en enkät som skickades ut till hundra av Sveriges största bolag, sett till omsättning, varav 43 bolag svarade på enkäten. Enkätsvaren kompletterades med 13 djupintervjuer med företag. Både enkätsvar och djupintervjuer ligger till grund för rapporten. Respondenterna är verksamma inom sektorer som industri, infrastruktur, livsmedel, läkemedel, finans, energi, skog och jordbruk, där alla branscher har relevans för påverkan på och beroende av den biologiska mångfalden.

Om biologisk mångfald och företag

Alla företag är i någon grad beroende av naturen och de tjänster naturen ger. Risker kopplade till biologisk mångfald kan slå mot företag på flera sätt, till exempel genom råvarubrist eller skärpta miljölagar. Klimatförändringarna är en av orsakerna som spär på förlusten av biologisk mångfald, och ett fortsatt arbete med att minska klimatutsläppen parallellt med arbetet med biologisk mångfald är därför viktigt. Ett sätt att få bättre koll på sina risker är att använda WWFs riskfilter för biologisk mångfald och vatten som släpptes i januari 2023. Efter att analys har gjorts bör risker och åtgärder prioriteras. Viktigt är att bolag parallellt med att minska sin påverkan även gör insatser och projekt som främjar den biologiska mångfalden.

Läs mer om Bain & Company Sverige.

För mer information, kontakta:

Margareta Renström – Lindhe, sakkunnig biologisk mångfald och företag på WWF, på margareta.renstrom@wwf.se eller 070-755 16 60.

Katrine Petersson, Director Marketing & Communications, Bain & Company i Norden på +45 29686971 eller Katrine.Petersen@Bain.com

WWFs pressteam på 08-546 57500 eller press@wwf.se

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 09/02/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se