Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|25 jun, 2013|Pressmaterial

Svenskarna älskar skogen

En ny undersökning från WWF visar att skogen är viktig för svenskarna och att man tillbringar mycket tid där. Men skogen är inte bara den naturtyp som man tycker att det är viktigast att skydda, den är också omgående i behov av bättre skydd. Vi måste öka arealen och kvalitén av skyddade naturområden i Sverige – därför driver Världsnaturfonden WWF just nu kampanjen Svenska Pärlor.

Ett för svagt skydd och ett för intensivt skogsbruk har lett till att vi främst har biologiskt fattiga produktionsskogar i Sverige. I Naturvårdsverkets senaste utvärdering av miljömålen slås fast att det idag inte är möjligt att nå miljömålet ”Levande skogar” till 2020 med dagens planerade eller beslutade styrmedel – samt att tillståndet för flera skogstyper inte är stabilt och många skogslevande arter är hotade.

WWF:s undersökning visar att skogen är viktig för svenskarna. Det är den naturtyp som de tycker är viktigast att Sverige skyddar, följt av insjöar och Östersjön. Svenskarna tillbringar också mycket tid i skogen: 60 procent uppger att de har varit i den under den senaste veckan och över 40 procent har tillbringat tio timmar eller mer i skogen den senaste månaden. 87 procent påverkas positivt eller mycket positivt när de är ute och rör sig i skogen, enligt undersökningen. Ungefär en fjärdedel av svenskarna upplever att bär och svamp i skogen har minskat under de senaste tio åren, och lika många upplever att de ser färre blommor på ängar och i skogen.

– Arealen gamla skogar med höga naturvärden minskar och har nått kritiskt låga nivåer, och endast små rester av naturskog återstår. Vi ser en stark trend mot en intensifiering av skogsbruket, vilket hotar den biologiska mångfalden, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

En effekt av ett intensivare skogsbruk är att gammal skog försvinner allt mer, vilket leder till att insekter, svampar, lavar och fåglar minskar. Fågelsång är en annan sak som svensken uppskattar enligt undersökningen. 82 procent blir lyckliga av att höra fågelsång. Samtidigt upplever 20 procent att de hör mindre fågelkvitter idag än för tio år sedan.

– Det är bostadsbrist för våra skogslevande fåglar på grund av att vi har för mycket likformiga granskogar och för lite lövskog i södra Sverige i Sverige idag. Vitryggig hackspett är starkt hotad och den behöver mer lövskog för att kunna få föda och överleva, säger Ola Jennersten, naturvårdsexpert på WWF.

Enligt undersökningen uppger 92 procent av svenskarna att de tycker att vi bör skärpa lagen för att skydda den svenska skogen och lika många anser att vi behöver tillsätta ekonomiska resurser.

WWF:s kampanj ”Svenska Pärlor” som pågår under sommaren syftar till att skydda fler naturområden och även höja kvalitén av skyddade land- och vattenområden i Sverige.

För mer information, se:
www.wwf.se/svenskaparlor

Pressbilder:
www.wwf.se/pressbilder

Fakta om WWF:s undersökning:
Undersökningen genomfördes under april 2013 i Cints on-line paneler. Enkäten bestod av slutna frågor. Undersökningen är riksrepresentativ med hänsyn till kön, ålder och geografiska regioner. Undersökningen baseras på 1000 respondenter.

För frågor, kontakta:
Ola Jennersten, naturvårdsexpert WWF, 076-837 80 59
Katarina Herou, tf pressansvarig WWF, 0702-825 125

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 08/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se