Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|14 okt, 2022|Pressmaterial

Sverige ser ut att överge sitt ledarskap inom klimatpolitiken

Idag har den kommande regeringen under ledning av Ulf Kristoffersson presenterat sina förslag i den så kallade Tidööverenskommelsen som ska gälla under mandatperioden. WWF är djupt oroade över att partierna går fram med en politik som kan äventyra att Sverige missar klimatmålen och helt undviker att tackla frågan hur vi ska rädda den biologiska mångfalden.

Vatten Foto Marcus Westberg.jpg

– Vi är väldigt oroade över att den tillträdande regeringen nu har presenterat en överenskommelse som är mycket svag på miljö- och klimatområdet. Inte ett ord nämns om hur den biologiska mångfalden ska räddas trots att krisen är här och nu. Den kommande regeringen presenterar en politik som gör att vi är oroade över om den fortfarande står bakom klimatmålen till 2030 och det klimatpolitiska ramverket, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

– I Tidöavtalet skriver partierna att politiken ska stämmas av mot forskningen och baseras på fakta. Nu väljer man att göra tvärtom och inte lyssna på vad forskarna säger om vad som krävs för att nå klimatmålen, säger Gustaf Lind.

Fokus för den tillträdande regeringen är energifrågorna och mer specifikt att bygga ny kärnkraft i Sverige. Bland annat vill man ändra lagstiftningen så att det blir tillåtet att bygga nya reaktorer på andra platser än de nuvarande ochåterstarta tidigare reaktorer, införa ett snabbspår för kärnkraft i miljötillståndsprocessen och stötta ny kärnkraft genom särskilda kreditgarantier. Dessutom kommer Vattenfall att få i uppdrag att upphandla nya reaktorer.  

–Det är oroväckande att den nya regeringen sätter så stort fokus på kärnkraften för att nå klimatmålen. Oavsett vilka kraftslag som en regering prioriterar måste den inse att det krävs kraftiga minskningar av utsläppen här och nu för att såväl leverera på våra egna klimatmål som att leva upp till Parisavtalet. Då håller det inte att sätta ett ensidigt fokus på utbyggnad av ett kraftslag som kan vara i drift först om 10-15 år, säger Gustaf Lind.

De fyra partierna lyfter också upp andra åtgärder inom energisektorn. De vill bland annat se över koldioxidbeskattningen på kraftvärme. En sänkt eller borttagen koldioxidskatt skulle göra fossil energi mer konkurrenskraftig och gynna icke-förnybara bränslen som torv i fjärrvärmesystemet, vilket skulle riskera att öka utsläppen avsevärt. Partierna presenterar även ändringar som skulle försvåra utbygganden av den havsbaserade vindkraften och riskerar därmed att sakta in förstärkningen av ny ren energi. Den tillträdande regeringen går också fram med att satsa på energieffektivisering i hela landet.

–Det är bra att den tillträdande regeringen nu backat från valrörelsens onödiga polarisering kring energieffektivisering och inser att det är den rätta vägen framåt som både kan hjälpa till att avlasta elsystemet och minska pristopparna på el här och nu, säger Gustaf Lind.

Även för vattenkraften vill den tillträdande regeringen genomföra förändringar. Partierna går nu fram med att den omprövning av vattenkraften som ska genomföras för att leva upp till EU-lagstiftning ska pausas, trots att Sveriges redan med nuvarande plan är tretton år försenade med implementeringen.

–Vattenkraften är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i Sveriges sötvatten. Fiskar och andra vattenlevande arter är redan idag kraftigt påverkade och situationen kommer att förvärras med ett förändrat klimat. Ska vi rädda den biologiska mångfalden måste vi ha politiker på dess sida, nu ser vi tyvärr bevis på motsatsen, säger Gustaf Lind.

I den nya överenskommelsen finns också nya besked på transportområdet. Den största förändringen handlar om att partierna har enats om att reduktionsplikten ska sänkas till EUs miniminivå från 2024. Enligt Energimyndigheten skulle en sådan sänkning förmodligen leda till att vi inte når klimatmålet för transportsektorn till 2030.                   

Sänks reduktionsplikten kommer utsläppen att öka med många miljoner ton när det tvärtom är bråttom att minska utsläppen omgående. Även om elektrifieringen skalas upp flera gånger om så kommer det inte väga upp för att det fortfarande kommer att finnas många fossildrivna bilar kvar på vägarna som leder till stora utsläpp, menar WWF.

Regeringen vill också se kortare processer för miljötillstånd och mer koldioxidinlagring. Det tas övergripande upp i Tidöavtalet, så det är för tidigt att säga hur det kommer att påverka miljön och klimatet. Ett oroväckande besked är att partierna enats om att sänka biståndet. Det riskerar att få vida konsekvenser för Sveriges möjlighet att bidra till miljö- och klimatarbete i den fattiga delen av världen, något som i sin tur kommer påverka svenska förhållanden.

Fakta: Idag 14 oktober presenterade de fyra partierna som utgör regeringsunderlaget Tidöavtalet som ska ligga till grund för den nya regeringen (bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna). Sverigedemokraterna kommer inte att ingå i regeringen, men kommer att ha inflytande över statsbudgeten och att ha personal placerade på Regeringskansliet genom ett samordningskansli.

För frågor, kontakta: Gustaf Lind, generalsekreterare WWF, mobil 073-52 53 571

Madeleine van der Veer, ansvarig samhällspolitik WWF, 073 – 525 35 71

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Dela gärna:

Senast ändrad 10/02/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se