Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|03 jun, 2014|Pressmaterial

Sveriges humlor och bin är i kris

Humlor och bin minskar just nu kraftigt i Sverige och världen. Utan dem som pollinatörer kommer jordbruk, trädgårdar och blomsterängar att försämras dramatiskt. Enligt en färsk opinionsundersökning från WWF uppger 40 procent av svenskarna att de ser färre humlor och bin idag jämfört med för tio år sedan. 

– Bidöden är ett stort hot för Sverige, men genom att skapa obesprutade och blommande kantzoner genom att så in klöver kan lantbrukaren öka antalet vilda bin. Tyvärr har flera miljöersättningar inom jordbruket nedprioriterats fram till 2016, säger Ola Jennersten, naturvårdsexpert på WWF. WWF driver under sommaren kampanjen Svenska Pärlor för att skydda Sveriges natur och främja den biologiska mångfalden – och pollinatörer som humlor och bin är avgörande för en rik biologisk mångfald. En tredjedel av Sveriges knappt 300 arter av vilda bin och humlor är rödlistade, enligt Artdatabanken. Effektiviseringen av jordbruket leder till att antalet blommande växter minskar och att binas boendemiljö förstörs. Tambina minskar också snabbt, bland annat på grund av användning av miljögifter inom jordbruket. I Sverige finns det mellan 130 000 och 150 000 bisamhällen. Varje samhälle producerar cirka 30 kilo honung per år till ett pris på ungefär 30 kr per kilo. Det innebär ett totalt värde på 117 till 135 miljoner per år. Jordbruksverket har beräknat värdet av binas pollinering i Sverige till mellan 189 och 325 miljoner kronor. Genom att låta boskap beta på naturbetesmarker, lämna kantzonerna på åkrarna obesprutade och plantera in lämpliga vilda växter, kan man ge humlor och bin ökade chanser till överlevnad. Dessutom bygger de flesta vilda humlor och bin sina bon i hålor i marken och är därför beroende av att det finns obrukad mark. – I Kalifornien kör monstertruckar runt med pollinatörer för att rädda skördarna och i Kina handpollineras fruktträd. Vi riskerar att förlora en viktig gratis ekosystemtjänst. Situationen för bin och humlor är allvarlig men med rätt åtgärder kan trenden vändas. Politikerna måste agera och öka ersättningarna för olika åtgärder som främjar humlor och bins pollinering inom jordbruket, säger Ola Jennersten. Enligt WWF:s undersökning anser över 90 procent av svenska folket att det är mycket viktigt att politikerna agerar för att komma till rätta med bidöden. För mer information om Svenska Pärlor: www.wwf.se/svenskaparlor Om undersökningen: Syftet med undersökningen är att få en bild svenska folkets känslor kring och koppling till svensk natur och biologisk mångfald – samt synen på politiska beslut kring svensk naturvård. Undersökningen genomfördes under april och maj 2014. Den genomfördes i Cints on-line paneler på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Enkäten bestod av slutna frågor. Undersökningen är riksrepresentativ med hänsyn till kön, ålder och geografiska regioner. Undersökningen baseras på 1 114 svenska respondenter. Ladda ned undersökningen här: www.wwf.se/source.php?id=1571084 För frågor, kontakta: Ola Jennersten, naturvårdsexpert WWF, 070-555 14 02 Ola.jennersten@wwf.se Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 070-629 10 77 marie.vonzeipel@wwf.se

Dela gärna:

Senast ändrad 03/11/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se