Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|05 dec, 2019|Pressmaterial

Tre av fyra fiskbutiker och varannan sushibar i Skåne säljer hotad ål

Ålförsäljningen inför julen minskar på många krogar och fiskbutiker i Sverige. Men i Skåne säljer två tredjedelar av fiskbutikerna och varannan sushibar den akut hotade fisken. Det avslöjar Världsnaturfonden WWFs nya rundringning om ålförsäljningen.

Foto: A.E. Ewan från Pixabay

WWFs rundringning visar att 9 av 20 sushibarer i Malmö har ål på sin meny. Foto: A.E. Ewan från Pixabay. 

Vi välkomnar att allt fler säger nej till den akut hotade fisken, bland annat ser vi en nedgång hos fiskbutikerna. Nu är det dags för sushirestaurangerna att göra samma sak. Varje ål är viktig att skydda. Nolltolerans och ålfiskestopp behövs i hela EU, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

WWFs granskning av ”Ålen på julbordet” har genomförts ett tiotal gånger sedan 2008. Branschen har sedan dess tagit flera steg i rätt riktning, enligt WWF. Färjerederierna och måltidsleverantörerna har valt bort ålen liksom de flesta restauranger. Men i Skåne är ålätandet starkare. Här fortsätter 70 procent av fiskbutikerna att sälja ål jämfört med rikssnittet på 55 procent.

– Ålen har blivit symbol för det ohållbara läget för många fiskbestånd. Arten har rött ljus i vår fiskguide, men fortsätter att fiskas trots att den är akut hotad, säger Karin Glaumann, fiskexpert på WWF.

Två av tre fiskbutiker och nästan varannan sushibar säjer ål

Årets rundringning omfattar drygt 330 aktörer i hela landet och har skett anonymt. I Skåne har 10 fiskbutiker, 20 sushibarer och 17 restauranger tillfrågats om de säljer eller serverar ål. 70 procent av fiskaffärerna, 45 procent av sushibarerna och drygt 3 procent av restaurangerna uppger att de säljer ål.

En färsk Kantar Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av WWF visar att 8 procent av svenskarna i genomsnitt ätit ål det senaste året. I Skåne är siffran 21 procent.

Argumentet att odlad ål är bättre, stämmer inte enligt WWF.

– Odlad ål är ung vildfångad ål som sätts i fångenskap och matas för att växa sig stor. Den kommer från ett och samma hotade bestånd, säger WWFs fiskexpert Karin Glaumann.

Politiska åtaganden har gjorts för att minska fisket.  Ett generellt fiskeförbud infördes 2007 i Sverige, men 187 yrkesfiskare har undantag med särskilda licenser av Havs- och vattenmyndigheten. Ålfisketillstånden får dock inte överföras. 2018 landades 245 ton ål inom det svenska fisket. 

På EU-nivå beslutade fiskeministrarna 2017 om ett tre månaders fiskestopp för fiske efter ål i Östersjön och Atlanten. 2018 utvidgas fiskestoppet till att också omfatta glasål, fritidsfiske samt ålfiske i Medelhavet.

I december ska ministrarna återigen träffas för att besluta om reglerna för nästa år.      

–WWF vill se stopp av allt ålfiske inom EU tills det att beståndet återhämtat sig. Går detta inte igenom bör det temporära fiskestoppet åtminstone förläggas under de tre månader som det fiskas mest ål. Flera länder som till exempel Sverige har tyvärr gjort det motsatta, vilket vi är starkt kritiska till, säger Karin Glaumann.

WWF anser även att kraftbolagen måste ta ett större ansvar. Det handlar bland annat om att skapa vandringsvägar förbi vattenkraftverk, där stora mängder ål dödas varje år. 2017 dödades 141 ton utvandrande blankål i turbinerna.

FISKBUTIKER / /Skåne

JA - säljer (7 av 10)

Limhamns fiskrökeri (Malmö), Borgmans fisk (Helsingborg, Arnes fisk (Kristianstad), Skillingefisk, Kåseberga Fisk, Mölle Fiskrökeri, Buhres Fisk

NEJ – säljer inte (3 av 10)

Johan P i saluhallen (Malmö), Fiskexpressen (Ängelholm), Fisk i hallen

RESTAURANGER (17 st, 2 säljer)

JA - säljer (2 av 17)

Fiskeboden i Lomma, Bykrogen (Kristianstad)

NEJ – säljer inte (15 av 17)

Boklunden Konferens & Restaurang, Brösarps Gästgifveri, Casino Cosmopol (Malmö), Gastro (Helsingborg), Grand hotell (Lund), Kullagårdens Wärdshus, Mölle (Malmö) Operagrill, Restaurang Carl-Fredrik (Ängelholm), The Lodge (Genarp), Tyringe kurhotell (Tyringe), Åhus Gästgivaregård, Årstiderna (Malmö), Ängavallen (Vellinge) Östarps Gästgivaregård (Blentarp)

SUSHIBARER (20 st)

JA – säljer (9 av 20)

Sachi Sushibar, Zushi Malmö, Sake Sushi, Izakaya Koi, Coconut, Samarai sushi, Yukai, Sakura sushi, Haru Sumo Sushi

NEJ – säljer inte (11 av 20)

Sushido Rörsjöstaden, Sushi For You, Icha Mochi (Malmö), Rå Epok (Malmö), Chill Out Sushi Slottsstaden, Miyagi's Sushi, Fushion sushi, Sushi baren, Maguro sushibar, Kohai,

Resultatet av WWFs ålundersökning 2019 för hela landet

Fiskbutiker: 54 procent säljer ål (26 av 48 fiskbutiker) – jämfört med 67 procent 2018. Restauranger: 4,6 procent säljer ål (6 av 129 restauranger – knappt 5 procent jämfört med 12 procent 2018.  Fine-dining krogar: Ny kategori – 9 procent serverar ål (2 av 22 fine dining-krogar). Sushibarer: Ny kategori – 30 procent säljer ål (22 av 74 sushibarer). Livsmedelskedjor: 8 procent säljer ål (4 av 49 butiker), jämfört med 7 procent 2018. Rederier: Inga rederier uppger att de säljer ål (samma 2018). Måltidsleverantörer: Ingen uppger att de säljer/levererar ål (samma 2018)                                             

Fakta: Den europeiska ålen Anguilla anguilla är akut hotad på Internationella naturvårdsunionens rödlista och hos Artdatabanken. Ålen har rött ljus i WWFs fiskguide. Invandringen av yngel, "glasål", från Sargassohavet är nere på 2-5 procent jämfört med 1970-talet.  

Alternativ till ål – varmrökt afrikansk ålmal, Clarias - (Clarias gariepinus) - odlas i vattenbruk inomhus och är ett hållbart alternativ till rökt ål.

För frågor, kontakta:

Karin Glaumann, fiskexpert WWF, 073 159 94 15, karin.glaumann@wwf.se

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77, marie.vonzeipel@wwf.se Presstelefon 08 - 546 575 00, e-post: press@wwf.se

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se