Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|13 jun, 2019|Pressmaterial

Värdefulla naturskogar hotas av Skogsstyrelsens beslut

WWF är mycket kritiska till Skogsstyrelsens nya metod för inventering och identifiering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, som presenterades i går 12 juni. – Detta beslut kommer att leda till att skogar med höga naturvärden inte klassas som nyckelbiotoper och därmed i högre utsträckning riskerar att förstöras, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare vid Världsnaturfonden WWF.


WWF är kritiska till Skogsstyrelsens nya metod för att inventera och identifiera nyckelbiotoper.

Skogsstyrelsen redovisar i rapporten också en helt ny undersökning. Den visar att hela 55 000 hektar nyckelbiotoper har avverkats mellan 2000-2018 enbart i nordvästra Sverige. Detta motsvarar en areal som är större än Muddus nationalpark och visar tydligt att Skogsstyrelsen tidigare har underskattat den stora förlusten av skogar med höga naturvärden.

–  Samtidigt som vi får veta att en mycket stor areal nyckelbiotoper har avverkats i detta område, så presenteras den här metoden som innebär att betydligt färre skogar med höga naturvärden kommer att klassas som nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Det är en oroande utveckling, fortsätter Peter Westman.

Nyckelbiotopsbegreppet är centralt för att identifiera skogar med höga naturvärden i Sverige och en stor del av nyckelbiotoperna återfinns just i nordvästra Sverige. Skogsstyrelsens har nu valt att regionalisera själva begreppet. Det innebär att skogsområden i nordvästra Sverige måste ha högre naturvärden än övriga Sverige för att kunna klassas som nyckelbiotoper. Detta gör att färre kommer att hittas, men inte för att naturvärdena inte finns utan för att man vill ha färre nyckelbiotoper. 

– En sådan pappersprodukt urholkar starkt nyckelbiotopsbegreppet. Det bidrar till fortsatt förlust av skogar med höga naturvärden och försvårar Sveriges internationella åtagande att bevara den biologiska mångfalden, säger Linda Berglund, skogsexpert WWF.

WWF har tillsammans med andra naturvårdsorganisationer deltagit i Skogsstyrelsens samverkansprocess för nyckelbiotoper och framfört sin kritik.

– Vi anser att Skogsstyrelsen och skogspolitiken i stället bör identifiera och bevara nyckelbiotopernas naturvärden och se till att de markägare som har en stor andel skyndsamt får ersättning av staten, avslutar Linda Berglund.

 FAKTA WWF anser att regeringen ska:

  • Säkerställa att nyckelbiotopsbegreppet inte urholkas.
  • Naturvärden ska styra vad som är nyckelbiotop – inte var i landet de befinner sig.
  • Återuppta nyckelbiotopsinventeringen.
  • Tillsätta tillräckligt med resurser så att privatskogsbruket med nyckelbiotopsrika fastigheter kan erhålla finansiell ersättning för formellt skydd.

FAKTA Nyckelbiotoper

En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad.

Endast 2,1 % av skogslandskapet är idag kända nyckelbiotoper i Sverige, 4 % om man räknar in den uppskattade mängden okända nyckelbiotoper Att bevara dessa rester av värdefull skog är helt avgörande för att våra miljömål samt mål för en hållbar utveckling i skogen ska kunna nås.

FAKTA WWF och Skogsstyrelsens rapport

Skogsstyrelsen publicerade igår den nya metodiken och nivån för att identifiera nyckelbiotoper i nordvästra Sverige i rapporten Utveckling av metod för nyckelbiotopsinventering i Nordvästra Sverige. WWFs detaljerade synpunkter och kritik av rapporten har framförts i processen med samverkansgruppen och går att läsa i rapporten.

För frågor, kontakta:

Peter Westman, biträdande generalsekreterare, peter.westman@wwf.se tel 076-837 80 59
Linda Berglund, senior skogsexpert, linda.berglund@wwf.se tel 073-274 42 88
Nina Schmieder, pressekreterare nina.schmieder@wwf.se, tel 073-5862622

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se