Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|01 mar, 2021|Pressmaterial

Världens länder måste säkra ett ambitiöst avtal för den biologiska mångfalden

Sverige, EU och världens ledare måste kraftigt höja sina ambitioner för att säkra den biologiska mångfalden och få ett starkt avtal i Kunming, Kina, senare i år. Läget är idag så allvarligt att tillgången till mat, ren luft och vatten hotas. Om världens länder agerar nu kan vi vända utvecklingen. Annars riskerar vi ytterligare ett förlorat decennium, säger WWF.

Plantskola i Amaltari nära Chitwanparken i Nepal. Foto: Karine Aigner, WWF USA

– Det globala avtalet för biologisk mångfald måste bli minst lika ambitiöst och omfattande som Parisavtalet för klimatet. Världens ledare måste ta viktiga steg för att säkra framtiden för människor och planeten. Vi behöver bygga upp vår relation med naturen. Utan friska ekosystem riskerar vi både framtiden och välfärden, säger Peter Westman, tf generalsekreterare på WWF.

Under våren pågår en rad digitala förberedande möten inför FN-mötet i Kunming senare i år. Där ska en ny 10-årsplan för 2020-2030 antas inom konvention för biologisk mångfald (CBD). Många efterlyser ett globalt avtal för den biologiska mångfalden som motsvarar Parisavtalet för klimatet. Hela processen är försenad, det förra avtalet gick ut 2020 och trycket ökar på att något ska hända. I sommar sker ett förberedande förhandlingsmöte i Colombia.

WWFs analys och förslag inför Kunming, Nature positive to 2030: Kunming-plan for nature and people, visar att ländernas utkast till avtal inte räcker på långt när för att hantera naturkrisen. I sitt inspel till förhandlingarna kräver WWF att det sätts mål för att halvera vårt fotavtryck från produktion och konsumtion till 2030.

– Vi måste hantera de drivkrafter som finns bakom förlusten av biologisk mångfald, skydda och restaurera natur och ställa om till en hållbar produktion och konsumtion.  säger Åsa Ranung, senior policyrådgivare på WWF.

De största hoten idag är förlust av livsmiljöer som avskogning och storskalig markomvandling för jordbruk. Att vi överutnyttjar ekosystemen tär på planetens hälsa och människans framtidsutsikter, menar WWF.

– Sektorer med stor påverkan som jordbruk, skogsbruk, fiske och infrastruktur behöver ställas om. Finansiella flöden bör styras till sådant som är bra för naturen. Regeringarna behöver fasa ut miljöskadliga subventioner och resurser och ökat stöd gå till utvecklingsländer för att genomföra avtalet, fortsätter Åsa Ranung.

WWF vill även se mål om att skydda minst 30 procent av land och hav till 2030 i ekologiskt representativa och sammanhängande nätverk av väl förvaltade skyddade områden - liksom mål för att stoppa artförlusten som orsakas av människan.

För att lyckas krävs ett starkt ledarskap från högsta politiska nivå och insatser från alla samhällets sektorer. Det måste ske på ett inkluderande sätt, där urfolk och lokalsamhällens roll och rättigheter respekteras. WWF efterlyser resurser för att genomföra ramverket och effektiva mekanismer som håller länderna ansvariga.

2021 bör bli året då världens politiker tar miljöfrågorna på allvar. Under hösten 2020 togs ett viktigt steg då över 80 länder och regeringschefer, inklusive Stefan Löfven, skrev under ”Leaders Pledge for Nature”, där de åtog sig att vända den negativa trenden för den biologiska mångfalden till 2030.

–Sverige har inte gjort tillräckligt och måste höja rösten för den biologiska mångfalden och bli en pådrivande röst internationellt. Regeringen bör visa ledarskap genom att ansluta sig till den grupp länder som vill se en hög ambition, High Ambition Coalition for Nature and People (HAC), säger Åsa Ranung.

Fakta: År 2021 pågår förhandlingar om ett globalt avtal inom FN:s konvention om biologisk mångfald, Convention on Biological Diversity (CBD). FN har utsett 2020-2030 till decenniet då ekosystemen ska restaureras och byggas upp. EU har satt både den biologiska mångfalden och klimatfrågan i fokus för sin nya gröna giv. 2030 ska också den negativa trenden för biologisk mångfald ha vänt, enligt den Leaders’ Pledge for Nature som undertecknades av över 80 politiska ledare från hela världen i samband med FNs generalförsamlings möte i sep 2020.

Se uppropet här: https://www.leaderspledgefornature.org/

Fakta: De förberedande mötena nu under våren ger underlag till nästa utkast som ska tas fram inför det förhandlingsmöte (Open Ended Working Group 3, OEWG3) som är planerat att ske i sommar i Colombia. Det ska i sin tur ge underlag till de avslutande förhandlingarna vid COP-mötet i Kunming senare i höst där beslut ska fattas. Datumen för förhandlingsmötena är ännu inte beslutade.

Läs WWF-rapporten "Kunming Plan for Nature and People" här:            https://www.wwf.eu/?uNewsID=1938466

För frågor, kontakta:

Åsa Ranung, senior policyrådgivare WWF, 070-669 92 90, asa.ranung@wwf.se

Lovisa Hagberg, avdelningschef Governance & Policy WWF, 070-584 15 81, lovisa.hagberg@wwf.se

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Dela gärna:

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se