Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|02 nov, 2014|Pressmaterial

WWF beklagar dagens beslut om licensjakt på varg

Det finns flera anledningar till att avvakta med licensjakt. Fyra pågående rättsprocesser – två svenska rättsprövningar om licensjakten följer svensk lagstiftning och två överträdelseärenden i EU. Dessutom riskerar Naturvårdsverkets beslut om en omfattande vargjakt i början av nästa år att cementera konflikter och öka polariseringen i stället för att skapa en samsyn kring rovdjurspolitiken.

– Den nytillträdda regeringen har möjlighet att med hänsyn till de rättsliga processerna skjuta fram licensjakten – och ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram vetenskapligt grundade mål för gynnsam bevarandestatus för vargstammen. Först när sådana mål är satta och en förvaltningsplan finns på plats som visar vägen mot målen kan det bli aktuellt med licensjakt, säger Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF.

Naturvårdsverkets beslut innebär att 90 vargar – 25 procent av vargpopulationen i Sverige – kan riskeras att skjutas bort.

Enligt Naturvårdsverkets beslut har naturvårdsorganisationerna inte rätt att överklaga, vilket strider mot Åhuskonventionen. WWF utgår nu från att EU-kommissionen kommer att agera med kraft. Dagens beslut är en ren provokation mot EU.

– Risken är stor att resultatet blir ökande konflikter och att den många gånger hätska rovdjursdebatten accelererar. Problemet med dagens beslut är att det saknar solid vetenskaplig grund och baserar sig på den förra regeringens bristfälliga rovdjurspolitik, säger Tom Arnbom, rovdjursexpert på WWF.

Tidigare i år skrev WWF – tillsammans med de europeiska intresseorganisationer som Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och Svenska Jägarförbundet ingår i – under en överenskommelse med EU om riktlinjer för hur konflikter som rör stora rovdjur ska hanteras. Där ligger EUs lagstiftning, Art- och Habitatdirektivet, som grund med vetenskapliga underlag samt socioekonomiska hänsyn. Denna nya ”svenska modell” skulle riskera skyddet av hotade arter.

– Vi kan inte ha politiskt satta mål för hur många exemplar av enskilda djurarter vi skall ha i Sverige. Beslutet riskerar att rasera skyddet av hotade arter inom hela EU om politikerna ska bestämma hur många djur som ska finnas och skjuter bort ”besvärliga” djurarter utan vetenskaplig hänsyn, säger Tom Arnbom.

När en licensjakt genomförs 2015 riskerar Sverige att hamna i EU-domstolen med två ärenden som i slutänden kan komma att handla om bötesbelopp på kanske närmare 100 miljoner kronor som skattebetalarna ska stå för. Den nytillträdda regeringen har ärvt en undermålig rovdjurspolitik – och licensjakten – från alliansregeringen.

Den nya regeringen bör stoppa Naturvårdsverkets beslut och istället ta chansen att ta krafttag för att skapa och genomföra en ny trovärdig och hållbar rovdjurspolitik som vilar på vetenskaplig grund och en bred förankring. Då först kan de mångåriga konflikterna kring vargen få en långsiktig lösning.

För frågor:
Tom Arnbom, rovdjursexpert WWF, 070-554 40 66
Peter Westman, naturvårdschef WWF, 076-837 80 59
Katarina Herou, presskontakt WWF, 0702-825 125

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 08/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se