Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|13 dec, 2023|Pressmaterial

WWF: Bra med historiskt avtal om klimatet, men det krävs mycket mer

Två veckors intensiva förhandlingar på FN-mötet COP 28 är över – och nu inleds en ny era i världens klimatarbete. Fossila bränslen ska bort. Bra början, menar WWF, men nu måste alla länder konkret leva upp till överenskommelsen och få upp farten i klimatarbetet rejält.

GettyImages-COP28
Onsdag morgon nåddes till slut en överenskommelse på FN-mötet COP28 om klimatet. Foto: Getty Images

– För att undvika de värsta effekterna av klimatkrisen och skydda människor och natur var det nödvändigt att länderna kom överens och levererade ett resultat från COP28. Det nya beslutet är en bra början på utfasningen av fossila bränslen, men det måste gå snabbare och gälla all användning av fossila bränslen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

– Jag hade hoppats på ett ännu starkare beslut men det är trots allt en historisk överenskommelse som har träffats efter 30 år av klimatförhandlingar som inte hanterat klimatfrågans huvudproblem - användningen av fossila bränslen, säger David Mjureke, klimatexpert på WWF.

Att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är målet enligt Parisavtalet. För att göra detta måste vi ta itu med den främsta orsaken till klimatkrisen, det vill säga förbränningen av fossila bränslen.

För första gången har världens länder nu enats om en global omställning bort från användning av fossila bränslen. Beslutet betonar också att omställningen måste ta fart omedelbart, eftersom vi befinner oss i det kritiska årtiondet för att bromsa klimatförändringarna. Länderna kunde dock inte enas om en total utfasning av alla fossila bränslen, trots att det är vad som egentligen krävs.

Överenskommelsen vid COP28 innebär att världens länder ska ställa om bort från fossila bränslen. Vikten av att omställningen tar fart ”det här kritiska årtiondet” betonas särskilt. Subventioner av fossila bränslen ska också fasas ut enligt FN-beslutet.

Det här avtalet har stor betydelse för klimatarbetet inom EU och i Sverige. Inom EU behöver beslut fattas om att användningen av fossila bränslen helt ska upphöra till 2040. Användningen av kol inom EU bör upphöra till 2030, naturgas 2035 och olja senast 2040. WWF skrev nyligen en debattartikel tillsammans med ett tjugotal svenska storföretag om att fossila bränslen inte har någon plats i ett konkurrenskraftigt Europa.

I Sverige går politiken just nu åt motsatt håll. Här hemma sänks skatten på fossila bränslen och utsläppen från förbränning av bensin och diesel kommer att öka kraftigt kommande år - helt i strid med vad som krävs för att klara klimatmålen och för att efterleva överenskommelsen vid COP28. Nu måste regeringen lägga om kursen i klimatarbetet och börja styra mot 1,5-gradersmålet!

– Åtta år efter Parisavtalet befinner sig världen fortfarande långt ur kurs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Nu måste alla länder öka sina ambitioner och fasa ut all användning av fossila bränslen så snabbt som möjligt. Dagens överenskommelse innebär att den fossila eran äntligen går mot sitt slut, avslutar David Mjureke.

Kontaktpersoner

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 13/12/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se