Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|24 maj, 2024|Pressmaterial

WWF: Ett viktigt steg framåt att EU-lagen om företagsansvar klubbats igenom

Efter en lång process antog idag EUs medlemsstater lagen om företagsansvar – Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Lagen, som börjar gälla för större företag i EU från 2027, gör det bindande för företag att ta ansvar för miljö, klimat och mänskliga rättigheter. Även om WWF helst sett att lagen blev skarpare och omfattat fler företag, är det ett viktigt steg i rätt riktning att lagen nu är på plats.

– Att EU-länderna stöder lagen visar på vikten av ansvarsfulla affärsmetoder och att företag ska bidra till klimatomställningen. Företag kan inte bortse från sin negativa påverkan, och samhällen som drabbas kan äntligen utöva sina rättigheter. Utmaningar nu blir att se till att lagen verkligen leder till konkreta förbättringar för de mest utsatta, och att EU-länderna säkrar att lagen efterlevs, säger Elin Larsson, chef näringsliv och finans på WWF Sverige.

Från och med 2027 blir det juridiskt bindande för större företag som verkar inom EU att identifiera, förebygga, minimera och sluta med aktiviteter som har negativa konsekvenser för människor och miljö i sina verksamheter och värdekedjor.  De måste även anta och genomföra omställningsplaner med utsläppsmål i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Men även om lagen är av stor vikt har den blivit urvattnad under den långa förhandingsprocessen. Några svagheter innebär att lagen nu endast tillämpas på väldigt stora bolag, att finansiella institutioner inte omfattas fullt ut och att miljöaspekterna som företag behöver ta hänsyn till är begränsade.

WWF uppmanar:

  • EU-s medlemsstater att snabbt omsätta lagen på nationell nivå.
  • EUs institutioner och länder att stärka lagen på flera områden. Ett första steg är att se till att även den finansiella sektorn omfattas av lagen, både vad gäller att ta ansvar för människor och miljö och kravet att utveckla och implementera klimatmål och omställningsplaner enligt Parisavtalets 1,5-gradersmål.

För mer information, kontakta:

Elin Larsson, chef näringsliv och finans på WWF Sverige, 073-8400397, elin.larsson@wwf.se

Erika Reje, kommunikatör näringsliv och finans WWF Sverige, 0765454000, erika.reje@wwf.se

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 27/05/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se