Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|10 nov, 2021|Pressmaterial

WWF: Fel att skogspropositionen prioriterar skogsägarna över hållbarheten

Regeringspartierna S och MP har i dag lagt fram skogspropositionen tillsammans med C, som sedan ska beslutas om i svensk riksdag. Den politiska kohandeln riskerar att underminera trovärdigheten i svensk skogspolitik, menar WWF. Men dagens överenskommelse innehåller också nya förslag kring strandskyddet, som WWF överlag bedömer ge fortsatt hänsyn till natur och allemansrätt. 

Dimmig svensk skog
WWF är kritiska till metoden att skydda skog främst om skogsägaren själv erbjuder sin skog. Foto: Ola Jennersten

– Vi är mycket oroliga att skogspropositionens förslag inte kommer vara tillräckligt för att Sverige ska kunna leva upp till sina internationella åtaganden om skogens biodiversitet. Svensk skogspolitik behöver ändras i grunden om politiker menar allvar med bevarandet av biologisk mångfald och ekonomisk hållbarhet, menar Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Det är tydligt att skogsföretagen och de andra ägarna har fått ett stort genomslag i de politiska förhandlingarna på bekostnad av den biologiska mångfalden. Överenskommelsen som nu presenterats tar fasta på att frivilligt formellt skydd ska vara den grundläggande och huvudsakliga skyddsformen. Det innebär att skog enbart ska skyddas formellt om skogsägare erbjuder sin skog. Dessutom har man inte tagit skogsutredningens förslag om ett omfattande skydd av fjällnära skog.

I vilken grad myndigheter kan göra eventuella avsteg från denna frivillighet är oklart. Hur skydd av biologiskt värdefull skog ska säkras vid Skogsstyrelsens tillsyn vid avverkningsanmälningar är en obesvarad fråga.

–Ifall frivillighet nu ska styra det formella skogsskyddet är det upp till LRF och skogsägarföreningar som lobbat för det att bevisa att skogsägare faktiskt vill skydda naturvärden. Men vi befarar att det blir svårt att uppfylla regeringens ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas, framhåller Peter Roberntz, senior skogsrådgivare på WWF.

WWF anser att man som minimum borde ha en prövotid med utvärdering ifall frivilligt formellt skydd har levererat enligt politikens antaganden.

–Det är fortfarande oklart om Skogsstyrelsen kan arbeta med nyckelbiotoper inom tillsyn, inventering, nyregistrering och uppdragsverksamhet. Om myndigheten inte tillåts göra det blir resultatet kostnadsökningar för skogsägare och certifierade virkesköpare, som då får lösa detta själva, fortsätter Peter Roberntz.

Allt tyder på att propositionen också innehåller några bra förslag, såsom bildandet av nya nationalparker samt att mer statlig skog ska skyddas och att statliga skogsägare ska bli ett föredöme för hållbart skogsbruk.

Det är inte enbart i skogsfrågorna som regeringspartierna efter förhandling med Centerpartiet nu presenterar en överenskommelse. Även strandskyddet kommer att göras om för att förenkla bebyggelse i landsbygdsområden. De nya förslagen innebär att så kallade strandnära utvecklingsområden som utgörs av landsbygd och mindre tätorter ges större möjlighet att bygga nära vatten förutsatt att inte området är värdefullt för biologisk mångfald och att det finns fortsatt god tillgång till områden för allmänheten. Samtidigt skärps kraven för att få bygga i områden som idag har högt exploateringstryck.

– Vi stödjer i stort sett överenskommelsen, eftersom den också ger ett starkare skydd för områden som idag är hårt exploaterade. Kraven på kommunerna att ta fram detaljplaner för områden nära vatten kommer nu att öka. Det kommer att kräva ökade resurser, särskilt för små kommuner som redan idag brottas med knappa resurser, säger Yvonne Blombäck,  programsamordnare för kust och skärgård på WWF.

För sjöar mindre än en hektar slopas nu strandskyddet för bebyggelse, men med krav på 40 meters fri passage för allmänheten mot vattnet. Det är ett förslag som WWF ser med oro på då fria vandringsvägar mot vatten är viktigt för många växter och djur.

För lantbruket görs lättnader i strandskyddet som WWF ser positivt på. Det väntas kunna leda till att fler markägare tar initiativ till att anlägga våtmarker. Det är avgörande för att vi ska minska övergödningen till Östersjön, för att stärka populationen av gädda och abborre samt en viktig klimatåtgärd.

För frågor, kontakta:

Peter Roberntz, senior skogsrådgivare på WWF tel 070-79776 20
Yvonne Blombäck, programsamordnare för kust och skärgård på WWF, tel 073-3423227
Nina Schmieder, pressekreterare WWF, tel 0735-862622

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se