Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|03 dec, 2014|Pressmaterial

WWF ger stöd till nyskapande naturvårdsprojekt i landet

För att hejda förlusten av den biologiska mångfalden och minska de ekologiska fotavtrycken krävs ännu mer insatser för naturvården. Kanske behövs det nya grepp och tankar för att sätta fart på en hållbar förvaltning av naturresurser och våra ekosystem? Nu får åtta nytänkande naturvårdsprojekt runt om i landet dela på 1,75 miljoner kronor från Världsnaturfonden WWF.

– Vi måste jobba med naturvård från olika vinklar för att kunna möta de stora utmaningarna med ökat fotavtryck och minskad biologisk mångfald. WWFs koncept innovativ naturvård ger en möjlighet för projekt med nya lösningar att utvecklas och testa sina idéer, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Totalt får åtta projekt stöd som löper under 1-2 år. Bland annat ger WWF stöd till ett projekt som siktar på att göra restaurangnäringen mer hållbar. Matproduktionen står för en mycket stor del av det globala fotavtrycket. Genom ökad efterfrågan på mat som är producerad med låg miljöbelastning minskar trycket på land och hav. Ett minskat matsvinn gör också att livsmedelskedjan blir mer hållbar. Det ger i sin tur viktiga positiva effekter på olika ekosystem och arter

Flera av de utvalda projekten ligger i framkant när det gäller användbara metoder för praktisk naturvård och främjandet av biologisk mångfald. Projekten har även potential att skalas upp och tillämpas av andra aktörer.

Andra projekt som får stöd för innovativa naturvårdsprojekt är Klimatkommunerna, en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Projektet ska hjälpa kommuner och landsting att se över sina placeringar och undvika fonder som investerar i fossilbranschen.

WWF ger även stöd tillutvecklingen ny teknik och nya analysverktyg för att bryta monokulturen i landskapet för att i stället skapa landskapsavsnitt med en grön infrastruktur av löv i olika successionsstadier. Dessutom får vår kanske mest kända ekosystemstjänst – pollineringen – hjälp på traven tack vare ett projekt som ska ta fram lokala åtgärder för att gynna vilda pollinerare.

 Ett skogsprojekt där ett verktyg ska tas fram för mer anpassade naturvårdsåtgärder utifrån en regionindelning av Sverige får också stöd. Ett praktiskt beslutsstöd för detta skulle förbättra bevarandet av biologisk mångfald.

– I dag sker naturvårdsåtgärder i skogsbruket på ett likartat sätt i olika delar av landet, utan hänsyn till naturens olikheter. För att naturvården i skogen skall bli bättre finns ett tydligt behov av en regionalisering som anpassar åtgärderna, säger Sofi Alexanderson, naturvårdshandläggare på WWF.

Fakta: WWFs projekt för nyskapande naturvård vill bidra till nytänkande – allt från tekniska lösningar, förvaltningsformer, forskning till kunskapsuppbyggnad och fältprojekt. Tanken är att projekt och idéer ska testas och vidareutvecklas för att sedan kunna spridas i större skala. Den första utlysningen av projekt skedde 2010. Medlen kommer från WWFs Innovativ naturvård samt de anknutna stiftelserna Skogsfonden STORA-WWF, Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne samt Florafonden.

Läs mer på: www.wwf.se/innovativnaturvard

För mer information, kontakta:
Sofi Alexanderson, naturvårdshandläggare WWF, 08- 624 74 26
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77


WWF- stöd till naturvårdsprojekt i Sverige 2014:

Klimatkommunerna 200 000 kr. Fossilfria placeringar och gröna obligationer – inspiration och vägledning för kommuner. Stöd från Innovativ naturvård.

U&We – Catalyst for Good Business, 200 000 kr. Hållbara Restauranger. Stöd från Innovativ naturvård.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, 200 000 kr. Lövsuccé för landskapet. Stöd från Florafonden.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, 200 000 kr. Vildare än tam.  Stöd från Florafonden.

Länsstyrelsen i Södermanlands län, 200 000 kr. Frihuggning av igenvuxna skyddsvärda träd och jätteträd. Stöd från Väktarfonden Nils Dahlbecks minne.

Mattias Hagman/SNOK, 200 000 kr. Rädda snoken. Väktarfonden Nils Dahlbecks minne.

Sveriges lantbruksuniversitet, 350 000 kr. Naturvärdesregioner – ett nytt verktyg för planering av naturvård i skogen. Stöd från skogsfonden Stora WWF.

Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige, 200 000 kr. Återetablering av ortolansparv – nya vägar till artrikedom i jordbrukslandskapet. Stöd från Bergmans naturvårdsfond.

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 08/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se