Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|30 okt, 2013|Pressmaterial

WWF granskar den globala pappersindustrin

Idag presenterar WWF för tredje gången undersökningen Environmental Paper Company Index som granskar den globala pappersindustrin. Sex av företagen har produktion i Sverige – Billerud Korsnäs, Metsä Group, Mondi, SCA, Södra och Stora Enso. Granskningen omfattar bland annat skogsråvarans ursprung, utsläpp till luft och vatten och miljöledningssystem.

– Vi är glada över att över en tredjedel av de inbjudna företagen har visat stor öppenhet kring sin miljöpåverkan genom att delta i årets upplaga av undersökningen. Pappersindustrin har en stor påverkan och det är positivt att allt fler bolag visar en tydlig vilja att minska sitt ekologiska fotavtryck, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén. I början av året bjöd WWF in 70 av världens viktigaste pappers- och massatillverkare att delta i årets undersökning och index. De svarar för 25 procent av världens massaproduktion och 35 procent av världens pappersproduktion.  Av dem valde 25 producenter att delta. Det är en ökning jämfört med 2012 då 15 företag deltog och ytterligare en ökning från 2010 då 5 företag var med. En majoritet av de granskade företagen kommer från Europa (12), Nordamerika (5), Syd- och Centralamerika (5), Asien (2), och Sydafrika (1). – Även om pappersindustrin skärpt sin miljöprestanda återstår mycket för att minska papperstillverkningens globala miljöpåverkan, säger Per Larsson, skogsexpert på WWF. WWFs analyser visar att stigande inkomster och befolkningstillväxt kommer att öka efterfrågan på exempelvis mat, bränslen, virke och fiber. Skogssindustrin spelar en viktig roll till följd av sin stora påverkan på världens skogar samt utsläpp till vatten och luft. – De företag som inte deltar missar möjligheten att visa vad de eventuellt gör för att minska sin påverkan på miljön. Vi uppmuntrar fler företag – inte minst svenska – att framöver delta i Environmental Paper Company Index, avslutar Per Larsson. Läs mer om granskningen på: www.panda.org/epci2013 Fakta WWF publicerar Environmental Paper Company Index för tredje gången. 2010 deltog 5 företag, 2011 fanns 15 företag med (i 19 produktkategorier) jämfört med 25 deltagande företag 2013 som deltog i 40 produktkategorier. Undersökningen publiceras vartannat år. Granskningen omfattar viktiga miljöaspekter när det gäller företagets riktlinjer och målsättningar samt specifik miljöprestanda kopplat till företagets produktion inom särskilda produktkategorier (tidningspapper, tryckpapper, mjukpapper, förpackningspapper och kartong samt massa). Bedömningen omfattar såväl miljöprestanda av egen massa- och pappersproduktion som av inköpt marknadsmassa. Tre olika delbedömningar per företag och produktgrupp ingår:
  1.  Ansvarsfull fiberanskaffning – skogsråvarans ursprung, återvinning mm
  2.  Ren produktion – utsläpp till luft och vatten, klimataspekter mm
  3. Offentlig rapportering och miljöledningssystem.
De deltagande företagen står tillsammans för 14 procent av den samlade världsproduktionen av papper, 28 procent av världsproduktionen av tryckpapper, 14 procent av världsproduktionen av tidningspapper, 14 procent av världsproduktionen av mjukpapper och 6 procent av världsproduktionen av pappersförpackningar. Läs mer om granskningen på: www.panda.org/epci2013 För frågor, kontakta: Per Larsson, expert skog och handel med träprodukter, 0709-61 17 52 Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 19/03/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se