Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|04 nov, 2013|Pressmaterial

WWF-granskning: AP-fondernas finansiering av fossilbubblan riskerar klimatet och pensionerna

Fem av de svenska AP-fonderna äger andelar i 133 av världens 200 mest koldioxidintensiva kol-, olje- och gasföretag till ett värde av 32 miljarder kronor.  Det visar en analys som Världsnaturfonden WWF gjort. 

– Riksdagen måste ge AP-fonderna nya ägardirektiv så att de kan börja avveckla de fossiltunga innehaven och investera mer i förnybar och hållbar energi. AP-fondernas nuvarande investeringar går inte ihop med de mål som Sverige och omvärlden säger sig vilja ha för att undvika katastrofala följder av klimatförändringarna, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Enligt WWFs kartläggning äger fem av AP-fonderna – första, andra, tredje och fjärde samt sjunde AP-fonden – andelar i 133 bolag, däribland Exxon Mobil, Chevron och Total. Deras fossila reserver motsvarar 625 miljoner ton koldioxid om de skulle släppas ut, vilket är 11 gånger mer än Sveriges årliga utsläpp på 58 miljoner ton. AP-fondernas andel motsvarar 93 ton per pensionsberättigad person – och kan jämföras med 10 ton koldioxid i utsläpp per person från produktion och konsumtion i Sverige förra året.

Minst två tredjedelar av jordens kända fossila reserver måste lämnas kvar i marken om världen ska en rimlig chans att stanna under 2 graders global uppvärmning, enligt det internationella energiorganet IEA. För att undvika inlåsningseffekter måste den finansiella sektorn i högre grad rikta in sina energiinvesteringar mot förnybar energi till år 2050, enligt WWF.

WWFs kartläggning illustrerar finansmarknadens påverkan på klimatet i stort.

– Investerare och kapitalförvaltare behöver omvärdera hur de arbetar med risker och hur de tas med investeringsbesluten. Den så kallade fossilbubblan utgör en risk för såväl klimatet som för att tillgångarna i våra pensionsfonder övervärderas. Relativa jämförelser mellan aktieindex eller dialog med ett begränsat antal bolag per år är långt ifrån vad som krävs för att hantera dessa risker, säger Magnus Emfel, expert på innovationer och gröna finanser på WWF.

WWF vill bidra till att finansmarknadens aktörer utvecklar modeller för att styra om investeringarna från såväl offentliga som privata finansaktörer. Syftet är att öka investeringarna i redan existerande lösningar för att ställa om Sveriges och världens energisystem från fossilt till förnybart.

Statligt och offentligt kapital har tillsammans med lagstiftning och riktlinjer för finansmarknaden en viktig roll att spela för att skapa förutsättningar för privata investeringar. Det bör ske genom bland annat garantier, riskdelning, korrekt information och värdering av risker samt kriterier vid upphandling.

– WWF vill också bidra till att öka kännedomen om hur vårt pensionssparande påverkar förutsättningarna för hållbar utveckling, så att efterfrågan på andra placeringsalternativ ökar från fondernas ägare, det vill säga pensionsspararna, säger Magnus Emfel.

Mer material om granskningen: wwf.se/ap-fonderna  


För frågor, kontakta:
Magnus Emfel, expert klimatinnovationer och grön ekonomi, WWF, 070-541 98 02
Stefan Henningsson, klimatexpert WWF, 070-579 92 91
Barbara Evaeus, klimatkommunikatör, 070-39 39 030
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

Dela gärna:

Senast ändrad 19/03/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se