Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|07 feb, 2017|Pressmaterial

WWF: Handlingsplanen för regeringens livsmedelsstrategi – otillräcklig med ett fåtal guldkorn

Den 30 januari presenterade regeringen sin livsmedelsstrategi. Idag har tillhörande handlingsplan släppts. WWF ser ett fåtal guldkorn, men är i stort besvikna på att tydliga åtgärder saknas för att nå en mer hållbar matproduktion och konsumtion i Sverige. 

Regeringen meddelar att en miljard avsätts till åtgärder och uppdrag som ska stärka den svenska matproduktionen fram till 2019. Men inte någonstans nämns hur fördelningen av dessa budgetmedel ser ut. Bland ett fyrtiotal åtgärder har Världsnaturfonden WWF hittat några guldkorn:

  • Identifiera åtgärder för ökad produktion av betesbaserat nötkött 
  • Ett inriktningsmål för ekologisk produktion och konsumtion 
  • Främja insatser för minskat matsvinn i hela livsmedelskedjan från producent till konsument, som t.ex. ökat samarbete mellan livs­medelskedjans aktörer och myndigheter och informationsinsatser riktade mot konsumenter.

Anna Richert, expert hållbar mat och WWFs talesperson i matfrågor, kommenterar handlingsplanen:

-         WWF ser positivt på att regeringen har med åtgärder som kan öka biologisk mångfald och hållbarhet i handlingsplanen, även om de är få. Men som helhet klarar tyvärr inte livsmedelsstrategin att leverera brett för ökad hållbarhet i svensk produktion och konsumtion av livsmedel.

-         Vi efterlyser fortsatt politiskt mod vad gäller åtgärder och budgetmedel för att hålla oss inom ramen för en planet med maten vi äter. Viktiga områden som vi saknar är en handlingsplan för halverad och bättre köttkonsumtion samt tydliga kopplingar till uppfyllandet av FNs miljömål Agenda 2030.

-         WWF hade velat se en livsmedelsstrategi som tar sig an hela livsmedelskedjan, från jord till bord, med konkret innehåll i hållbarhetens alla delar ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Enligt vår uppfattning är maten som vi äter inte långsiktigt hållbar.  

För mer information kontakta:

Anna Richert expert hållbar mat anna.richert@wwf.se

För högupplösta bilder: http://www.wwf.se/press/pressrum/wwfs-talespersoner/1565278-anna-richert

Dela gärna:

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se