Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|08 nov, 2022

WWF: Höstbudgeten en stor besvikelse – miljöbudgeten monteras ned

– Budgeten är en stor besvikelse och visar att regeringen inte har tagit till sig vad vetenskapen så tydligt pekar på. Att montera ned miljö- och klimatbudgeten och kraftigt öka de fossila subventionerna kommer att ge oåterkalleliga effekter på utsläppen och vår möjlighet att rädda klimatet och biologiska mångfalden, säger Gustaf Lind generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Våtmark Foto WWF.PNG

Miljöbudgeten monteras ned, men det är positivt att satsningar på våtmarker fortsätter.

Regeringen monterar ned miljö- och klimatanslagen och storsatsar på fossila subventioner i sin första budget efter att SD, M, KD och L ingick Tidöavtalet. Stort fokus sätts på att gynna ökat bilåkande, något som också väntas leda till stora utsläppsökningar. Först och främst tar regeringen sikte på att sänka skatten på bensin och diesel, en skattesänkning som väntas öka utsläppen med cirka 600 000 ton koldioxid.          

–En tredjedel av regeringens reformutrymme läggs nu på subventioner av bensin, diesel och ett ökat bilresande. Det är sorgligt och kommer inte enbart att leda till större utsläpp utan kommer att fördröja hela samhällets klimatomställning, säger Gustaf Lind.

Förutom sänkningen av skatten tillsammans med en minskad inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel slopar regeringen miljöbilsbonusen.  Det har varit det stöd som såväl bransch som miljöorganisationer pekat ut som avgörande för att Sverige varit ett av de länder i EU där flest elbilar säljs.

– Regeringen har flera gånger sagt att de ska gynna elektrifiering som svar på hur de ska kompensera för kraftigt ökade utsläpp som följer av en minskad reduktionsplikt. Problemet är ju bara att de nu tar bort ett av de enskilt viktigaste styrmedel som finns för att snabba på elektrifieringen, säger Gustaf Lind.

För att gynna bilpendling på bekostnad av pendling med kollektivtrafik stoppar regeringen det nya reseavdraget som skulle varit på plats efter nyår. Det nya avdraget som tidigare röstats igenom i riksdagen av 7 av 8 partier skulle ha gett milersättning för pendling med andra färdmedel än enbart personbil, något som nu regeringen drar tillbaka och dessutom presenterar höjd ersättning för de som pendlar med bil. Därutöver flyttas pengar från järnvägsunderhåll till vägunderhåll som ytterligare förstärker regeringens fokus på bilen i jämförelse med kollektiva resor

– Det är verkligen svårt att förstå att regeringen väljer att lägga så mycket av statens utgifter på ett förlegat reseavdrag som både ökar utsläppen och minskar landsbygdskommunernas skatteintäkter så hårt. Det här är pengar som skulle kunna ha fördelats mer rättvist och till fler som har långt till jobbet, säger Gustaf Lind.

Om det är bilisterna som går vinnande ur den nya budgeten så är det naturen som går ur som förlorare. Den nya regeringen väljer att kraftigt skära ned på åtgärder som skulle ha gått till att rädda värdefull och hotad svensk natur. De medel som skulle ha gått till skydd av naturen minskas med 30 procent och pengar som skulle gå till att bland annat återställa värdefull natur halveras.                     

– Den kraftiga sänkning som nu görs inom miljöområdet kommer att få stora konsekvenser för vår möjlighet att leverera på 1,5 gradersmålet. Nedskärningen kommer också kraftigt påverka våra möjligheter att leva upp till såväl våra nationella som internationella miljömål och att bevara den biologiska mångfalden, säger Gustaf Lind.

En av få ljusglimtar i den nya regeringens första budget är att satsningen på våtmarker som den tidigare regeringen initierade förlängs. Det är helt rätt att fortsätta att satsa på våtmarker, menar WWF.

– Det är en win win för klimatet, biologisk mångfald och för att minska övergödningen till Östersjön. Det är dock olyckligt att regeringen väljer att finansiera våtmarkssatsningen med en minskning på åtgärder för värdefull natur, där det istället borde gjorts stora satsningar. Exempelvis satsas det för alldeles för lite på restaurering av naturbetesmarker och slåtterängar.

Mitt i alla fossila satsningar är det positivt med satsningar på laddstolpar och Industriklivet som har stor betydelse för industrins klimatomställning. Regeringen fortsätter och utökar satsningen på bio-CCS som på några års sikt kan leda till negativa utsläpp av växthusgaser, vilket är bra. Det är också positivt att Klimatklivet behålls. 

Regeringen redovisar inte effekten på utsläppen av de förslag som aviseras och genomförs i budgeten, även för de åtgärder som tidigare beräknats av Regeringskansliet eller Naturvårdsverket. En transparent redovisning av budgetens effekter på utsläppen och möjligheter att nå klimatmålen är en förutsättning för en faktabaserad och rakryggad diskussion om klimatpolitiken.

För frågor, ring: Gustaf Lind, generalsekreterare WWF, 073-525 35 71

Madeleinde van der Veer, ansvarig samhällspolitik WWF, 070-292 4412

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

 

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 10/02/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se