Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|18 apr, 2017|Pressmaterial

WWF kommenterar vårbudgeten: Försiktiga miljösatsningar i årets vårbudget men större löften inför 2018

Ytterligare satsningar på laddstolpar och en utfasning av fossila bränslen genomsyrar regeringens nyheter i vårändringsbudgeten och vårpropositionen när det kommer till miljö och klimat. Världsnaturfonden WWF ser positivt på att regeringen kommer med flera satsningar som kan leda till minskade utsläpp från fordonsflottan.

Tisdagen den 18 april presenterade regeringen vårändringsbudgeten och vårpropositonen för 2017. De kommer med en rad nyheter på miljö- och klimatområdet. För 2017 väljer regeringen att satsa ytterligare 500 miljoner kronor på att förstärka satsningen ”klimatklivet”. Det är pengar som går till exempelvis laddstolpar, mer förnybar energi och biogas. Samtidigt förlängs satsningen till år 2020.

- Det är positivt att regeringen satsar på åtgärder för att minska de svenska utsläppen från transporterna. Och dessutom med ett verktyg som har som syfte att åstadkomma så mycket klimatnytta och medfinansiering av privat kapital som möjligt. Laddinfrastrukturen är dock så pass viktig för att ställa om fordonsflottan att den borde ha en egen satsning och inte konkurrera med andra klimatsatsningar inom klimatklivet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Nytt för i år är också att regeringen väljer att presentera nya mått på välfärd som mäter utveckling bortom enbart ekonomiska mått. Detta nya arbetssätt ska kunna mäta Sveriges välstånd på fler sätt som ett komplement till BNP. Det görs genom 15 indikatorer som inbegriper såväl ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer.

- Att införa kompletterande mått på välfärd utöver BNP är en nyckelfråga för att fatta bättre beslut för en långsiktig hållbar utveckling och det är därför bra att regeringen nu lyfter fram fler mått i budgetpresentationen framöver, säger Håkan Wirtén.

För 2018 finns en rad förslag som knyter an till att ställa om den svenska fordonsflottan. Det är bland annat ett förslag på ett bonus-malus-system för personbilar, det vill säga en satsning på att gynna klimatsmarta bilar och missgynna bilar som släpper ut mycket koldioxid. Vid sidan om det satsar regeringen på att öka inblandningen av förnybart i bensin och diesel samt att sänka skatten på rena biodrivmedel.

- Det är helt rätt att regeringen väljer att fokusera på åtgärder som kan minska Sveriges utsläpp från transporterna. Vi ser mycket positivt på de satsningar som nu görs men ser brister i att man inte väljer att gå ut hårdare för en snabbare omställning. Om vi ska nå våra klimatmål måste regeringen lägga i en högre växel i transportsektorn mot lägre utsläpp och i det är elektrifiering av personbilsflottan överlägset, säger Håkan Wirtén.

På förslag för 2018 finns också en satsning om att sänka momsen för guidning av naturområden.

- Äntligen ett förslag som kan leda till att fler svenskar och turister får uppleva den svenska naturen! Det här kan vara ett sätt att göra det mer attraktivt för svenskar att ha semester på hemmaplan vilket även kan få en klimatnytta om man väljer bort utlandsresan, säger Håkan Wirtén.

Kontakt:

Madeleine van der Veer, PR & Policy Manager på Världsnaturfonden WWF

madeleine.vanderveer@wwf.se

070-2924412

Dela gärna:

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se