Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|22 mar, 2022|Pressmaterial

WWF kritiserar regeringens beslut om Gállok

Regeringen sa idag ja till gruvbolaget Beowulf Minings ansökan om bearbetningskoncession i Gállok för att bryta järnmalm. Ett kortsiktigt och feltänkt beslut som kommer slå hårt mot rennäringen och oersättliga naturvärden, säger WWF i en kommentar.  

​​

–Regeringens beslut idag om Gállok är feltänkt, kortsiktigt och riskerar att bli långsiktigt förödande för renarnas vandringsvägar och miljön. Det är oklarheter hur malmen kommer att transporteras ut, det är stor risk att koldioxidutsläppen kommer att öka dramatiskt.  Det blir öppna permanenta sår i landskapet. Allt detta riskeras under 14 år. Vem kommer att stå med Svarte Petter i slutändan? säger Gustaf Lind, generalsekretare på WWF.

WWF anser att Gállokkgruvan gör stort intrång på oersättliga naturvärden och renarnas vandringsvägar. Gruvanläggningen är planerad att skära tvärsigenom samebyn Jåhkågasskas betesmarker och planeras nära Världsarvet Laponia. Stora avfallsmängder med tungmetaller kan äventyra vattenmiljön i Lilla Lule älv och nedströms. Dammarna riskerar att läcka vatten med giftiga rester till omgivande miljö.

Om flera riksintressen kolliderar, ska enligt miljöbalkens bestämmelser, företräde ges till det som är bäst för den långsiktiga hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön.

–Riksintressena för rennäring, naturvård och friluftsliv måste stå över riksintresset för mineralutvinning i detta fall, avslutar Gustaf Lind.

För frågor, kontakta:

Gustaf Lind, generalsekreterare WWF, 070-525 35 71

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Dela gärna:

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se