Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|16 maj, 2023|Pressmaterial

WWF kritiska till att Sverige inte stödjer EU:s avskogningslag

I dag, tisdag, väntas EU:s ministerråd rösta om att formellt godkänna avskogningslagen, vars syfte är att minska den globala avskogningen. Sverige uppges vara ett av de länder som inte kommer att rösta för lagförslaget. WWF välkomnar lagen och beklagar att inte Sverige röstar för.

deforestation.jpg
EU blir först i världen med en lag som begränsar den globala avskogningen.Foto: WWF Brasilien

– EU blir nu först i världen med en lag som begränsar den globala avskogningen, vilket är bra. Men det är sorgligt att det verkar som att Sverige inte kommer stödja beslutet i ministerrådet. Därmed sällar sig Sverige till de länder som upprepat motarbetar miljöarbetet i EU, dessutom under sitt eget ordförandeskap, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

I torsdags röstade EUs ministerråds förberedande organ Coreper om avskogningslagen och Sverige valde då att inte stödja förslaget. Ministerrådet ska rösta om förslaget i dag tisdag den 16 maj.

– Lagen är ett mycket viktigt steg med bland annat krav på att alla produkter som placeras på EUs marknad inte skall vara kopplade till avskogning och olaglig verksamhet. Förhoppningsvis kan det sätta press på resten av världen att följa efter, säger Per Larsson,skogsexpert på WWF.

Häromveckan klubbades en skärpning av EU-förordningen LULUCF som innebär att Sverige och andra EU-länder måste öka inbindningen av koldioxid i skog och jordbruksmark. Sverige motsatte sig denna förordning. Svenska regeringen har också aviserat att den är kritisk till förslaget på EU-lagstiftning om naturrestaurering, vars syfte är att återställa natur, som förstörts av bland annat industriellt fiske, jord- och skogsbruk.

– Vi förlorar natur snabbare än någonsin. En miljon arter är hotade globalt och många ekosystem som vi är beroende av försvinner eller förstörs. Om Sverige även sätter sig emot restaureringsförordningen så befäster det bilden av att regeringen inte stödjer det viktiga natur- och klimatarbetet i EU, avslutar Gustaf Lind.

FAKTA Global avskogning Enligt en studie ligger jordbrukets expansion bakom nästan 90 procent av den globala avskogningen. EU ansvarar för 16 procent av avskogningen kopplat till internationell handel av råvaror som exempelvis soja, palmolja och nötkött.

FAKTA LULUCF -förordningen LULUCF står för “Land Use, Land Use Change and Forestry” och är en förordning som styr utsläpp och upptag av koldioxid kopplade till skog och mark.

Kontaktpersoner

Dela gärna:

Senast ändrad 16/05/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se