Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|16 maj, 2023|Pressmaterial

WWF kritiska till att Sverige inte stödjer EU:s avskogningslag

I dag, tisdag, väntas EU:s ministerråd rösta om att formellt godkänna avskogningslagen, vars syfte är att minska den globala avskogningen. Sverige uppges vara ett av de länder som inte kommer att rösta för lagförslaget. WWF välkomnar lagen och beklagar att inte Sverige röstar för.

ohållbart skogsbruk
EU blir först i världen med en lag som begränsar den globala avskogningen.Foto: WWF Brasilien

– EU blir nu först i världen med en lag som begränsar den globala avskogningen, vilket är bra. Men det är sorgligt att det verkar som att Sverige inte kommer stödja beslutet i ministerrådet. Därmed sällar sig Sverige till de länder som upprepat motarbetar miljöarbetet i EU, dessutom under sitt eget ordförandeskap, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.  

I torsdags röstade EUs ministerråds förberedande organ Coreper om avskogningslagen och Sverige valde då att inte stödja förslaget. Ministerrådet ska rösta om förslaget i dag tisdag den 16 maj.

– Lagen är ett mycket viktigt steg med bland annat krav på att alla produkter som placeras på EUs marknad inte skall vara kopplade till avskogning och olaglig verksamhet. Förhoppningsvis kan det sätta press på resten av världen att följa efter, säger Per Larsson,skogsexpert på WWF.

Häromveckan klubbades en skärpning av EU-förordningen LULUCF som innebär att Sverige och andra EU-länder måste öka inbindningen av koldioxid i skog och jordbruksmark. Sverige motsatte sig denna förordning. Svenska regeringen har också aviserat att den är kritisk till förslaget på EU-lagstiftning om naturrestaurering, vars syfte är att återställa natur, som förstörts av bland annat industriellt fiske, jord- och skogsbruk.  

–Vi förlorar natur snabbare än någonsin. En miljon arter är hotade globalt och många ekosystem som vi är beroende av försvinner eller förstörs. Om Sverige även sätter sig emot restaureringsförordningen så befäster det bilden av att regeringen inte stödjer det viktiga natur- och klimatarbetet i EU, avslutar Gustaf Lind.

FAKTA Global avskogning
Enligt en studie ligger jordbrukets expansion bakom nästan 90 procent av den globala avskogningen. EU ansvarar för 16 procent av avskogningen kopplat till internationell handel av råvaror som exempelvis soja, palmolja och nötkött.

FAKTA LULUCF -förordningen
LULUCF står för “Land Use, Land Use Change and Forestry” och är en förordning som styr utsläpp och upptag av koldioxid kopplade till skog och mark.

Kontaktpersoner

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 16/05/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se