Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|24 maj, 2013|Pressmaterial

WWF lanserar kampanjen Svenska pärlor på Nationalparkernas dag:   Skydda mer natur!

I samband med Nationalparkernas dag den 24 maj lanserar Världsnaturfonden WWF kampanjen Svenska Pärlor för att sätta tryck på beslutsfattarna att skydda mer natur. Enligt en färsk undersökning gjord på uppdrag av WWF tror en majoritet av invånarna att Sverige ligger i täten – men i själva verket är vi på plats 19 av 27 EU-länder när det gäller hur mycket natur som är skyddad.

– Generellt har vi en bild av att Sverige är bra på naturskydd, men naturvårdstrenden i Sverige går åt fel håll. Politiskt måste vi höja ribban rejält. Snabba och kraftfulla åtgärder behövs. Svenska Pärlor handlar om att vi måste agera innan det är för sent, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

En färsk opinionsundersökning från WWF visar att en majoritet av befolkningen anser att politikerna ska avsätta mer resurser för naturskydd. Målet för kampanjen Svenska Pärlor, som kommer att pågå under sommaren 2013, är att öka arealen skyddade natur- och havsområden i Sverige och engagera politiker, beslutsfattare och allmänheten i samtliga län för att bevara de ”naturpärlor” som idag saknar långsiktigt skydd.

Undersökningen är gjord av Cint på uppdrag av WWF och visar att 91 procent av svenskarna tror att Sverige är mycket eller ganska bra på naturskydd. I själva verket uppfyller vi varken våra internationella eller nationella miljömål. Sverige ligger på plats 19 av 27 EU-länder när det gäller hur stor landareal vi procentuellt sett har skyddat inom ramen för det europeiska nätverket för skyddade områden (Natura 2000) – och på artonde plats när det gäller miljöbudgetens storlek av BNP.

Undersökningen visar att svenskarna vill avsätta mer resurser till naturskydd. 87 procent ställer sig bakom budskapet: ”Skärpning politiker, det här är en viktig fråga som ni måste satsa på.” Hela 62 procent kan tänka sig att betala mer i skatt eller omfördela skattemedel för att skydda naturen och den biologiska mångfalden bättre.

Enligt de internationella miljömålen som Sverige antog i Nagoya ska minst 17 procent av landområden och minst 10 procent av kust- och havsområden skyddas till år 2020.

– Idag skyddar vi endast cirka 13 procent av våra landområden – varav stora delar i fjällen – och cirka 5 procent av våra havsområden. Av våra nationella miljökvalitetsmål når vi endast upp till två av sexton mål. Exempelvis missar vi målen om levande sjöar och vattendrag, hav i balans samt en levande kust och skärgård, ett rikt växt- och djurliv och levande skogar. Det vill vi ändra på med Svenska Pärlor, säger Tom Arnbom, naturvårdsexpert på WWF.

WWF vill att Sveriges politiker och beslutfattare ska stärka resurserna till naturvård, öka skyddet av svenska land- och vattenområden och med det också få den biologiska mångfalden att öka i Sverige – och att invånarna i samtliga län ska engagera sig.  

Pressbilder: www.wwf.se/pressbilder

För frågor, kontakta: 
Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, 0705-65 45 15
Tom Arnbom, naturvårdare WWF, 070-554 40 66
Ola Jennersten, naturvårdare WWF, 070-555 14 02
Katarina Herou, tf pressansvarig WWF, 0702-825 125


Fakta

WWF arbetar för att:

• Förstärka anslagen för miljö- och naturvård i statsbudgeten till 7,5 miljarder.

• Stärka anslaget för biologisk mångfald till 4 miljarder så att vi kan utöka skyddet av våra

  livsmiljöer för att åtminstone uppnå våra internationella åtaganden.

• Skapa en integrerad havsförvaltning för hela Östersjön.

• Ta fram en ny ekosystembaserad skogspolitik.

• Höja nivån i lagstiftningen för naturvårdshänsynen i den brukade skogen.

• Stoppa all avverkning av skyddsvärda skogsbiotoper.

• Skapa tillräckliga resurser för att genomföra åtgärdsprogrammen för hotade arter.

På kampanjsajten www.wwf.se/svenskaparlor kan alla lägga in sina egna ”Svenska Pärlor”, tips på favoritnatur, platser eller naturupplevelser. Pärlorna illustreras på en karta som visar upp landets unika, vackra och besöksvärda naturskatter. En jury kommer sedan att utse en vinnande pärla per län.

För mer information, se:
www.wwf.se/svenskaparlor

Fakta om Svenska Pärlor:
Svenska Pärlor är WWF:s sommarkampanj som sätter fokus på att vi behöver stärka skyddet av vår svenska natur – i första hand på biologisk mångfald, växter och djur, skog och mark, ängar och hagar, fjäll, hav samt sjöar, älvar, våtmarker och vattendrag.

Med Svenska Pärlor vill WWF att Sveriges politiker och beslutfattare ska stärka resurserna till naturskydd och öka skyddet av svenska land- och vattenområden. Och med det också få den biologiska mångfalden att öka i Sverige.

Svenska Pärlor vänder sig även till privatpersoner, som kan stödja kampanjen på tre sätt:
1) Genom att tipsa om sina egna ”Svenska Pärlor” på: www.wwf.se/svenskaparlor
2) Genom att rösta på sin favoritpärla på WWFs hemsida (mellan den 24/5 och den 14/7)
3) Bli Naturfadder hos WWF.

I slutet av augusti utser Svenska Pärlors expertjury 21 Svenska Pärlor, en per län. Vinnarna offentliggörs på WWF:s hemsida i mitten av september.

Fakta om undersökningen:   
WWF:s undersökning genomfördes av undersökningsföretaget Cint under april 2013. Enkäten bestod av slutna frågor. Undersökningen är riksrepresentativ med hänsyn till kön, ålder och geografiska regioner och baseras på 1 000 intervjuade.

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 08/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se