Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|21 mar, 2022|Pressmaterial

WWF Magasin: Snart kokar Fyrisån av liv

För första gången på 150 år kan aspar vandra upp till centrala Uppsala genom Fyrisån. I slutet av april kokar ån av fiskar. Fiskebiologer arbetar intensivt med märkning av fiskarna och är på god väg att förstå asparnas hemligheter.

Fiskebiolog Johan Persson med en femkilosasp i rsundan i Enkping Foto Ola Jennersten
 Rejäl mört – fiskebiolog Johan Persson med en femkilosasp i Örsundaån, Enköping. Foto: Ola Jennersten

Det här berättar WWF Magasin om i nya numret (1/2022):

År 2017 byggdes en fisktrappa vid Ulva kvarn som tar fiskarna ända bort mot Ekeby kvarn vid Storvreta. Ett ställe som varit avstängt för vandrande fiskar i ca 350 år på grund av olika dammkonstruktioner är nu öppen. Ytterligare fyra dammbyggen måste åtgärdas innan fiskvandringen fungerar hela vägen från Ekoln till Vendelsjön. Fem mil nygamla vandringsvägar för asp och andra arter öppnas.

Det är mänsklig aktivitet som gjort livet surt för aspen och många andra fiskar. Vandringshinder är det kanske värsta problemet, vid sidan av förstörda lekbottnar och överfiske.

– Ett annat stort problem, som vi i dag inte har så bra kunskap om, är hur småbåtshamnar vid lekarnas mynningar påverkar asparna. Kemikalier från bottenfärger och slipdamm är säkerligen inte positiva för några fiskar, fortsätter Johan Persson, Upplandsstiftelsens fiskebiolog som leder arbetet.

Aspen har fått hjälp i form av två fisktrappor som byggdes i Uppsala 2007 och 2008. Tack vare dem kan aspen i dag leka mitt i centrum. Det har blivit ett folknöje att skåda asp i april när de vandrar upp i Fyrisån. Många tittar på när Upplandsstiftelsens fiskebiologer fångar och märker stora aspar i fisktrappan mitt i centrala Uppsala.

– Vi märker fiskarna med små chip som gör att vi senare kan identifiera individerna. Chipen gör att vi har fått mängder med ny information om deras beteende. Eftersom varje märkt fisk har en unik kod kan vi dessutom se hur de växer mellan fångsttillfällena, fortsätter Johan Persson.

Efter märkningen simmar asparna vidare mot leken i Kvarnfallet lite längre upp i ån.

 En asp kan bli mot 20 år gammal och troligtvis blir de också könsmogna sent. Det gör arten sårbar för hårt fiske, eftersom allt för få individer hinner bli könsmogna innan de fiskas upp. Det är därför förbjudet att fiska asp under dess lek från 1 april till 31 maj i alla lekvatten som tillhör Mälaren, Hjälmaren och Vänern.

 – I dag samarbetar vi med SLU i Umeå och Länsstyrelsen i Uppsala län för att avslöja var asparna tillbringar tiden när de inte leker.  När vi får resultaten kommer vi att ytterligare öka kunskapen om denna fantastiska fisk, säger Johan Persson.

Läs hela artikeln här. 

FAKTA Aspen 

ASPEN, Leuciscus aspius, tillhör släktet Leuciscus. Den tillhör, precis som den mer välkända mörten, familjen karpfiskar.

FÖDA: Utpräglad rovfisk som jagar mört, löja och nors.

STATUS: Aspen är sällsynt och bedömd som nära hotad.

Mer i WWF Magasin nr 1 2022: 

Tigern i fokus. För tolv år sedan lovade världens tigerländer att fördubbla antalet tigrar till 2022. Resultatet av detta löfte får vi i höst. Men redan nu är det tydligt att vissa länder lyckats öka antalet tigrar rejält, medan andra misslyckats totalt.

Dessutom: 

• Späckhuggare – snabba, smarta, med starka familjeband. Deras sociala system är så komplext att endast vi människor kan mäta oss med dem.

•”Min plats är vid havet” – Kerstin Johannesson, professor och världsledande forskare i marin evolutionsbiologi, älskar Västerhavet och sin forskning på strandsnäckor.

• ReTuna – återbrukat är det nya normala. Tänk en galleria där alla varor är second hand. Jo, den finns! Omskriven av både BBC och National Geographic – nu också i WWF Magasin!

• Gryningssång och många andra underbara vårtecken som händer just nu.

• Är bikupor verkligen hjälpsamma och kan jag ha insektshotell på balkongen?

Sprid gärna våra nyheter, men glöm inte att citera WWF Magasin! 

WWF Magasin är Världsnaturfondens medlemstidning, som kommer ut fyra gånger per år i en upplaga om 83 000 ex. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Charlotte Permell, e-post charlotte.permell@wwf.se


Vill du prenumerera på WWF Magasin? Du får tidningen genom att bli WWF Vän eller fadder, och kan välja att få tidningen digitalt eller till din brevlåda.

Bli WWF Vän

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se