Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|16 aug, 2022|Pressmaterial

WWF och SNF till riksdagspolitikerna: Rösta ja till att EU kan lagstifta för att stoppa naturkrisen

Naturskyddsföreningen och WWF uppmanar ansvariga politiker att ställa sig bakom EU:s nya lagförslag om att restaurera natur. Politikerna måste stödja och arbeta för att stärka förslaget, som är avgörande för att rädda den biologiska mångfalden och en viktig klimatåtgärd. Frågan om Sverige anser att EU eller bara medlemsländerna själva ska har rätt att lagstifta på området beslutas på ett möte i riksdagens miljö-och jordbruksutskott den 18 augusti.

Våtmark i Utö
Våtmark i Utö. Foto: Yvonne Blombäck WWF

–Att bara skydda natur är inte tillräckligt för att stoppa naturkrisen.För att vända trenden för biologisk mångfald är det helt avgörande att börja återskapa natur. Det är också en nyckel för att trygga långsiktig livsmedelsproduktion, klimatanpassa våra samhällen, förbättra folkhälsan och säkra många andra viktiga ekosystemtjänster som vi är beroende av. Restaurering leder dessutom till betydligt högre inkomster än kostnader, eftersom det skapar jobb och tillväxt, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen. 

   

Den 18 augusti ska riksdagspartierna i miljö- och jordbruksutskottet ta ställning om lagförslaget är en fråga som EU kan lagstifta om, eller enbart medlemsstaterna.Riksdagen gav i våras en signal om att EU inte har befogenhet att lägga fram lagstiftning som omfattar skog, en inriktning som oroar organisationerna. 

 

–Vi uppmanar riksdagspartierna att rösta ja till att restaureringslagen beslutas i EU.Många av hoten mot den biologiska mångfalden är gränsöverskridande, vi har en gemensam miljöpolitik ochen nuvarande lagstiftning som även gäller för skogsmark. Nu måste svenska politiker ta ansvar och stödja lagförslaget hela vägen, säger Gustaf Lind generalsekreterare på WWF. 

 

Det övergripande målet i det nya förslaget är att restaurera 20 procent av EU:s land och hav till år 2030. Det ställs även krav på att alla ekosystem som är i behov av restaurering ska ha åtgärdats och skyddats från ytterligare skador senast år 2050. Utöver detta finns det också ekosystemspecifika mål för skog, våtmarker, strömmande vatten, jordbruksmark och hav.  

 

Trots att Naturskyddsföreningen och WWF är mycket positiva till lagförslaget finns behov av förstärkningar. Både målet för restaurering av strömmande vatten (höjning till 15% till 2030) och för torvmarker i jordbrukslandskapet behöver höjas.   

 

– Överlag kan det här lagförslaget leda till friskare och mer motståndskraftiga ekosystem. Detta är en grundläggande förutsättning för att lösa klimat- och naturkrisen. Men EU och medlemsländerna behöver arbeta för förstärkningar som att avsätta mer pengar för restaurering och ge lagförslaget tyngd i relation till EU:s fiskeripolitik som i nuläget försvårar restaurering och marint skydd till havs. Givetvis bör Sverige stödja lagförslaget och arbeta för förstärkningar, säger Karin Lexén. 

 

Fakta: Naturskyddsföreningens och WWF:s öppna brev till landsbygdsministern, klimat- och miljöministern och berörda svenska Europaparlamentariker finns här (länk pdf) – samt brev till den svenska EU-kommisionären Ylva Johansson (länk pdf) här: https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/oppet-brev-stod-eus-forslag-till-restaureringsforordning/ 

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/oppet-brev-ditt-stod-for-the-eu-nature-package-ar-viktigt/ 

För frågor, kontakta: Gustaf Lind, generalsekreterare WWF, 073-525 35 71 

Emelie Nilsson, sakkunnig svensk naturvårdspolicy, 08- 515 114 74 

076 – 314 79 58 

Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, nås via Naturskyddsföreningens pressjour 072-250 63 38 

Petra Holgersson, pressekreterare Naturskyddsföreningen, 072-565 44 05 

petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se 

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 10/02/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se