Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|21 sep, 2020|Pressmaterial

WWF om höstbudgeten: Rekordstor miljöbudget – nu krävs långsiktighet i åtgärderna

I spåren av covid-19 är den höstbudget som finansministern presenterade idag ovanligt stor. En tiondel av budgeten avsätts till gröna satsningar – positivt men ändå inte tillräckligt, enligt WWF.   

Bild: WWF

Bra att regeringen inser allvaret. Trycket på den biologiska mångfalden och naturresurserna ökar, både globalt och i Sverige. Men trots en jättesatsning behövs fler och större satsningar än de regeringen presenterat idag för att minska klimatutsläppen och stoppa förlusten av den biologiska mångfalden, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.   

En glädjande nyhet är att regeringen och samarbetspartierna väljer att avsevärt stärka resurserna till skydd av områden och naturvårdsåtgärder för att stärka biologisk mångfald.  Bland annat ska våtmarker återskapas, dikade torvmarker återvätas och mer resurser till miljöövervakning och ökad stadsgrönska skjutas till. Sverige ökar också den nationella medfinansieringen av Landsbygdsprogrammet från och med 2021 för att kompensera för minskade resurser från EU.

WWF välkomnar satsningarna på åtgärder för och skydd och skötsel av värdefull natur. Detta är av största vikt för att säkra den biologiska mångfalden. Men det är viktigt att dessa satsningar inte blir tillfälliga utan fortsätter att öka över tid, säger Linda Berglund, biträdande avdelningschef för skog och arter på WWF.  

För hav och vatten anser WWF att det är positivt med resurser för ett generellt bottentrålningsförbud i skyddade områden, men det är viktigt att undantagen inte blir för omfattande.  WWF vill även betona vikten av att ett representativt skydd med effektiva bevarandeplaner och åtgärder kommer på plats.

WWF uppskattar att regeringen lyfter att det nya globala ramverket för biologisk mångfald (CBD) ska vara ambitiöst – konventionen om biologisk mångfald bör få samma prioritet som Parisavtalet. Det behövs stora satsningar på att halvera våra fotavtryck från konsumtion och produktion, återskapa förstörd natur samt skydda minst 30% av både land och hav.

Inom klimatområdet ser WWF positivt på att regeringen ökar takten med flera stora satsningar i olika sektorer. Men mer resurser och fler satsningar krävs om vi ska åstadkomma de årliga utsläppsminskningar som krävs för att nå klimatmålen.

Det är bra att regeringen anstränger sig för att nå transportsektorns klimatmål. Men det är med viss oro vi ser på förslaget om ökad reduktionsplikt, då det kan leda till ökad användning av ohållbara biobränslen. Det är av högsta vikt att det sker på sätt som också värnar den biologiska mångfalden, säger Ola Hansén, senior klimatexpert på WWF.    

Istället för utökad reduktionsplikt hade WWF hellre sett fler satsningar på ett mer transporteffektivt samhälle, däribland utbyggnad av kollektivtrafik, järnväg och cykelinfrastruktur. Eftersom elektrifieringen är en nödvändig del av klimatomställningen av transportsektorn, välkomnar WWF regeringens skärpning av Bonus-Malus systemet och utökade satsningar på laddinfrastruktur.  

Beslutet att pausa BNP-indexeringen på skatterna på bensin och diesel är oroande. Ekonomiforskare och myndigheter har länge tryckt på vikten av styrande skatter på fossila bränslen för klimatomställningen. Den knappa miljard som nu förloras i skatteintäkter hade kunnat ingå i en grön skatteväxling och användas för klimat- och miljösatsningar.  

WWF har länge efterfrågat stimulansåtgärder som stärker klimat- och miljöarbetet samtidigt som hälsa, ekonomi och jobb gynnas. Den stora satsningen på energieffektivisering av byggnader är därför ett kliv i rätt riktning, säger Ola Hansen. 

Flera myndigheter som arbetar med miljö- och klimatfrågor får mer resurser framöver, något som är av extra vikt då ett flertal, däribland Naturvårdsverket, fått kraftigt neddragna anslag i tidigare budgetar. Det är dock oroande att de nedskärningar som planeras för Naturvårdsverket år 2022 och 2023 ligger kvar eftersom det försvårar ett långsiktigt arbete nu när takten behöver skruvas upp.  

WWF välkomnar att regeringen bibehåller en ambitiös biståndssatsning, något som är nödvändigt i ljuset av Covid-19-pandemin och behovet av återhämtning. Bra att regeringen aviserar en ny satsning på bevarande och skydd av biologisk mångfald och ekosystem, och avser att stärka åtaganden för att hantera klimatkrisen. 

För mer information, kontakta

Em Petersson, ansvarig samhällspolitik, 070 091 21 96, em.petersson@wwf.se
Erika Reje, pressekreterare, 0765454000, erika.reje@wwf.se

 

  

 

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se