Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|28 feb, 2022|Pressmaterial

WWF om ny klimatrapport: Satsa på naturens egna lösningar och klimatsmarta städer

FN:s klimatpanel (IPCC) kom idag med sin skarpaste varning hittills om klimatförändringarnas katastrofala påverkan på människor och ekosystem. Mer än tre miljarder människor är mycket sårbara när klimatet förändras och effekterna kommer  tidigare än vad forskarna räknat med. Satsa på naturens egna lösningar och gröna och klimatsmarta städer, uppmanar WWF.

Framtidens städer måste bli grönare och mer klimatsmarta: Foto: Shutterstock

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, har presenterats idag. Den visar hur effekterna av en varmare värld påverkar matförsörjning, infrastruktur och naturen – och hur alla måste göra större ansträngningar för att anpassa samhällena. Om 30 år kommer mer än en miljard människor vid världens kuster att drabbas av översvämningar och stormar på grund av stigande havsvattennivåer. Redan idag uppgår temperaturhöjningen till 1,1 grader jämfört med förindustriell tid.

–Klimatkrisens effekter som spär på extrem torka, värmeböljor, stormar, översvämningar och artutrotning är ingen science-fictionfilm utan en rå verklighet redan idag. Vår planet pressas bortom sina gränser där de mest utsatta lider mest. Men loppet är inte kört. Om världens ledare agerar nu har vi fortfarande en chans. Varje tiondels grad räknas och städerna har en otroligt viktig roll att spela, säger WWFs generalsekreterare Gustaf Lind.

Nästan hälften av jordens befolkning kommer att känna av vattenbegränsningar varje år och många miljarder invånare i städer kommer att påverkas av klimatförändringar. Sårbarheten varierar i olika länder. Många länder planerar för att anpassa sig, men gapet växer mellan åtgärderna och den pågående klimatförändringen.

–Vi behöver visa ledarskap för att få mer motståndskraftiga och klimatsmarta städer. Att satsa på naturbaserade lösningar i urbana miljöer som träd, naturliga ekosystem och gröna tak kan både minska utsläppen, bidra till klimatanpassning, ge bättre hälsa och minska fattigdomen, säger Jennifer Lenhart, ansvarig för WWFs globala arbete med hållbara städer.

År 2050 kommer mer än en miljard människor vid kusterna att se drastiska konsekvenser av stigande havsvattennivåer.

– Om uppvärmningen begränsas till 1,5 grader kan Arktis sommaris behållas men vid högre temperaturer är det mycket osäkert, säger Gustaf Lind.

År 2040 riskerar klimatförändringarna att ha nått 1,5 grader. Renskötseln i Sverige är kraftigt påverkad när fler vinterregn och skare gör att renarna inte kommer åt lavar på marken. Sommartid stressas renarna allt mer av höjda temperaturer och vandrar högre upp för att kyla ned sig och undvika insekter.

– Med nuvarande utsläppsnivåer har Sverige vid kommande mandatperiods slut förbrukat den mängd koldioxid som vi kan släppa ut om vi ska bidra till 1,5 grader. Nu gäller det att vi efter valet får en bred uppslutning för att sätta en utsläppsbudget i linje med Parisavtalet, säger Gustaf Lind.

Alla världens regeringar behöver:

Sätta nationella klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet inklusive nettonollutsläpp senast 2050 - rikare länder behöver gå ännu snabbare fram

Genomföra nationella klimatplaner i linje med satta klimatmål - stopp för investeringar i utvinning av och energiproduktion baserad på fossila bränslen

Sveriges politiker behöver:

Sätta en nationell utsläppsbudget för Sverige i linje med 1,5 grader

Ta fram fler förslag på åtgärder som leder till att Sverige, som ett av de rika länderna i världen, går före och visar att en hållbar och rättvis omställningen är möjlig.

Regeringen bör agera på klimatanpassningsrådets rekommendationer och utveckla stöd och insatser inom jord- och skogsbruk som stärker motståndskraften för klimatförändringar i våra landskap som exempelvis att verka för ökad vattenhållande förmåga men också ett mer varierat brukande”

Utveckla stöd och insatser inom jord- och skogsbruk som stärker motståndskraften för klimatförändringar i våra landskap som gynnar en ökad vattenhållande förmåga men också ett mer varierat brukande

Driva högre klimatambitioner för EU

Se till att vi bidrar med finansiering and resurser till de fattigaste ländernas omställning och anpassning

Företag och städer världen behöver:

• Sätta klimatmål i linje med vetenskapen och 1,5 graders-målet

• Genomföra färdplaner med åtgärder för att nå målen som styr mot resurs- och energieffektivitet, stödjer omställning till hållbar förnybar energi och inte skadar utan helst stärker exempelvis biologisk mångfald

Alla finansiella institutioner världen behöver:

  • Kommunicera mål för när deras portföljer (dvs hela innehavet av tillgångar) ska vara i helt linje med 1.5-gradersmålet.

• Utveckla strategier som redovisar hur omställningen går: Läs mer om våra förslag och hur vi arbetar här, här och här.

Som enskild individ och familj kan du/ni:

• Göra er röst hörd för att påverka politiker och andra beslutsfattare att agera för att vi ställer om samhället hållbart och i linje med 1,5-graders-målet

• Beräkna klimatfotavtrycket med en klimatkalkylator för att se på vilket sätt ni kan minska er egen klimatpåverkan steg för steg

• Leva klimatsmart och minska miljöpåverkan

För frågor, kontakta:

Gustaf Lind, generalsekreterare WWF, 073-52 53 571

Madeleine van der Veer, ansvarig samhällspolitik WWF, 070-292 44 12

Jennifer Lenhart, global projektledare för WWFs arbete med städer, 0730- 882-477

Tom Arnbom, naturvårdsexpert och biolog (våtmarker mm), 070-554 40 66

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se