Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|30 apr, 2019|Pressmaterial

WWF-rapport: Ökat skydd av Arktis krävs när isen smälter och sjöfarten ökar

Den ökade försurningen av havsvattnet, färre vildrenar och fler konflikter mellan människor och isbjörnar är några exempel på konsekvenserna av de snabba klimatförändringarna i Arktis. Enda sättet att stoppa den utvecklingen är om de åtta länderna i Arktiska rådet själva ändrar inriktning. Det visar WWFs nya rapport som granskar ländernas agerande i Arktisområdet.

De åtta medlemmarna i Arktiska rådet är Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge, Ryssland Kanada och USA. Vad dessa länder gör och inte gör är fokus i Världsnaturfonden WWFs nya granskning av Arktis. De krympande isarna gör området mer attraktivt för sjöfart, gruvor och för olje- och gasföretag. Sämst betyg får länderna just för sjöfarten som bedrivs i de arktiska vattnen. Samtliga länder har misslyckats med att se att till att deras fartyg minskar sina växthusgasutsläpp i regionen. Myndigheterna i länderna har knappt någon övervakning alls av sjöfartstrafiken och kontroll saknas för Arktis ekologiskt viktiga marina områden.

– Klimatförändringarna i Arktis går mycket snabbt eftersom området värms upp två till tre gånger snabbare än resten av världen. Det behövs mycket kraftfullare insatser för att vända den här farliga utvecklingen. I annat fall kommer den biologiska mångfalden och de människor som är beroende av den ta ännu mer skada och vi riskerar förödande konsekvenser som sträcker sig långt utanför Arktis, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF Sverige.

Sedan fortsätter han:

– Vår granskning visar att de arktiska länderna inte själva tar sitt ansvar för att förvalta området. Inte heller i Sverige är vi tillräckligt ambitiösa, trots att vi får högre betyg än de andra länderna.

Rapporten visar att medlemsländerna har tagit hänsyn till ekosystemet när de planerar nya aktiviteter i regionen, men sedan har man inte följt upp att dessa skyddsåtgärder verkligen görs. Exempelvis har det inte resulterat i att nya områden skyddas. Anledningen är att dessa områden som är avgörande för djur- och växtlivet också är viktiga ur en kulturell och ekonomisk synvinkel. WWF menar att det är nödvändigt för de åtta länderna att arbeta med de lokala samhällena för att hitta en hållbar väg framåt.

– Sverige får bra betyg i granskningen, även för vår sjöfart. Men då ska vi komma ihåg att vi inte har någon kust som gränsar till Arktis. Därför har vi knappt någon sjöfart i området att tala om i jämförelse med de andra länderna. Det beror alltså inte på att den svenska sjöfarten ställt om och minskat sina utsläpp. Sverige kan definitivt också bli bättre på att genomföra åtgärder, och sedan följa upp att det som Arktiska rådet beslutar blir verkstad och inte bara något beslut på ett papper, säger Tom Arnbom, Arktisexpert WWF Sverige.

Fakta WWFs Arktisrapport 2019

Rapporten granskar de konkreta åtgärder som de arktiska länderna har gjort för att genomföra sitt ansvar som de främsta förvaltarna i regionen. Om Arktiska rådet lyckas eller misslyckas med detta beror på om länderna lyckas med detta. Syftet med denna rapport är såväl att belysa hur rådet sköter sina uppgifter som att se hur de lyckas med miljöarbetet och arbetet mot en hållbar utveckling i Arktis.

Fakta Arktiska rådet
Arktiska rådet är ett internationellt forum för arktiska frågor som inte kan hanteras av ett enskilt land. I fler än 20 år har medlemsländerna i det arktiska rådet arbetat med att skydda miljön. Arktiska rådet ger råd och rekommendationer till medlemsländerna genom ministerbeslut, policyrekommendationer, riktlinjer, ramplaner och på senare tid även bindande avtal. Det är upp till varje land att se till att detta görs. För att uppmuntra Arktiska rådet till mer effektivt, ansvarsfullt och öppet styre skapade WWF den första rådsrapporten 2017 och detta är den andra upplagan. Rapporten görs med hjälp av Ecologic Institute och i samråd med lokala WWF-kontor i varje arktiskt land och i samarbete med de arktiska regeringarna.

Fakta WWF
WWF är en av världens största naturvårdsorganisation, med över 5 miljoner anhängare och ett globalt nätverk som är verksamt i mer än 100 länder och territorier. WWFs uppdrag är att bevara vår natur och skapa en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att bevara världens biologiska mångfald. Vi arbetar också med att se till att användningen av förnybara naturresurser är hållbar och främja minskning av föroreningar och överkonsumtion. Besök www.se/press för de senaste nyheterna och följ oss på Twitter: @WWF_Sverige

Fakta WWFs arktiska program
WWFs arktiska program samordnar WWF: s arbete i Arktis och finns i sju av Arktiska rådets medlemsländer med experter på   hållbarhet, fiske, klimatförändringar, sjöfart, olja och gas samtarter.

Rapporten, bilder och mer info:

overview A4 - print

country A4 - printArctic Council

2019 Scorecard release FINAL

www.wwf.se/pressrum

För frågor, kontakta:

Tom Arnbom, Arktisexpert WWF Sverige, 070-554 40 66

tom.arnbom@wwf.se

Nina Schmieder, pressekreterare WWF Sverige, 073-5862622

nina.schmieder@wwf.se

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se