Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|01 jun, 2022|Pressmaterial

WWF-rapport om biologisk mångfald ska bana väg för naturpositiva affärsmodeller

Inför den stora Stockholm +50-konferensen 2-3 juni släpper WWF en global rapport som ska hjälpa näringslivet att ta sig an den alltmer kritiska frågan kring biologisk mångfald.

Humla och blomkrabbspindel på blomma. Foto: Markus Westberg Rapporten, som presenterades under ett rundabordssamtal där ett femtiotal globala bolag deltog, ger rekommendationer för hur företag kan identifiera och hantera risker kopplade till biologisk mångfald - men tar också upp möjligheter som kommer av att bevara, hållbart nyttja och återställa den. – Diskussionerna som har förts av några av världens största bolag inför Stockholm+50 visar tydligt att näringslivet börjar inse hur allvarligt förlusten av biologisk mångfald kan slå mot både verksamhet och långsiktig lönsamhet. Men det är svårt för företagen att veta hur man ställer om sin värdekedja. Med rapporten vill vi därför både stödja och driva på företagen att agera i frågan, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för WWF Sverige. Enligt rapporten ”A Biodiversity Guide for Business” utsätter förlusten av biologisk mångfald företag för olika former av risker som råvarubrist, ökade driftskostnader eller varumärkesrisker. Genom en process som stakas ut i rapporten får företag en färdplan för hur de kan identifiera, prioritera och hantera dessa risker. Rapporten tar även upp hur företag som förändrar processer och investerar i naturpositiva* affärsmodeller kan få fördelar som kostnadsbesparingar, nya intäktsströmmar och marknader, bättre omvärldsrelationer och renommé. Då aktörer inom finanssektorn i ökande utsträckning granskar företag, kan företag med en miljömässigt hållbar strategi även få större möjligheter till kapital än de som inte har det. – Idag finns tillräcklig kunskap om hur naturen fungerar, och genom att anta ett holistiskt arbetssätt kan företag skydda den egna affärsverksamheten samtidigt som de bidrar till att bevara arter och återställa ekosystem. Satsningar på naturbaserade lösningar kan ofta gynna områden som biologisk mångfald, vatten och klimat på samma gång, säger Margareta Renström Lindhe, sakkunnig biologisk mångfald & näringsliv på WWF Sverige. Några sektorer som rapporten specifikt tar upp är papper och skog, energi, infrastruktur, fiske och jordbruk. * Med naturpositiv menas här affärsverksamheter som får ett överskott på positiva effekter för naturen och dess ekosystem. Läs rapporten ”A Biodiversity Guide for Business” här. Fakta: Företag och biologisk mångfald Enligt World Economic Forum är mer än hälften av världens BNP helt eller delvis beroende av fungerande ekosystem. Företag kan vara beroende genom råvaror som vatten och fibrer, eller genom de tjänster som naturen ger som pollinering och bördiga jordar. Men den pågående förlusten av biologisk mångfald kan drabba företag genom exempelvis resursbrist, störningar i värdekedjan eller ökade driftskostnader. Fakta: WWF under Stockholm +50 På Stockholm +50 arrangerar WWF ett antal seminarier och events för att påverka politiker och företag att agera i frågor för att uppnå en naturpositiv ekonomi, nettonollutsläpp och en hållbar produktion och konsumtion. Vid det rundabordssamtal, där denna rapport diskuterades, deltog över 50 hållbarhetschefer och tekniska experter från globala ledande företag för att utbyta erfarenheter kring sitt arbete med biologisk mångfald. Samtalet arrangerades inför förhandlingarna kring FNs konvention om biologisk mångfald (CBD) som förväntas äga rum i augusti 2022. Läs mer om WWFs övriga aktiviteter under Stockholm+50 under bifogad pdf "WWF pressinbjudan". För mer information, kontakta: Margareta Renström Lindhe, sakkunnig biologisk mångfald & näringsliv, 070 -7551660 WWFs pressteam, press@wwf.se, 08-546 575 00 För övergripande information om Stockholm +50, kontakta: Åsa Ranung, senior policyrådgivare WWF, 070-669 92 90, asa.ranung@wwf.se

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 07/06/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se