Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|07 sep, 2023|Pressmaterial

WWF satsar 8,2 miljoner på rovdjursprojekt

Dialogmöten, rovdjursavvisande stängsel samt forskning om vargens matvanor är några projekt som nu kommer bli verklighet. Syftet är att främja samexistensen mellan människor och Sveriges stora rovdjur. Totalt betalar WWF ut 8,2 miljoner kronor till sex projekt som kommer att drivas av forskare, länsstyrelser, organisationer och stiftelser.

Varg

– Vi ser hur viktigt det är att stödja projekt och initiativ för att minska skador, skapa samarbeten och förebygga konflikter mellan rovdjur och människor. Det är helt avgörande för att säkra framtiden för de stora rovdjuren, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Ett av projekten som får stöd är Lokala forum för rovdjursdialog. Projektet drivs av konfliktexperten Bernard le Roux från Dialogues, i samverkan med bland annat Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Målet är att minska konflikter och öka förståelsen i frågor kopplade till stora rovdjur.

– Vi vill skapa ett forum där människor som lever nära stora rovdjur kan mötas. Det ska öppna upp för diskussioner, både med varandra, med myndigheter samt med representanter från lokala organisationer. Vi hoppas kunna minska konflikterna och samtidigt öka förtroendet mellan människor och lokala aktörer. Med hjälp av dessa dialogmöten vill vi föra lokala röster närmare beslutsfattare och se till att det lokala perspektivet inte glöms bort, säger Bernard le Roux, från Dialogues.

Ett annat av projekten som får stöd är en undersökning om vad vargar äter i nyetablerade revir i södra Sverige. Projektet genomförs av forskaren Cecilia Di Bernardi vid SLU/Grimsö forskningsstation och har som mål att öka kunskapen i frågan och på så sätt bistå i förvaltningen av varg och även klövvilt, som exempelvis älg, rådjur och vildsvin.

– WWFs långsiktiga mål med att stötta projekten är att skapa livskraftiga rovdjursstammar och en rovdjursförvaltning som är långsiktig och förutsägbar. Vi vill skapa en ekosystembaserad grundsyn för förvaltningen där både människor och stora rovdjur mår bra och lever sida vid sida, säger Benny Gäfvert, rovdjursexpert WWF.

FAKTA Övriga projekt som kommer att få bidrag: 

Rovdjursavvisande stängsel, fas 2

Svenska Rovdjursföreningen har beviljats medel för att fortsätta arbetet med rovdjursavvisande stängsel. Målet är att skydda tamdjur från rovdjursangrepp och därigenom minska risken för skyddsjakt på stora rovdjur efter angrepp, samt att öka acceptansen för stora rovdjur. Planerade åtgärder inkluderar bland annat utbildning för montering av stängsel samt etablering av tre referensgårdar.

Jägare rapporterar rovdjursspåren i Dalarna 

Länsstyrelsen Dalarna och Svenska Jägarförbundet Dalarna har beviljats medel för att lokala jägare ska kunna rapportera spår efter stora rovdjur i Dalarna. Samarbetet har som mål att förbättra rovdjursinventeringen. Jägarna deltar genom att rapportera sina observationer och spår, som sedan granskas av länsstyrelsen för kvalitetssäkring.

Animerade filmer om vargforskning 

Camilla Wikenros från SLU/Grimsö forskningsstation har fått medel för att sprida mer kunskap om vargar och på så sätt kunna öka acceptansen för dem. Projektet handlar om att dela forskningsresultat på ett enkelt sätt med animerade filmer, bilder och grafik på sociala medier.

Rovdjursaktiviteter med Biotopia och Upplandstiftelsen 

Upplandstiftelsen har tillsammans med Biotopia fått bidrag för att göra en utställning om rovdjur med tillhörande aktiviteter. Målet är att öka allmänhetens, skolbarns och SFI-studerandes kunskaper om stora rovdjur. Projektet kommer att inkludera en årlig utställning på Biotopia i Uppsala, korta djurfilmer, ett häfte för SFI-studerande, rovdjurslådor, utflykter för att hitta spår och kvällar med samtal.

FAKTA De stora rovdjuren Till de stora rovdjuren räknas i Sverige björn, järv, lodjur, varg och kungsörn.

Läs mer om rovdjursprojekt: https://www.wwf.se/djur/svenska-stora-rovdjur/innovation-for-rovdjursprojekt/

Kontaktpersoner

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 02/11/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se