Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|14 nov, 2023|Pressmaterial

WWF: Skrämmande att regeringen inte vet när Sveriges utsläpp kommer att minska

Regeringen tror inte att den egna politiken gör det möjligt att nå klimatmålen - därför vill den ändra inriktning och köpa utsläppsutrymme av andra länder.

solenergi-shutterstock-1024×683 (1)
Foto: Shutterstock

Enligt FN befinner vi oss i det avgörande årtiondet då utsläppen måste halveras för att världen ska ha en chans att klara Parisavtalets målsättningar. Alla länder måste öka sina ansträngningar om 1,5-gradersmålet ska leva. I Sverige kommer utsläppen istället att öka kommande år till följd av regeringens politik, enligt regeringens egna beräkningar.

–Det som har störst betydelse för att bromsa klimatförändringarna är hur snabbt vi kan minska utsläppen. Varje ton koldioxid vi släpper ut bidrar till uppvärmningen. Det är därför anmärkningsvärt och skrämmande att klimat- och miljöministern inte kan svara på en direkt fråga om när utsläppen i Sverige ska börja minska, säger David Mjureke, klimatexpert på WWF Sverige.

Regeringen menar att Sverige bör köpa utsläppsutrymme från andra EU-länder istället för att klara målen genom utsläppsminskningar i Sverige. En politik som gör oss beroende av att köpa utsläppsutrymme av andra skulle dock innebära slutet för Sverige som pådrivande kraft för höga europeiska klimatambitioner.

–Det vore ett stort misstag om regeringen gör Sverige beroende av att köpa utsläppsutrymme av andra EU-länder för att klara sina klimatåtaganden. Vi vet inte om det kommer att finnas utsläppsutrymme att köpa eller vad det kan komma att kosta, fortsätter David Mjureke.  

–Det är tydligt att regeringen inte tror på att deras egen klimatpolitik når de nationellt uppsatta klimatmålen. Därför har de gett i uppdrag till miljömålsberedningen att se över klimatmålens struktur och öppnar upp möjligheten att köpa utsläppskrediter från andra EU-länder. Det är beklagligt att regeringen väljer att göra detta snarare än att satsa på företag i Sverige, säger Martin Wadmark, politisk sakkunnig på WWF.

–Tack vare klimatomställningen sker just nu enorma industriinvesteringar i Sverige och det skapar tusentals nya jobbtillfällen. Ambitiösa klimatmål och politik som minskar utsläppen på hemmaplan är inte bara nödvändigt som svar på klimatkrisen, det är också det bästa för Sverige. Satsa på klimatomställningen i Sverige, inte i andra EU-länder, fortsätter David Mjureke.

Miljömålsberedningen kommer behöva tid att se över etappmålen, det kan ta två år innan vi ser ett resultat från utredningen. Om Sverige ska nå klimatmålen till 2030 återstår då fyra år att nå målen.

–Det finns en risk nu att regeringen gömmer sig bakom miljömålsberedningens uppdrag och inte genomför de satsningar som krävs i klimatpolitiken.  Det kommer att vara ont om tid att nå de klimatmål Sverige har 2030, efter de beslut som hittills presenterats av denna regering, avslutar Martin Wadmark.

Om du har frågor, kontakta:

David Mjureke, klimatexpert, david.mjureke@wwf.se tel 070-81 49 976
Nina Schmieder, pressekreterare tel 073-5862622

Dela gärna:

Senast ändrad 14/11/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se