Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|28 aug, 2015|Pressmaterial

WWF släpper ny vattenguide för företag

Enligt World Economic Forum är vattenbristen idag den största globala risken som också kan få stor påverkan på näringslivet. Nu lanserar WWF en vattenguide med råd för hur svenska företag kan förstå och hantera sina vattenrisker.

Vattenkrisen är en växande utmaning. Långt ifrån alla företag har full kontroll över vad som händer i hela värdekedjan i deras verksamhet. Vi hoppas att guiden kan bli ett konkret verktyg i arbetet med vattenfrågor och att fler bolag, styrelser och investerare får upp frågan på dagordningen, säger Daniel Robertson, chef för WWFs företagssamarbeten.

Vattenrisker kan medföra stora kostnader men om de hanteras kan de ge företag konkurrensfördelar och nya affärsmöjligheter, menar WWF.

Företagens vattenrisker

Fysiska risker. I områden med begränsad eller varierande vattentillgång kan det bli produktionsstopp eller höjda vattenpriser för svenska företag. Om konkurrensen med lokalbefolkningen om vattenresurserna är stor kan det också leda till social oro. I längden kan det leda till skärpta lagar och regler.

Regleringsrisker. Både fysiska vattenrisker och varumärkesrisker ökar sannolikheten för skärpta krav på hur mycket vatten som får tas ut, höjda priser och krav på renare utsläpp. Ytterligare regleringar kan innebära ökade kostnader för företag.

Varumärkesrisker. Om ett företag inte tar sitt sociala ansvar och förvärrar vattensituationen i ett utsatt område kan det egna varumärket påverkas negativt. Det gäller både i den lokala omgivningen som ett företag är beroende av för sin produktion och globalt hos bolagets kunder. Negativ vattenpåverkan kan också leda till att företag förlorar sitt tillstånd att bedriva verksamhet i området.

Läs mer om WWFs rapport om vattenrisker ”No Water - No Business” www.wwf.se/vattenguide2015

För mer information och frågor, kontakta:

Daniel Robertson, chef för WWF:s företagssamarbeten, daniel.robertson@wwf.se, mobil 0725110353

Erika Reje, presskontakt, mobil 0765 45 4000, erika.reje@wwf.se

Dela gärna:

Senast ändrad 08/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se